Choď na obsah Choď na menu
 


MONITORY MEMO 98

Monitory médií o zobrazovaní menšín

V roku 1999 som začal spoluprácu s mimovládnou organizáciou MEMO 98.

Mimovládna organizácia MEMO 98 (TU) vznikla pred parlamentnými voľbami v júli roku 1998. Jej úlohou bolo a ešte stále je monitorovať vysielanie predovšetkým elektronických médií.

V prvých rokoch sa monitorovanie konalo len v rámci Slovenskej republiky. Neskôr získala organizácia medzinárodné renomé, a tak začala realizovať prieskumy vysielania elektronických médií v rôznych krajinách j sveta, predovšetkým v štátoch s problematickým ti či totalitným zriadením.

Keďže ešte aj po nástupe Dzurindovej vlády bol postoj veľkej časti verejnosti, a tým aj médií voči menšinám negatívny, v spolupráci s MEMO 98 sme začali monitorovať vysielanie informácií elektronických médií na Slovensku o menšinách. Jednak o všetkých  a jednak osobitne o Rómoch.

Tak vzniklo v priebehu takmer desiatich rokov niekoľko projektov, výsledkom ktorých boli analýzy vysielania vtedajších elektronických médií o menšinách. Skúsenosti a poznatky z realizácie týchto projektov som neskôr prezentoval aj na stránkach známej publikácie Inštitútu pre verejné otázky Čačipen pal Roma (Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku, IVO, 2002).

O poznatky z týchto analýz sa chcem podeliť teraz s návštevníkmi a čitateľmi mojej stránky. Postupne predstavím jednotlivé výsledky monitorov, pričom čitateľ si bude môcť prezrieť materiály aj na webovej stránke MEMO 98, resp. Si ich stiahnuť vo formáte PDF.

 

 

 

Príspevky

4. Prvé monitory médií k rómskej problematike

26. 9. 2017

V tejto časti príspevkov zo série momitorov MEMO 98 o zobrazovaní menšín v médiach sa ohovorí o prvých analýzach mediálnych informácií o Rómoch.

 
Celý príspevok | Rubrika: MONITORY MEMO 98 | Komentáre: 0

3. Metodológia monitoringu

26. 9. 2017

V tomto príspevku prinášam prehľad metód, akými sa zabezpečoval zber údajov pre analýzu  informácií médií o menšinách.

 
Celý príspevok | Rubrika: MONITORY MEMO 98 | Komentáre: 0

2. Medzinárodné normy

26. 9. 2017

V prvej časti série príspevkov, ktoré prostredníctvom projektov MEMO 98 informujú o spôsobe mediálneho zobrazovania menšín všeobecne a Rómov zvlášť sa hovorilo o médiách a ich úlohe v demokratickej spoločnosti. Funkciou médií sa zaoberajú aj medzinárodné inštitúcie,ako Rada Európy, aj špecializované medzinárodné novinárske inštitúcie. Tie prijali viacero odporúčaní aj smerok k zobrazovaniu menšín v médiách. Základné informácie o tom prináša druhý príspevok.

 
Celý príspevok | Rubrika: MONITORY MEMO 98 | Komentáre: 0

1. Úloha a postavenie médií po roku 1989

19. 9. 2017

V modernej demokratickej spoločnosti je existencia nezávislých médií nutnosťou a nevyhnutnou podmienkou pre slobodné šírenie myšlienok, pre zabezpečenie slobody prejavu. Osobitný vplyv médií vyplýva z ich schopnosti meniť prostredie spoločnosti a ovplyvňovať ho. 

 
Celý príspevok | Rubrika: MONITORY MEMO 98 | Komentáre: 0