Choď na obsah Choď na menu
 


KONCEPCIA SJ A LV

Skúsenosti s vyše desaťročnou realizáciou Projektu VVS v predmete slovenský jazyk a literatúra a dostupné analýzy výsledkov vyučovania v ostatných rokoch vedú k presvedčeniu, že súčasný modifikovaný model vyučovania a platné učebné osnovy je potrebné nahradiť novým modelom, lebo roky proklamované ciele vyučovania materinského jazyka sa v existujúcich podmienkach základnej školy dajú realizovať len čiastočne. Všetky dosiaľ uskutočnené zmeny a úpravy platných osnov neskvalitnili súčasnú koncepciu, ale len v niektorých ročníkoch zredukovali rozsah učiva. Možno povedať, že tieto zmeny v konečnom dôsledku iba konzervovali pôvodný model.

Preto začiatkom roka 1994 bol vytvorený pracovný tím (rof. Sabol, Dr. Tibenská  Dr.Šimonová, Dr.Bílik, prof..Zajac Dr.Vavreková, Mgr.Cangár), ktorý sa podujal vypracovať nový model vyučovania predmetu Slovenský jazyk a literatúra na základnej škole. V marci 1994 bola Koncepcia vyčovania slovenského jazyka a literatúry na základnej škole hotová a mala byť predložená na schválenie v Ústavnej rade Štátneho pedagogického ústavu. KeĎže v rezorte školstva i celej spoločnosti bolo tzv. prechodné obdobie (ministrom bol Ľubomír harach a štát spravovala vláda Štefana Moravčíka, materiál bol odložený. Mal prísť na rokovanie po parlemetných voľbách.

To sa však už nestalo. Lebo nastúpil Mečiar a v školstve Slavkovská.ˇ

Napriek tomu v ˇďalších rokoch ľudia, ktorí pripravovali zmeny vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry, z nášho materiálu prevzali mnohé myšlienky.

Materiál je pozoruhodný tým, že sa pokúšal navrhnúť zmenu filozofie vyučovania slovenského jazzyka aj literárnej výchovy. Ja ako iniciátor a spoluautor  koncepcie som sa neskôr pokúšal aplikovať zásady a princípy koncepcie  do tvorby projektov účebníc literárnej výchovy, ale aj slovenského jazyka. Pritom niektoré už počítali s digitálizáciou vyučovania literárnej výchovy.

Keďže na stránke ORBIS MEA chcem prezentovať aj tieto projekty účebníc, je možné publikovanie materiálu Nová koncepcia slovenského jazyka a literatúry v základnej škole ako úvodný materiál alebo vstup do problematiky. 

Celý materiál bude zverejnený postupne v troch častiach.

 

 

Príspevky

Koncepcia vyučovania slovenského jazyka a literatúry na základných a stredných školách

6. 12. 2017

Skúsenosti s vyše desaťročnou realizáciou Projektu VVS v predmete slovenský jazyk a literatúra a dostupné analýzy výsledkov vyučovania v ostatných rokoch vedú k presvedčeniu, že súčasný modifikovaný model vyučovania a platné učebné osnovy je potrebné nahradiť novým modelom, lebo roky proklamované ciele vyučovania materinského jazyka sa v existujúcich podmienkach základnej školy dajú realizovať len čiastočne. Všetky dosiaľ uskutočnené zmeny a úpravy platných osnov neskvalitnili súčasnú koncepciu, ale len v niektorých ročníkoch zredukovali rozsah učiva. Možno povedať, že tieto zmeny v konečnom dôsledku iba konzervovali pôvodný model.

 
Celý príspevok | Rubrika: KONCEPCIA SJ A LV | Komentáre: 0

LITERÁRNA VÝCHOVA

6. 12. 2017

Literárna zložka predmetu slovenský jazyk a literárna výchova je podstatnou časťou vyučovania. Preto literárnej výchove je v návrhu novej koncepcie  venovaná osobitá pozornosť. Na spracovaní návrhu obsahu a spôsobu vyučovania literárnej výchovy som sa významne podieľal najmä preto, lebo moje skúsenosti učiteľa boli absolútne negatívne – to čo ponúkalo literárne vyučovanie v základných školách, bolo frustrujúce pre učiteľov i pre žiakov, deti sa od čítania odvracali, lebo ich škola nútila čítať nezáživné veci, ktorým vôbec nerozumeli. Preto bolo nutné vyučovanie literatúry zásadne a principiálne zmeniť. Akým spôsobom načrtáva uvedený materiál.

 
Celý príspevok | Rubrika: KONCEPCIA SJ A LV | Komentáre: 0

Predmet slovenský jazyk v základnej škole

8. 11. 2017

v sérii príspevkov zameraných na prezentáciu novej koncepcie vyučovania slovenského jazyka a literatúry, ktorá bola vytvorená v roku 1994, pokračujeme časťou, venovanej jazykovému vyučovania.  Charakterizuje základné princípy jazykového vyučovania, stanovuje teoretické východiská a výchovné a didaktické ciele, metodické postupy i spôsob hodnotenia a tiež načrtáva spôsob, akým by mal byť štrukturovaný obsah vyučovania slovenského jazyka.

 
Celý príspevok | Rubrika: KONCEPCIA SJ A LV | Komentáre: 0

PRINCÍPY VYUČOVANIA SJ A LV

8. 11. 2017

Nová koncepcia vyučovania slovenského jazyka a literatúry v základnej škole akceptuje nasledovné základné princípy vyučovania slovenského jazyka a literatúry:

 
Celý príspevok | Rubrika: KONCEPCIA SJ A LV | Komentáre: 0