Choď na obsah Choď na menu
 


krishna_and_arjun_on_the_chariot-_mahabharata-_18th-19th_century-_india.jpg

kurukshetra.jpg

 

 

 

MAHÁBHÁRATA

 

 

 

 

Mahábhárata - sanskritský kmeň slova; písmom dévanágari: महाभारत- Mahábhárata; sanskritský nominatív a zároveň názov najmä v dnešnej južnej Indii: Mahábháratam, po slovensky Mahabhárata či Veľké rozprávanie o Bharatovcoch je staroindický epos. Je to najdlhšia báseň na svete, zložená je z 18 kníh a 200 000 16-slabičných veršov. Príbeh sa týka súboja medzi Kuruovcami a Pánduovcami, potomkami kráľa Bharatu, o vládu nad celým védskym svetom. Názov je zložený z dvoch slov „mahá“ a „bhárata (m)“ (nominatív znie bháratam, kmeň znie bhárata). Slovo mahá znamená veľký. Slovo bhárata znamená "ktorý je) potomok/potomstvo Bharatu alebo Bharatovcov", pričom Bharatom sa myslí starobylý kráľ menom Bharata (s krátkym "a" po h)"týkajúci sa Bharatu/Bharatovcov" či "patriaci Bharatovi/Bharatovcom". Ako podstatné meno stredného rodu bhárata (m) znamená aj "rozprávanie/príbeh o Bharatovcoch a ich vojnách" (myslí sa tým buď - v texte Mahábháraty spomínaná - kratšia verzia Mahábháraty alebo sa možno myslí len iný názov Mahábháraty), alebo "India" (v hindskej výslovnosti Bharát). Názov Mahábhárata(m) ako celok teda znamená doslova „veľké rozprávanie[/veľký príbeh] o Bharatovcoch/potomkoch Bharatu] a ich vojnách“. Existuje niekoľko rukopisov Mahábháraty. Medzi jednotlivými verziami sú iba malé rozdiely. Vznikla aj kritická edícia Mahábháraty pod názvom Critical Edition of the Mahabharata, ktorú v 19. zväzkoch vypracovali v rokoch 1919 - 1966 pracovníci Bhandarkar Oriental Research Institute v Indii. Úplný preklad celého diela v slovenčine ani češtine neexistuje. Slovenský preklad prerozprávania diela pochádza z roku 1975 z vydavateľstva Mladé letá, je prekladom z ruského prerozprávania diela, autorom prekladu je Ján Komorovský a titul znie Mahabhárata alebo Príbeh o veľkej bitke potomkov Bháratu. Mahábhárata sa pripisuje legendárnemu autorovi Vjásovi. Dnešná podoba s mnohými vsuvkami bola vytvorená asi v prvých storočiach nášho letopočtu. Autorom najstarších zmienok o tejto vzácnej knihe je Pánini, indický jazykovedec zo 4. storočia pred Kristom.

Nosným pilierom odkazu eposu je predovšetkým vyzdvihnúť zmysel víťazstva dobra nad zlom. Mahábháratu a teda samozrejme aj Gítu, ktorá je jej časťou, napísal podľa indických sanskritských textov Ganéša svojím sloním klom ako pisár, keď mu text diktoval Vjása. Mahábhárata sa vysmieva aj zo "štyroch starých hriechov" - lovu, hazardu, neviazaného sexu a omamných látok.

 

BSAH

 

epic_india_cities.jpg

 

Historická India (Bharatavarsha) v čase Mahabharata / Ramayana bharatavarsha.pdf

 

 

 

1. ÚRYVOK  big_mahabharata-nejvetsi-duchovni-epos--eqf-29355.jpg

Po zápolení sa v celom meste rozniesol chýr o veľkom vojenskom umení

Pánduovcov. Mešťania otvorene hovorili jeden druhému: „Starý Dhrtaráštra je múdry

kráľ, no predsa len je slepý, a vojská do boja viesť nemôže. Nenadarmo jeho mladší

brat Pándu vládol zaňho nad krajinou, kým bol nažive. Treba uviesť na trón

najstaršieho z Pánduovcov. Judhišthira je ešte mladý, ale múdry. Pozná zákon, je

spravodlivý a milostivý k bedárom. Ak sa stane kráľom, neukrivdí ani Dhrtaráštrovi

ani jeho synom“. Keď sa Durjódhama dozvedel o týchto chýroch, zožieraný závisťou

a zlobou prišiel ku kráľovi a riekol mu: „Dopočul som sa, otec, že mešťania majú čosi

nedobré za lubom. Chcú, aby sa stal kráľom Pánduovec. Tvoji synovia prídu o

kráľovstvo a budú žiť z cudzích rúk. Ľud bude nami opovrhovať. Určite nás to

neminie, ak hneď nevyženieme Pánduovcov z krajiny.“ A kráľ z lásky k synovi

súhlasil s neprávosťou.

 

 

 

 

AUDIO: 

 

 

 

2. ÚRYVOK

A vtedy Pártha uzrel v šíkoch oboch armád

otcov a dedov, učiteľov, strýkov,

bratov, bratancov, synov i vnukov

tesťov a priateľov.

Na všetkých príbuzných i priateľov,

stojacich proti sebe vzhliadol syn Kuntí

a hlbokým súcitom preplnený,

takto v zármutku prehovoril:

Ó Krišna, pri pohľade na svojich príbuzných

v bojových vozoch, po zrážke dychtiacich,

moje údy malátnejú a v hrdle mi vyschýna.

Celý sa chvejem, vlasy mi dupkom vstávajú;

luk Gandíva mi padá z rúk,

celá koža ma páli.

Ó, Džanárdana, vari nám prinesie radosť

záhuba Dhrtaráštrových synov?

Hoci sú zločinci, ak ich usmrtíme,

len sami do hriechu upadneme...

 

 

krishna_and_arjun_on_the_chariot-_mahabharata-_18th-19th_century-_india.jpg

 

3. ÚRYVOK

Ak si svojvôľou opantaný pomyslíš

„Nebudem bojovať“,

márne je tvoje predsavzatie –

tvoja vlastná podstata ťa prinúti.

Pútaný svojou vlastnou karmou

zo svojej podstaty zrodenou

ó, Kaunteja, bárs i nevoľky vykonáš to,

čo si z poblúdenia konať odmietol.

V srdci všehotvorstva Pán prebýva

a sťa nasadené na hrnčiarskom kruhu

všetky bytosti krúti,

silou svojej Máyi, Ardžuna.

Lepšia je svoja dharma

bárs i nedokonalo splnená,

než cudzia, správne vykonaná.

Ten, kto v súlade so svojou dharmou koná,

ten vskutku do hriechu neupadá.

Počúval si s mysľou sústredenou, Pártha?

Pominulo sa tvoje poblúdenie

nevedomosťou zrodené, Dhanandžaja?

Riekol Ardžuna:

Rozptýlené je moje poblúdenie.

Milosťou Tvojou som precitol.

Stojím pevne, pochyby sú zničené.

Ó, Nezvratný, vykonám Tvoje nariadenie.

 

 

Vyasa Mahabharata Story | Ganesh Pens The Mahabharata | Ganesh Chaturthi

 

 

 
 Štatistiky

Online: 6
Celkom: 92732
Mesiac: 5310
Deň: 177