Choď na obsah Choď na menu
 


RÓMOVIA V MÉDIÁCH

Príspevky

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 6. ČASŤ

30. 5. 2018

 
Celý príspevok | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 8. ČASŤ

3. 4. 2018

 
Celý príspevok | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 7. ČASŤ

3. 4. 2018

 
Celý príspevok | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 5. ČASŤ

3. 4. 2018

 
Celý príspevok | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 4. ČASŤ

3. 4. 2018

 
Celý príspevok | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 3 ČASŤ

3. 4. 2018

 
Celý príspevok | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 2. ČASŤ

3. 4. 2018

 
Celý príspevok | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

RÓMOVIA V MÉDIÁCH

3. 4. 2018

l13362.jpgV roku  2003 vyšla na Slovensku pozoruhodná publikácia: Čačipen pal o Roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Vydal ju Inštitút pre verejné otázky. Editor publikácie oslovil desiatky autorov z rôznych oblastí a rôznych profesií, ktorí sa tou či onou mierou zaoberali problematikou rómskej národnostnej menšiny. Tí sa v jednotlivých kapitolách pokúsili čo najpodrobnejšie opísať a analyzovať postavenie Rómov na Slovensku. Publikácia prináša odbornej a širšej čitateľskej verejnosti zatiaľ najvyčerpávajúcejšiu analýzu rómskej problematiky, ktorá sa na Slovensku stáva jedným z najvážnejších sociálnych, kultúrnych a civilizačných problémov dneška. Súhrnná správa o Rómoch sa zaoberá otázkami kultúrnej identity Rómov, analyzuje ich vzťahy k majorite, ich súčasnú sociálnu situáciu a načrtáva demografické trendy vývoja rómskej populácie. Venuje pozornosť legislatívnemu i inštitucionálnemu rámcu riešenia problematiky a pojednáva o nej v medzinárodnom kontexte. Načrtáva i historický kontext života rómskej menšiny na Slovensku a vo svojom závere ponúka bibliografiu romistickej literatúry. Autormi tejto publikácie sú okrem analytikov Inštitútu pre verejné otázky aj experti z viacerých think tankov, mimovládnych organizácií, akademických a vysokoškolských pracovísk a pracovísk štátnej správy. 

Publikácia Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku vyšla v printovej verzii i na CD nosiči vo formáte PDF. Dostupná je aj na stránke: https://is.muni.cz/el/1490/jaro2017/CZS13/um/lecture10/romaglob_final.pdf

 

Ako jeden z autorov so napísal kapitolu Rómovia v médiách. Kapitola analyzuje postavenie rómskej národnostnej menšiny vo vybraných, predovšetkým mienkotvorných elektronických a printových médiách po roku 1989. Charakterizuje obraz Rómov vo verejnosti od ich príchodu do Európy, resp. na územie Slovenska. Zaoberá sa postavením a úlohou médií pri zobrazovaní života Rómov na Slovensku z hľadiska niekoľkých monitorov, ktoré realizovali viaceré inštitúcie a autori. Podrobne analyzuje monitorovanie elektronických médií mimovládnou organizáciou MEMO 98 v rokoch 2000 – 2001. Charakterizuje aj trendy, ktoré obraz Rómov v médiách vytvárajú, a to aj z hľadiska dodržiavania medzinárodných konvencií o úlohe , médií pri zobrazovaní národnostných menšín.

 
Celý príspevok | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0