Choď na obsah Choď na menu

hans_sachs2.jpg

 

HANS SACHS

 

* 5. november 1494, Norimberg – † 19. január 1576

 

 

 

 

 

Nemecký básnik, skladateľ, dramatik, obuvník a významný meistersinger. V Norimbergu navštevoval významnú latinskú školu. V 14 rokoch sa stal obuvníckym učňom. Po vyučení v 17 rokoch začal , vandrovať po mnohých mestách Nemecka. Neskôr sa rozhodol stať meistersingerom v Innsbrucku a stal sa aj meistersingerom v Mníchove. Tu sa zdokonaľoval v básnickom umení až do roku 1516, kedy sa natrvalo usadil v Norimbergu a zostal tu až do konca svojho života. Toto obdobie sa považuje za jeho najtvorivejšie, pričom písal najmä divadelné hry s komediálnym obsahom (O figliarovi Eulenspieglovi), alebo tragédie (O doktorovi Faustovi). Na konci života výrazne podporoval reformátora Martina Luthera, avšak protestantom sa nikdy nestal.

svoje diela písal jedinečným „knittel“ veršom, ktorý aj sám vymyslel, a ktorý v stredoveku ho prebralo mnoho básnikov. Jeho diela sú zábavné, no s vysokou morálnou kvalitou. Písal najmä básne (okolo 4 200), porekadlá a veršovačky (okolo 1 800), biblické sviatočné hry (okolo 1 300), komédie (okolo 900), tragédie (asi do 500), pPoviedky (známych je 14). 

 

warumbetrubst04.jpg

 

 

Tri radostné smrti

Trojaká smrť na zemi vzbudí 

radosť a potešenie ľudí,

hoc z každej smrti vyrastie 

vždycky aj dáke nešťastie

a radosť padá na dno studne. 

Počujte: nech nik nezabudne! 

Nuž najskôr teší kňaza skon. 

Keď umrie, odkazuje on 

priateľom celé imanie

a radosť všade nastane.

Za jeho zlato poženie sa

kôň do pekiel či na nebesá. 

Zlé bývajú však následky,

keď premárni kňaz majetky

na kone, psov a na hru v karty, 

na pitie, krásne ženské, žarty, 

čo vysali mu všetku dreň,

že v dome býva bieda len,

že zostanú len dlžoby

a smrť len bolesť spôsobí.

A druhá smrť je ženy zlej,

starej a špatnej, vráskavej,

čo žiarli, šomre, frfle rada,

čo deň a noc sa s mužom háda, 

čo breše ako pes a, beda, 

mužovi chvíľu pokoj nedá.

Keď umrie taký výkvet báb, 

teší sa v svojom srdci chlap,

 že čerta niet, že koniec zlôb, 

že pes už s... na jej hrob. 

Potom si vezme mladú zase a

 poteší sa na jej kráse.

Ak ošmekla ho ale stará

a za chrbtom mu kšeftovala, 

musí s jej druhmi spory viesť, 

biť sa a súdiť, dvíhať päsť, 

aby mu vypratali dom

a nemal škodu s posmechom; 

bo keď na slame musí spať, 

pod zem ju bude preklínať.

Tretia, čo teší, smrť je, zdá sa, 

keď zakáľajú tučné prasa. 

Teší sa pán i jeho sluha,

dieťa i slúžka samodruhá,

na jaternice tešia sa.

Ba vidno tešiť sa aj psa; 

susedom pošlú po klobáse

a každý radosťou sa trasie. 

Keď zjedia veľké klobásy, 

vínečko smäd im zahasí. 

Potom zo šuniek tohto brava 

pochúťky znamenité spravia. 

No nešťastie je, vrav čo vrav, 

ak uhrovitý je ten brav.

Gazda sa hanbí v kruhu hostí, 

a pre zlý kšeft sa ešte zlostí,

 za babku špek a mäso predá 

a z radosti je zlosť a bieda, 

bo po celý rok bude jesť 

namiesto šuniek ženskú päsť.

 

htt

Clip 05: Hans Sachs

 

 

 

 

1

Warum betrübst du dich, mein Herz?
Bekümmerst dich und trägest Schmerz
Nur umasas stitliche Gut?
Vertrau du deinem Herren Gott,
klobúk Der der Ding erschaffen.

