Choď na obsah Choď na menu
 


RÓMOVIA V MÉDIÁCH

ro--movia-v-me--dia--ch.jpg

 

 

RÓMOVIA V MÉDIÁCH

 

Príspevky

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 6. ČASŤ

 
30. 5. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 11. ČASŤ

Poslednou, jedenástou časťou seriálu Rómovia v médiách je článok Médiá a etika. Je logickým zavřšením seriálu analytických článkov o spôsobe zobrazovania Rómov v médiách, ktoré ako jeden celok boli súčasťou obsiahle štúdie Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku (Čačipen pal Roma), ktorá vyšla v roku 2003. Podklady a materiály k seriálu vznikli z výsledkov realizácie piatich projektov, ktoré som v rokoch  1999 - 2003 realizoval v spolupráci s mimovládnou organizácie MEMO 98.  Všetky Monitory, aj monitory rokov 2003-2008 sú v rubrike MONITORY MEMO (http://www.orbismea.sk/clanky/moje-temy/z-mojej-tvorby/monitory-memo-98/).

Článok o etických princípoch práce médií sumarizuje poznatky o práci médií pri zverejňované informácií o rómskej národnostnej menšine pred necelými desiatimi rokmi. Čitateľ nech sám posúdi, či a ako sa situácia zmenila.

O etických princípoch novinárskej práci je nutné hovoriť aj preto, lebo Slovensko je súčasťou nielen demokratickej Európy ale aj globálneho sveta. A najmä v EÚ, ale aj iných demokratických krajinách, kde sú médiá slobodné, platia určité, všeobecne platné princípy o zobrazovaní informácií.

Preto celú časť článkov o práci médií na Slovensku ukončím zverejnením dokumentu  Odporúčania pre rozhlasové a televízne vysielanie.

 

 

 
15. 5. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 10. ČASŤ

 
15. 5. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 9. ČASŤ

 
15. 5. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

Odporúčania pre rozhlasové a televízne vysielanie

Posledný materiál série analytických článkov venovaných práci najmä elektronických médií na Slovensku po roku 1998 je ideovým a etickým zastrešením všetkých projektov MEMO 98, ktoré boli venované zobrazovaniu rómskej národnostnej menšiny. Spôsob, ako sledované médiá o Rómoch informovali determinoval aj vytváranie obrazu o Rómoch v spoločnosti. Možno dosť jednoznačne konštatovať, že elektronické médiá, ale nielen ony, neinformovali o rómskej menšine objektívne, dominovali negatívne prejavy života, pozitívnych informácii bolo ako šafránu. To pomáhala a aj pomáha fixovať v občianskej spoločnosti intolerantný a často až rasovo negatívny obraz rómskeho etnika.
 Toto moje konštatovanie objektivizujú zásadné dokumenty, ktorými som sa pri realizácii projektov motivoval i riadil. Sú to Odporúčania pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré boli vypracované v úzkej spolupráci medzi expertmi EBU, Rady Európy a PBME (Public Broadcasting for a Multicultural Europe, Verejnoprávne vysielanie pre mnohokultúrnu Európu).
. Odporúčania sú „...v súlade s programovým vyhlásením Výboru pre televízne programy EBU z 26. októbra 1994“ a „odozvou na Akčný plán, ktorý je súčasťou Viedenskej deklarácie z októbra 1993, ktorá bola schválená najvyššími predstaviteľmi štátov a vlád členských krajín Rady Európy.“
 “Odporúčania sú určené rozhlasovým a televíznym pracovníkom ako odrazový mostík a nástroj pri posudzovaní správneho zobrazenia našich mnohokultúrnych spoločností.
Zostavovatelia programov, redaktori a riadiaci pracovníci musia zvážiť dopad svojej činnosti na rozvoj stabilnej a harmonickej mnohokultúrnej spoločnosti. Je ich programovanie správnym a spravodlivým odrazom rozmanitej spoločnosti, alebo nevedome ponúkajú obraz monokultúrnej a jednojazyčnej reality? Neposilňujú neúmyselne obsahom svojich programov rasizmus, predsudky a xenofóbiu? Tieto odporúčania nehovoria o špeciálnom zaobchádzaní s etnickými menšinami, ale o profesionálnom prístupe verejnoprávnych inštitúcii - o ich povinnosti slúžiť rozmanitému publiku a odrážať jeho zloženie čo najpresnejšie.
Tieto odporúčania sa nedotýkajú všetkých aspektov, pretože situácia v každej krajine je iná. Napriek tomu je dôležité, že sú výsledkom podobných kódexov, ktoré vypracovali rozhlasoví a televízni pracovníci a novinári v Belgicku, Holandsku, Nemecku, Spojenom kráľovstve a iných krajinách.“

Odporúčania sú určené pre  všetky oblasti vysielania aj pre špecifické programové žánre -  správy a spravodajstvo, šport a správy zo športu, dramatické umenie a ľahký žáner, vzdelávacie programy, vedecko-populárne programy, hudba a umenie, náboženské vysielanie, programy pre deti a mládež .
Odporúčania, resp. ich uplatňovanie „...samy o sebe nevykorenia rasizmus a xenofóbiu. Napriek tomu sa môžu stať časťou celkovej klímy, v ktorej môže začať politická a sociálna aktivita smerom k budovaniu tolerantnejšej, harmonickejšej a kultúrne rozmanitej Európy budúcnosti. Nábor pracovníkov z najrozličnejších kultúr pomôže televíznym a rozhlasovým spoločnostiam splniť vyššie uvedené odporúčania, ako aj prispieť k vytvoreniu dynamického a nového fungovania verejnoprávnych inštitúcii pre potreby 21. storočia.“ 
Všetky uvedené citáty sú z textu Odporúčaní...(viď nižšie text Odporúčaní)

 

 
5. 5. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 8. ČASŤ

 
3. 4. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 7. ČASŤ

 
3. 4. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 5. ČASŤ

 
3. 4. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 4. ČASŤ

 
3. 4. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0

RÓMOVIA V MÉDIÁCH - 3 ČASŤ

 
3. 4. 2018 | Rubrika: RÓMOVIA V MÉDIÁCH | Komentáre: 0


 Štatistiky

Online: 4
Celkom: 112447
Mesiac: 5655
Deň: 253