Choď na obsah Choď na menu
 


O PLAGIÁTORSTVE ANDREJA DANKA

 Dnes komisia zriadená Univerzitou Mateja Bela v banskej Bystrici definitívne potvrdila, že rigorózna práca Andreja Danka je plagiátom. 

Z morálneho hľadiska, keďže ide o podvod druhého najvyššieho ústavného činiteľa v štáte, je to absolútne zlyhanie človeka, ktorý bol do tejto funkcie zvolený zástupcami občanov, ktorí sedia v parlamente. Preto je nevyhnutné, aby Andrej Danko z postu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky odstúpil. Súčasne by bolo morálne a e, aby titul JUDr. Vrátil, pretože ho má neoprávnene.

Na druhej strane vyvstáva otázka, kto boli tí, ktorí toto plagiátorstvo umožnili. Mám na mysli predovšetkým konzultanta práce a  jej oponenta. Povinnosťou každého konzultanta, ktorý má na starosti študenta píšuceho diplomovú alebo rigoróznu prácu, je kontrolovať, akým spôsobom sa zvolenej témy jeho poslucháč zmocňuje. To znamená, že konzultant by mal kontrolovať aj to to, akým spôsobom študent či poslucháč narába s prameňmi literatúrou. Ak komisia univerzity dokázala zistiť, že veľké časti práce sú opísané so zdrojovej literatúry, nemal to byť problém zistiť ani konzultanta. Rovnako, zodpovedný je  aj oponent práce, nakoľko medzi jeho povinnosti patrí tiež overovať, akým spôsobom autor práce narábal s prameňmi a literatúrou. Preto by Univerzita Mateja Bela mala zverejniť aj mená ľudí, ktorí plagiátorstvo umožnili. Lebo na základe ich hodnotení komisia aj dekan rektor alebo udelili plagiátorom tituly.

Tento prípad je dôkazom toho, aká nedostatočná je personálna vybavenosť našich vysokých škôl. Že mnohí učitelia, ktorí pôsobia učia na našich vysokých školách, sú odborne a zrejme aj morálne nevhodnými pedagógmi na svojom mieste.

Pani rektori vysokých škôl, členovia rektorskej konferencie, páni dekani, pani ministerka Lubyová, čo mienite robiť s týmto morálnym pedagogickým bahnom?

My, obyčajní občania, z  ktorých mnohí sme absolventi vysoký stôl, sa cítime ukrivdení a podvedení, pretože svoje tituly a diplomy sme získali na základe poctivého štúdia a odborne a morálne nespochybniteľných diplomových a rigoróznych prác. 

Preto by sme mali zbierať petíciu na odstúpenie Andreja Danka fz unkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

Priatelia, ktorí zdieľajte tento názor, ozvite sa mi, aby sme vytvorili petičný výbor a začali zbierať podpisy za odstúpenie Andreja Danka. 

Ďakujem.

Ján Cangár

 
 Štatistiky

Online: 3
Celkom: 92740
Mesiac: 5308
Deň: 176