Choď na obsah Choď na menu
 


RÓMOVIA V MÉDIÁCH

ro--movia-v-me--dia--ch.jpg

 

 

RÓMOVIA V MÉDIÁCH

 

Príspevky

6 Rómska menšina v médiách

Občianske združenie MEMO 98 zaoberajúce sa monitoringom médií v prvom štvrťroku t.r. obrátilo svoju pozornosť aj na rómsku menšinu. V mesiacoch január až marec prebiehal monitoring hlavných významných elektronických médií. Sledované boli hlavné spravodajské relácie STV, TV Markízy a TV Luny, resp. Slovenského rozhlasu a Rádia Twist. V týchto boli zaznamenávané informácie o menšinách (v pozitívnom, neutrálnom alebo negatívnom duchu), o rôznych témach, resp. kauzách v súvislosti s nimi, ako aj informácie o osobnostiach reprezentujúcich príslušné menšiny.

 
18. 10. 2017 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

5. MONITOR 2000

Občianske združenie MEMO 98 zaoberajúce sa monitoringom médií v prvom štvrťroku t.r. obrátilo svoju pozornosť aj na rómsku menšinu. V mesiacoch január až marec prebiehal monitoring hlavných významných elektronických médií. Sledované boli hlavné spravodajské relácie STV, TV Markízy a TV Luny, resp. Slovenského rozhlasu a Rádia Twist. V týchto boli zaznamenávané informácie o menšinách (v pozitívnom, neutrálnom alebo negatívnom duchu), o rôznych témach, resp. kauzách v súvislosti s nimi, ako aj informácie o osobnostiach reprezentujúcich príslušné menšiny.

 
9. 10. 2017 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

4. Prvé monitory médií k rómskej problematike

V tejto časti príspevkov zo série momitorov MEMO 98 o zobrazovaní menšín v médiach sa ohovorí o prvých analýzach mediálnych informácií o Rómoch.

 
26. 9. 2017 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

3. Metodológia monitoringu

V tomto príspevku prinášam prehľad metód, akými sa zabezpečoval zber údajov pre analýzu  informácií médií o menšinách.

 
26. 9. 2017 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

2. Medzinárodné normy

V prvej časti série príspevkov, ktoré prostredníctvom projektov MEMO 98 informujú o spôsobe mediálneho zobrazovania menšín všeobecne a Rómov zvlášť sa hovorilo o médiách a ich úlohe v demokratickej spoločnosti. Funkciou médií sa zaoberajú aj medzinárodné inštitúcie,ako Rada Európy, aj špecializované medzinárodné novinárske inštitúcie. Tie prijali viacero odporúčaní aj smerok k zobrazovaniu menšín v médiách. Základné informácie o tom prináša druhý príspevok.

 
26. 9. 2017 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

1. Úloha a postavenie médií po roku 1989

V modernej demokratickej spoločnosti je existencia nezávislých médií nutnosťou a nevyhnutnou podmienkou pre slobodné šírenie myšlienok, pre zabezpečenie slobody prejavu. Osobitný vplyv médií vyplýva z ich schopnosti meniť prostredie spoločnosti a ovplyvňovať ho. 

 
19. 9. 2017 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0


 Štatistiky

Online: 6
Celkom: 106378
Mesiac: 5075
Deň: 251