Choď na obsah Choď na menu

5. MONITOR 2000

Občianske združenie MEMO 98 zaoberajúce sa monitoringom médií v prvom štvrťroku t.r. obrátilo svoju pozornosť aj na rómsku menšinu. V mesiacoch január až marec prebiehal monitoring hlavných významných elektronických médií. Sledované boli hlavné spravodajské relácie STV, TV Markízy a TV Luny, resp. Slovenského rozhlasu a Rádia Twist. V týchto boli zaznamenávané informácie o menšinách (v pozitívnom, neutrálnom alebo negatívnom duchu), o rôznych témach, resp. kauzách v súvislosti s nimi, ako aj informácie o osobnostiach reprezentujúcich príslušné menšiny.

Rómska menšina v médiách

12.05.2000 
Občianske združenie MEMO 98 zaoberajúce sa monitoringom médií v prvom štvrťroku t.r. obrátilo svoju pozornosť aj na rómsku menšinu. V mesiacoch január až marec prebiehal monitoring hlavných významných elektronických médií. Sledované boli hlavné spravodajské relácie STV, TV Markízy a TV Luny, resp. Slovenského rozhlasu a Rádia Twist. V týchto boli zaznamenávané informácie o menšinách (v pozitívnom, neutrálnom alebo negatívnom duchu), o rôznych témach, resp. kauzách v súvislosti s nimi, ako aj informácie o osobnostiach reprezentujúcich príslušné menšiny.

•                Pomerne málo priestoru venovali médiá prezentácií problematiky menšín

•                Jednoznačne dominovali iba informácie o rómskej menšine, pričom tieto informácie boli prevažne neutrálne, zarážajúce je však množstvo negatívnych zmienok o Rómoch v porovnaní s minimom pozitívnych správ

•                Rómovia boli spomínaní najmä v súvislosti s kauzami: "emigrácia do zahraničia" a "Luník IX"

Ako v tejto prezentácii dopadla rómska menšina?

Uvedené média za tri mesiace odvysielali celkove 172 hodín 25 minút a 24 sekúnd spravodajských relácií. V nich o menšinách odzneli informácie v rozsahu 3 hodiny 28 minút 23 sekúnd. Ako ukazuje graf č. 1, rómskej menšine bolo z tohto priestoru venovaných 95,5% času (3 hodiny 19 minút). Išlo prevažne o neutrálne informácie, ktorých bolo 83% (204). K týmto informáciam je ešte nutné prirátať informácie o tematických okruhoch a kauzách, ktoré sú analyzované v nasledujúcom odstavci. Na druhej strane, ako vidieť z grafu č. 2, pozitívne boli len 4, negatívnych však bolo 37, čo je 15% informácií o rómskej menšine. Z hľadiska obsahu (graf č. 5) najviac času bolo venovaného politike - 36 minút 23 sekúnd. Sociálnej sfére bolo venovaných 18 minút 33 sekúnd, pomoci štátnych organizácií 7 minút 47 sekúnd, otázka neznášanlivosti voči menšinám bola zastúpená 6 minútami 44 sekundami, samospráva niečo vyše piatimi a kriminalita tiež takmer piatimi minútami. Pre porovnanie školstvu boli venované len necelé dve minúty vysielacieho priestoru.

Tematicky bola v médiách najviac prezentovaná kauza exodu Rómov – až jednu hodinu šesť minút a osemnásť sekúnd, čo je z celkového času venovaného Rómom jedna tretina. Z 344 informácií 303 bolo ladených neutrálne; negatívnych bolo 40 informácií a iba jedna bola pozitívna (grafy č. 3,4). Košickému sídlisku Luník IX bolo venovaných 10 minút 31 sekúnd, neutrálny charakter malo 23 informácií, negatívnych bolo 17. Takmer 12 minút zabrali vyhlásenia politických strán o rómskej menšine (neutrálnych bolo 96, negatívne 3). Dve minúty venovali média aj návrhom poslanca R.Fica na riešenie menšinovej problematiky. Všetky tieto informácie (10) však mali negatívny akcent. Z osobností rómskej menšiny najväčší priestor bol venovaný V. Danihelovi (1 minúta 27 sekúnd) a M. Lackovi (1 minúta 20 sekúnd). Z ostatných predstaviteľov boli spomínaní ešte L. Šaňa, L. Richter, G. Adam, A. Patkoló, resp. rómske organizácie ROI a RIS. Tieto informácie boli však vždy pod jednu minútu a mali prevažne neutrálny charakter.

O čom vypovedajú uvedené informácie?

V spravodajstve mienkotvorných médií, akými sú televízne stanice STV, TV Markíza a čiastočne aj TV Luna i rozhlasové stanice SRo a Twist, o národnostných menšinách jednoznačne dominuje problematika rómskej menšiny. Televízne stanice pritom venovali rómskej menšine celých 100% vysielacieho času poskytnutého v spravodajstve menšinám. Z toho vyplýva, že problémy rómskej menšiny považujú monitorované médiá za veľmi dôležité. Súčasne z informácií vyplýva, že informácie sú poskytované skutočne bez zaujatia, prevažne neutrálne. Avšak v tomto ohľade je signifikantné aj pomerne vysoké číslo negatívnych informácií a minimum informácií pozitívneho charakteru.

Z obsahového hľadiska jednoznačne dominuje politický pohľad na rómsku problematiku. Z káuz je to odchod Rómov do zahraničia z rasových dôvodov, kde je tiež evidentný vysoký počet negatívnych informácií.

Z aspektu výpovednej hodnoty monitoringu sú zanedbateľné informácie o prezentácií rómskych osobností v sledovaných médiách. V analýze sme tieto informácie uviedli len kvôli úplnosti. Tu je evidentné, že najmä prezentácia činnosti Kancelárie splnomocnenca pre rómsku menšinu V. Danihela je nedostatočná. Práve prezentácia aktivít a jednotlivých projektov, ktoré schvaľuje vláda SR, by mohli prispieť k zvýšeniu pozitívnych informácií o rómskej menšine.

Celé vo formáte Pdf TU:  2000 Rómska menšina v médiách.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.

Kontakt

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 361860
Mesiac: 4873
Deň: 140