Prečo ste
trápení , moje srdce, prečo ste plný starostlivosti a vytrvalého zármutku
len pre dočasné vlastníctvo?
Vložte svoju dôveru do svojho Pána, Boha,
ktorý stvoril všetko.

2

Er kann und will dich lassen nicht,
Er weiß gar wohl, was dir gebricht,
Himmel und Erd ist sein!
Dein Vater a dein Herre Gott,
Der dir beisteht in aller Nie.

Nemôže a neopustí ťa,
vie dobre, čo ti chýba,
nebo a zem sú jeho!
Váš otec a váš Boh.
ktorý stojí vedľa teba vo všetkej núdzi.

3

Weil du mein Gott und Vater bist,
Dein Kind wirst du verlassen nicht,
Du väterliches Herz!
Ich bin ein armer Erdenkloß,
Auf Erden weiß ich keinen Trost.

Pretože si môj Boh a otec
, neopustíš svoje dieťa,
otcovské srdce!
Som úbohý hrudník zeme,
na zemi neviem útechu.

4

Der Reiche bauet auf sein Gut;
Ich vertrauen auf Gottes Hut.
Ob mich die Welt veracht ',
Tak glaub ich doch mit Zuversicht,
Wer Gott vertraut, dem mangelt's nicht.

Bohatý človek stavia na svojom majetku;
Budem veriť v Božiu starostlivosť.
Aj keď ma svet opovrhuje,
verím s dôverou,
komu dôverčím v Boha nebude chýbať nič.

5

Helia, ktoré sa deje
tak dobre, že je to
tak dobre?
Ein Wittwe a Sidonier Land
Zu privítal von Gotta ako prvý.

Elias, kto ťa živí,
keď už dlho nenájde dážď tak
tvrdého hladomoru?
Vdova zo Sidona,
ku ktorej ste boli poslaní Bohom.

6

Da er lag untr dem Wachholdrbaum
Der Engel Gotts vom Himmel kam
Und Bracht IHM Speis undTranck
Er gieng gar einen Weiten Gang
bis zu dem Berg Horeb genannt.

Keď ležal pod stromom borievky,
Boží anjel prišiel z neba
a priniesol mu jedlo a pitie.
Vydal sa dlhou cestou
na vrch Horeb.

7

Des Daniels Gott nicht
unter den löwen saß
Sein Engel sandt er hin
Er ließ ihm Speise Princíp čreva
Durch seinen Diener Habacuc.

Boh nezabudol na Daniela
, keď sedel medzi levmi.
Poslal svojho anjela, jeho sluha Habakuk
mu priniesol dobré jedlo
.

8

Joseph in Egyptn verkauffet ward
Vom König Pharao gefangen
jart Umb sein Gottfürchtigkeit
Gott macht ihn zu einn Grossen Herrn
Daß er kont Vatr und Brüdr ernehrn.

Jozef bol predaný do Egypta,
uväznený kráľom faraóna.
Kvôli svojej úcte k Bohu
ho Boh urobil veľmožským pánom
, aby mohol nakŕmiť svojho otca a bratov.

9

Es Liess auch nicht der Treue Gott
| Die drey Männr im Feurová-Ofen Roth
Seinn Engel Sandt er hin
Bewahrt sie für des Feuers Glut
Und halff Ihnen aus aller Noth.

Verný Boh tiež neopustil
troch mužov v horiacej ohnivej peci,
zoslal svojho anjela,
ochránil ich pred ohňom
a pomohol im vo všetkej núdzi.

10

Ach Gott, du bist tak reich noch heut ';
Ob je du warst von Ewigkeit,
Mein Trauen steht zu dir;
Sei du nur meiner Seele Hort,
Takže chcem mať ich Gnüge hier und dort.

Ach bože, dnes si taký bohatý
ako si bol z večnosti,
moja dôvera stojí pri tebe;
byť jediným útočiskom mojej duše,
mám toho tu a ďalej dosť.

11

Zeitlicher Ehr, ich gern entbehr ',
Des Ewigen mich nur gewähr,
Das du erworben si
priviedol Durch deinen herben, bitter Tod;
Das bitt ich dich, mein Herr und Gott.

Dočasná sláva, na ktorej sa šťastne obávam,
iba udeľujem, že môžem zdieľať večnú slávu
, ktorú si získal
svojou tvrdou a trpkou smrťou;
preto sa vás pýtam, môj Pane a Bože.

