Choď na obsah Choď na menu

AKÝ JE MÔJ SVET?

Každý človek má svoj svet. Žije v ňom, rozmýšľa o ňom. A v ňom aj tvorí. Zároveň tým, čo robí, ho modeluje na svoj obraz.  Ako koná, čomu sa venuje, ale najmä aké mravné zásady uznáva a aké vytvára hodnoty, všetko to napĺňa obsah tohto sveta. A v konečnom ôsledku  formuje aj moje vedomie a vytvára môj vlastný svet. 

Jeden z významných znakov môjho sveta je aj pocit, myšlienka alebo rozhodnutie, že svoj vlastný svet by som si nemal nechať len pre seba. Mal by som o ňom niekomu povedať, mal by som o ňom dať vedieť svojmu okoliu, možno aj všetkým ľuďom. Povedať svetu, čo robím, na čo myslím, čím sa zaoberám vo svojom vnútri, aké princípy vyznávam. Lebo môj svet nie je svetom samým o sebe. Je súčasťou nášho sveta, ktorý je zložený z miliárd takých sveta, aký je môj. Tých minulých, súčasných aj budúcich.  

To sú motívy vytvorenia vlastnej webovej stránky ORBIS MEA – MÔJ SVET. 

Som človek, ktorého hlavnou zásadou je niečo robiť, niečo tvoriť. Samozrejme, že to, čo robím, vychádza z nejakého podhubia, má nejaké základy. Sú to atómy a molekuly môjho sveta. Tento fundament vytvárajú hlavne knihy -beletria, knihy o histórii, filozofia, cestopisy, literatúra o hudbe a výtvarnom umení. Čítanie má dopad na formovanie môjho intelektu, vedomia a poskytuje mi emociálny zážitok. Utvára môj hodnotový systém. Je to teda môj svet kníh.  

Do môjho sveta tiež patrí hudba. Rock, džez, soul, blues, ale aj klasická (tzv. vážna) hudba - od sonát, piesní, symfónií až po operu, od gotickej hudby cez barok, klasicizmus až po súčasnosť. A aj folklór, najmä ten slovenský ((Orava, Terchová, Detva, Myjava, ). Mám rád rôzne experimentovanie a prienik štýlov, využívanie netradičných alebo nových techník a nástrojov. To je môj svet hudby.

K môjmu svetu patrí aj film. Som priam  fanatickým  filmovým divákom -  Uher, Havetta, Jakubisko, Forman, Fellini, Antonioni, Bergman - to sú moji  favoriti. 

Po roku  1966 a 1967 sa predo mnou zrazu objavil  aj môj svet verejnej politiky. Ten začal tvarovať môj postoj k slobode, k demokracii a k humanite. Aj keď normalizácia tieto atribúty potláčala alebo obmedzovala a stíhali ma represie (až po zákaz výkonu povolania), môj svet slobody som si nenechal vziať.

To, čo som vytvoril vo svojom svete, som po roku 1989 mohol konečne aplikovať  v mojej tvorivej praxi,  vo vedeckovýskumnej činnosti. Tvorba projektov znamenala nové výzvy aj pre obohacovanie môjho sveta. Bola v ňom nielen literatúra, hudba, umenie, história, ale aj sociálne problémy a problémy menšín. Objavila sa predo mnou nová výzva – Rómovia. 

Všetky tieto prvky môjho sveta sú atómy a molekuly  môjho života a podhubím pre moju tvorbu. , A zároveň cizelujú moje postoje a názory na svety iných ľudí. 

Ján Cangár

 

 

 

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 361862
Mesiac: 4871
Deň: 137