Choď na obsah Choď na menu
 


MOJI RÓMOVIA

moji-roomovia.jpg

Prečo Moji Rómovia ?

Rubrika Moji Rómovia je venovaná nielRómom, ale menšinám vôbec. Problematike rómskej národnostnej menšiny sa venujem sústavne a intenzívne od roku 1993. A tak jej obsah hovorí o tom, ako Menšiny vôbec a Rómov zvlášť  vnímal a čo som pre nich chcel urobiť. To, čo sa mi podarilo urobiť, chcem ponúknuť aj širokej verejnosti.

Rubriku Moji Rómovia venujem môjmu najlepšiemu priateľovi Viliamovi Zemanovi (1944-2017) 

 

 

Rubriky

RÓMOVIA NA LINGVAFESTE 2018

Príspevkov: 1

VZDELÁVANIE RÓMOV

Príspevkov: 12

RÓMOVIA V MÉDIÁCH

Príspevkov: 26

DEJINY RÓMOV

Príspevkov: 1

Príspevky

MÔJ PRIATEĽ VILO (ZEMAN)

vilo2.jpg

VILIAM ZEMAN

1942 -2017)

 
6. 8. 2018 | Rubrika: MOJI RÓMOVIA | Komentáre: 0

RÓMOVIA ČÍTAJÚ

 
10. 4. 2018 | Rubrika: MOJI RÓMOVIA

Rómovia a vzdelanie.

 

V súvislosti so zamýšľanou u reformou vzdelávania v Slovenskej republike  sa, dúfam, nezabudne ani na Rómov.. Nejde tak ani o ich začlenenie do systému, ako najmä o analyzovanie a akceptovanie niektorých špecifík, s ktorými deti Rómov vstupujú do školského prostredia najmä z osád. Tu chcem výrazne podtrhnúť problém jazykovej bariéry týchto detí. Bez odbúrania problémov komunikácie rómskych žiakov po vstupe do školského prostredia akékoľvek snahy budú neúčinné. Preto sa rómsky jazyk musí stať najmä v predškolskej výchove a v primárnom vzdelávaní nevyhnutnou súčasťou ale aj metódou rozvoja komunikácie týchto detí a primárnou pomôckou adaptácie na školu a triedu.

V tejto súvislosti prinášam svoj prvý príspevok z mnohých, ktoré sú venované problematike výchove a vzdelávania rómskych žiakov. Keďže som sa Rómom venoval viac ako dvadsať rokov, moje skúsenosti jednoznačne potvrdzujú to, čo som o rómskom jazyku uviedol vyššie.  

 
2. 10. 2017 | Rubrika: MOJI RÓMOVIA | Komentáre: 0

Ľudia z rodiny Rómov

lrr.pngInformácia o projekte „Ľudia z rodiny Rómov“

Názov: ĽUDIA Z RODINY RÓMOV

Doplnková učebnica o dejinách a živote Rómov pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy 

 

 

Projekt, a neskôr aj rukopis učebnice „Ľudia z rodiny Rómov“ vznikol na základe politickej s spoločenskej objednávky splnomocnenca vlády SR pre riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny z roku 1999. Akceptuje požiadavky RE a EK a nadväzuje na kontexty súvisiace s multietnickou a multikultúrnou výchovou. Didakticky vychádza zo skúseností projektu učebníc dejepisu pre základné a stredné školy, ktorý bol realizovaný od roku 1993. Nadväzuje naň koncepčne, metodicky a predovšetkým didakticky. Takto bol prezentovaný na seminári programu EURROM v Madride v apríli roku 1999. V januári 2000 bola prvá verzia rukopisu predložená na predbežné posúdenie prof. Kusému, Dr. Kratochvílovi, Mgr. Macejkovej, doc. Táncošovi. Ich stanoviská, ako aj stanovisko sekcie základných a stredných škôl MŠ SR sú jednoznačne pozitívne. Prepojenie projektu doplnkovej učebnice s projektom dejepisného vyučovania, obsah a didaktické spracovanie problematiky spôsobilo, že učebnica bola zaradená do programu Európskej únie INTERFACE. V priebehu rokov 2001-2002 bol rukopis dopracovaný o najaktuálnejšie poznatky a informácie a obrazová časť bola modifikovaná fotografiami exponátov Múzea rómskej kultúry v Brne. V súčasnosti je rukopis na spracovaní vo vydavateľstve Crocus a prebieha recenzné pokračovanie. Učebnica by mala vyjsť v polovici augusta v náklade 2500 výtlačkov.

 
30. 7. 2017 | Rubrika: MOJI RÓMOVIA | Komentáre: 0
 


Archív

Kalendár
<< 06 / 2019 >>


Štatistiky

Online: 5
Celkom: 58892
Mesiac: 6600
Deň: 174