Choď na obsah Choď na menu

RÓMOVIA A TÍ OSTATNÍ

00006romovia-a-ti-ostatni.jpg

 

 

RÓMOVIA V MÉDIÁCH

 

1. Úloha a postavenie médií po roku 1989

19. 9. 2017 RÓMOVIA A TÍ OSTATNÍ | Komentáre: 0

V modernej demokratickej spoločnosti je existencia nezávislých médií nutnosťou a nevyhnutnou podmienkou pre slobodné šírenie myšlienok, pre zabezpečenie slobody prejavu. Osobitný vplyv médií vyplýva z ich schopnosti meniť prostredie spoločnosti a ovplyvňovať ho. 

2. Medzinárodné normy

26. 9. 2017 RÓMOVIA A TÍ OSTATNÍ | Komentáre: 0

V prvej časti série príspevkov, ktoré prostredníctvom projektov MEMO 98 informujú o spôsobe mediálneho zobrazovania menšín všeobecne a Rómov zvlášť sa hovorilo o médiách a ich úlohe v demokratickej spoločnosti. Funkciou médií sa zaoberajú aj medzinárodné inštitúcie,ako Rada Európy, aj špecializované medzinárodné novinárske inštitúcie. Tie prijali viacero odporúčaní aj smerok k zobrazovaniu menšín v médiách. Základné informácie o tom prináša druhý príspevok.

3. Metodológia monitoringu

26. 9. 2017 RÓMOVIA A TÍ OSTATNÍ | Komentáre: 0

V tomto príspevku prinášam prehľad metód, akými sa zabezpečoval zber údajov pre analýzu  informácií médií o menšinách.

4. Prvé monitory médií k rómskej problematike

26. 9. 2017 RÓMOVIA A TÍ OSTATNÍ | Komentáre: 0

V tejto časti príspevkov zo série momitorov MEMO 98 o zobrazovaní menšín v médiach sa ohovorí o prvých analýzach mediálnych informácií o Rómoch.

5. MONITOR 2000

9. 10. 2017 RÓMOVIA A TÍ OSTATNÍ | Komentáre: 0

Občianske združenie MEMO 98 zaoberajúce sa monitoringom médií v prvom štvrťroku t.r. obrátilo svoju pozornosť aj na rómsku menšinu. V mesiacoch január až marec prebiehal monitoring hlavných významných elektronických médií. Sledované boli hlavné spravodajské relácie STV, TV Markízy a TV Luny, resp. Slovenského rozhlasu a Rádia Twist. V týchto boli zaznamenávané informácie o menšinách (v pozitívnom, neutrálnom alebo negatívnom duchu), o rôznych témach, resp. kauzách v súvislosti s nimi, ako aj informácie o osobnostiach reprezentujúcich príslušné menšiny.

6 Rómska menšina v médiách

18. 10. 2017 RÓMOVIA A TÍ OSTATNÍ | Komentáre: 0

Občianske združenie MEMO 98 zaoberajúce sa monitoringom médií v prvom štvrťroku t.r. obrátilo svoju pozornosť aj na rómsku menšinu. V mesiacoch január až marec prebiehal monitoring hlavných významných elektronických médií. Sledované boli hlavné spravodajské relácie STV, TV Markízy a TV Luny, resp. Slovenského rozhlasu a Rádia Twist. V týchto boli zaznamenávané informácie o menšinách (v pozitívnom, neutrálnom alebo negatívnom duchu), o rôznych témach, resp. kauzách v súvislosti s nimi, ako aj informácie o osobnostiach reprezentujúcich príslušné menšiny.

7. Prezentácia menšín v médiách

25. 10. 2017 RÓMOVIA A TÍ OSTATNÍ | Komentáre: 0

Občianske združenie MEMO 98 realizuje od začiatku roka monitoring médií v súvislosti s prezentáciou informácií o menšinách. Táto správa obsahuje výsledky monitoringu významných elektronických médií za obdobie apríl - jún 2000. Sledované boli hlavné spravodajské relácie STV, TV Markízy a TV Luny, resp. Slovenského rozhlasu a Rádia Twist. V týchto boli zaznamenávané všetky informácie o menšinách (v pozitívnom, neutrálnom alebo negatívnom duchu), o jednotlivých témach, resp. kauzách v súvislosti s nimi, ako aj informácie o osobnostiach reprezentujúcich príslušné menšiny.

8. RÓMOVIA V ELEKTRONICKÝCH MÉDIÁCH

25. 10. 2017 RÓMOVIA A TÍ OSTATNÍ | Komentáre: 0

V roku 2001 bol v MEMO 98 realizovaný veľký projekt RÓMOVIA V ELEKTRONICKÝCH MÉDIÁCH. Išlo o analýzu a porovnanie výsledkov monitorovania informácií médií o Rómoch v rokoch 2000-2001. Výsledkom bola syntéza poznatkov a faktov, ktoré monitor zistil. Projekt bol finančne podporený Nadáciou pre občianske aktivity i z fondov Európskej únie. 

V príspevku prinášam výsledky monitorov. Komplexné materiály je možné stiahnuť si vo formáte Pdf.

9. RÓMOVIA V ELEKTRONICKÝCH MÉDIÁCH. MONITOR 2000/2001

30. 11. 2017 RÓMOVIA A TÍ OSTATNÍ | Komentáre: 0

Na základe poznatkov, získaných s priebežného monitorovania elektronických médií v rokoch 2000 a 2001, vyhodnocovania monitorov a ďalších skúseností, týkajúcich sa metodológie monitorovania, pristúpili autori monitorovania k syntéze výsledkov. Tie v podstate zovšeobecnili závery monitorov. Vytvorili komplexný materiál, ktorý bol prezentovaný na tlačovej konferencií a bol zaslaný relevantným inštitúciam – médiám, ministerstvu kultúry, úradu vlády a ďalším inštitúciam i mimovládnym organizáciam. Je možné konštatovať, že aj pod vplyvom monitorov a prezentácie ich výsledkov sa začala situácia v elektronických médiách postupne meniť k lepšiemu.

Projekt bol finančne podporený okrem MO 98 aj EÚ a NPOA.

Na stránke ORBIS MEA prinášam záverečnú časť materiálu. Celý materiál je možné stiahnuť si vo formáte Pdf.

Lepšie správy o Rómoch

20. 2. 2018 RÓMOVIA A TÍ OSTATNÍ | Komentáre: 0

Cieľom projektu bolo prispieť ku zvýšeniu kvality informácií a informovania o tých skupinách populácie SR, ktorú tvoria jednotlivé národnosti a etnické skupiny, so špecifickým zameraním na Rómske etnikum

Kontakt

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 361862
Mesiac: 4871
Deň: 137