Choď na obsah Choď na menu
 1.  Lektorský posudok učebnice Dejepis pre 5. ročník ZŠ, 1986

 2. Lektorský posudok učebnice Dejepis pre 6. ročník ZŠ, 1987

 3. Lektorský posudok Metodická príručka pre vyučovanie dejepisu v 6.ročníku ZŠ, 1998

 4. Lektorský posudok učebnice Dejepis pre 6. ročník ZŠ experiment, 1998

 5. Právna výchova na základnej škole - pedagogické čítanie - víťazstvo v celoslovenskom kole, 1989

 6. Základné dokumenty Učiteľského fóra, 1990

 7. Úprava učebných osnov dejepisu pre ZŠ a SŠ, 1990

 8. Program Únie pedagogických pracovníkov Slovenska, 1990

 9. Reformujme aj obsah vzdelávania, UN, 1990

 10. Učiteľské fórum - príloha UN - tvorba a redigovanie 6 čísel, 1990

 11. Metodické pokyny k voľbe školských rád, 1991

 12. Stanovisko delegátov OZ PŠaV SR k súčasnej situácii v školstve, UN, 1991

 13. Obnova alebo zmena, UN, 1992

 14. Vyučovanie dejepisu na základných a stredných školách prieskum a štúdia, 1992

 15. Vyučovanie dejepisu v základných a stredných školách, UN, 1993

 16. Slovensko na prahu novoveku - na disketách, recenzia, Pedagogické spektrum, 1993

 17. Koncepčná prestavba vyučovania dejepisu na Slovensku, UN, 1993

 18. Nová koncepcia vyučovania dejepisu v základných a stredných školách – dokument, UN, 1993

 19. Učebné osnovy dejepisu pre základnú školu – ZPD, UN, 1993

 20. Poznatky z uplatňovania zákona SNR č. 542/90

 21. v činnosti samosprávnych orgánov, Pedagogické spektrum, 1993

 22. Návrh zásad o postavení učiteľov, Pedagogické spektrum, 1993

 23. Doterajší vývoj a súčasný stav odborného a metodického riadenia škôl a školských zariadení na Slovensku, Pedagogické spektrum, 1993

 24. Zásady o pedagogickom riadení škôl, Pedagogické spektrum, 1993

 25. Pedagogické spektrum ÚMC MŠaV SR - bulletin, číslo venované medzinárodnému semináru Rady Európy, redigovanie, zostavenie, 1993

 26. Komunikácia vo vyučovaní slovenského jazyka, zborník MEDACTA, 1993

 27. ejiny stredoeurópskeho priestoru v kontexte súčasných integračných tendencií Európy - zborník z medzinárodného seminára Rady Európy - tvorba, zostavenie, 1994

 28. Metodická príručka k vyučovaniu dejepisu na ZŠ, 1994

 29. Etika v dejepise, Pedagogické spektrum, 1994

 30. Učebné osnovy dejepisu pre 8 ročné gymnáziá, 1994

 31. Nová koncepcia vyučovania slovenského jazyka a literatúry v základnej strednej škole – dokument, 1994

 32. Učebné osnovy čítania a literárnej výchovy pre základnú školu, 1994

 33. Nová koncepcia literárnej výchovy v ZŠ – zborník MEDACTA, 1995

 34. Katedra - príloha Historickej revue - tvorba a redigovanie, 1995

 35. Sľubný projekt alebo contradiction in terminis, príspevok o roku 1968, 1996, nepublikované

 36. Vzdelávanie národnostných menšín v Slovenskej republike, 2. kapitola Historické východiská, ŠPÚ 1996, nepublikované,

 37. Rómsky dejepis, informácia o Projekte učebného textu pre základné a stredné školy, MEDACTA, ´99, zborník. 1999

 38. Menšiny vo vybraných médiách (Analýza vysielania spravodajských relácií Slovenskej televízie, Televízie Markíza, Televízie Luna, Slovenského rozhlasu a Rádia Twist o rómskej menšine) – www.memo98.sk/obcanrom

 39. Rómovia, Domino Fórum Domino fórum, 1999, číslo 25

 40. Rómovia a vzdelanie, (príspevok na konferencii Comenius, ŠPÚ, Bratislava, 2002

 41. Výchova a vzdelávanie Rómov, In: Slovenské školstvo na križovatke tisícročí, vývoj v rokoch 1989-1999, ÚIPŠ, Bratislava, 2000, str. 131-133

 42. Monitor 2000, Menšiny vo vybraných médiách, Analýza vysielania spravodajských relácií Slovenskej televízie, Televízie Markíza, Televízie Luna, Slovenského rozhlasu a Rádia Twist o rómskej menšine, MEMO´98, Bratislava, 2000,  http://ww.memo98.sk.

 43. Rómovia v elektronických médiách 2000 – 2001, MEMO´98, Bratislava, 2002,  http://ww.memo98.sk.

 44. Ľudia z rodiny Rómov, doplnková učebnica o dejinách a živote Rómov pre základné a stredné školy, Crocus, Nové Zámky, 2002, 238 s.

 45. Rómovia a vzdelávanie, in: Edukácia rómskych detí v európskom kontexte, zborník konferencie medzinárodného projektu Comenius, Crocus Nové Zámky, 2002

 46. Prezentácia učebnice Ľudia z rodiny Rómov, in: Edukácia rómskych detí v európskom kontexte, zborník konferencie medzinárodného projektu Comenius, Crocus Nové Zámky, 2002

 

 

 

 

Príspevky v Katedre:

 

 1. Dá sa výchova merať? č. 4/1995

 2. Dejepisári rokovali č. 5/1995

 3. Lokálne dejiny a menšiny č. 5/1995

 4. Na aktuálnu tému č. 3/1995

 5. Naša anketa č. 4/1995

 6. Spoza Katedry č. 1/1995

 7. Do vašej pozornosti č. 5/1995

 8. Odporúčania predmetovej komisie dejepisu č. 1/1995

 9. Otázka pre Janu Huttovú, prezidentku SAUD č. 4/1995

 10. Pedagogické čítanie č. 1/1995

 11. racovný zošit dejepisu č. 2/1995

 12. Vzdelávanie v treťom tisícročí č. 2,3/1995

 13. Ponuka učiteľom dejepisu č. 1/1995

 14. Seminár metodikov dejepisu č. 1/1995

 15. Ocenené učebnice dejepisu č. 1/1995

 16. Diskusia č. 4/1995

 17. EUROCLIO na Slovensku č. 2/199

 18. Krása hliny č. 4/1995

 19. Pokyny pre prispievateľov Katedry č. 1/1995

 20. Stanovisko SAUD č. 5/1995

 21. Dejepis 4 do škôl č. 3/1995

 

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 3
Celkom: 361862
Mesiac: 4874
Deň: 139