12

Alles bol iste na trhu Welt,
Es Sei Gold, Silber oder Geld,
Reichtum und Zeitlich Gut,
Das währt nur eine kleine Zeit
Und hilft dock nichts zur Seligkeit.

Všetko, čo na tomto svete,
či už je to zlato, striebro alebo peniaze,
bohatstvo alebo dočasné vlastníctvo,
vydrží iba krátko
a nepomáha pre požehnanie.

13

Ich danke dir, Herr Jesu Christ,
Dass mir das Kund geworden ist
Durch dein wahrhaftig's Wort;
Verteih mir auch Beständigkeit
Zu meiner Seelen Seligkeit!

Ďakujem ti, Pane Ježišu Kriste,
za to , čo mi bolo zjavené
tvojím pravdivým slovom;
prepožičiavaj mi
tiež požehnanie mojej duše!

14

Lob, Ehr und Preis sei dir gebracht
Für alles wie du mich bedacht.
In Demut bitt' ich dich:
Lass mich von deinem Angesicht
Ewig verstossen werden nicht !

Chvála, sláva a česť sa ti dajú
za všetku tvoju úctu .
V pokore sa vás pýtam:
dovoľte mi, aby ma nikdy neodviedli z vašej tváre
.

 

 

 

-

 

 

sachs-hans-1.jpg

 

 

<

audio-logo.jpg        

 

 

Hans Sachs: Vybrané poetické práce Hansa Sachse - kapitola 34

32. Čarodějnický slavík, který teď slyší všude.

(8. července 1523.)

 

                          Probuď se, blíží se den!

Slyšel jsem zpívat v zeleném hagonu

Úžasný slavík;

Její píseň zvoní horou a údolím.

Noc přitahuje k nehodě,

Den

stoupá z Orientu, rudé slunce svítí

skrz temné mraky.

Z tohoto jasného pohledu na slunce se

Měsíc tlačí dolů;

Nyní se stal bledým a pochmurným celkem.

Kdo

ovce oslepil celou svou falešnou nádherou ,

že se odvrátili

Jejich pastýř a pastviny

a dělal odejdou oba

řeší světlo měsíce

v poušti, špatná cesta jeden,

jste slyšeli lví hlas "

A také následoval po něm,

kontrolka se zlými seznamy

Far abwegs hluboko do opouští.

Tam krásnou

vrbu, kterou ztratili, jedli bodláky, plevele a trny;

Také ukládá „pletené“ Leu, skryté,

Dareine, že se bojí.

Od té doby, co našla

veru z Leu , ji roztrhl, spala .

K takovým nenávistům jim pomůže

Celá hromada zuřících vlků;

Chudák „Heerd“

S nůžkami, dojením, kousáním, jídlem;

Hadi také ležel hodně v trávě.

Umývá ovce „bez“ přestanou

skrz všechny končetiny kromě kostní dřeně.

Potom ovce ztuhly a

všichni byli ostražití po celou noc

a znovu se probudili, když

slavík jasně zazpíval,

a opět nám přinesl jasný den, Kdo hlásá

Leunovo poznání,

vlky a jejich falešné pastviny.

Drobi, ponurá leu se vzbudí

a číhá zuřivostí nad

zpěvem slavíka,

protože oznamuje východu slunce,

že jeho království končí.

Drob, zlý lev je zarmoucený,

staví slavíka po životě

se seznamy, vpředu, vzadu, vedle něj;

Ale nemůže ji chytit,

objímá se v živých plotech

a naštěstí zpívá pro a pro.

 

 

Gerald Finley – preparing for the role of Hans Sachs

 

Nyní má leu mnoho divokých

zvířat, kteří před nimi

skrývají zuby, lesní skřítci, kočky, kozy a hlemýždi;

Ale všechna svatyně jim selhává:

slavík, zpívá příliš jasně

A všechny je sklání;

Také had

had déšť, syčí velmi a odpuzuje

a bojí se denního světla.

Chtějí uniknout chudému hostiteli,

od kterého vyživovali

dlouhou noc a dobře nakrmení,

říkají, že leuk je stále nejlepší,

jeho pastvina je sladká a dobrá,

slavík si přeje žhavé uhlíky.

Také žába Quaken zní tupě

z její bažiny dozadu a dopředu

O slavík Tonn,

Protože jim voda chce uniknout;

Wildgäns také křičí Gagagem

na jasný, světlý den

a obecně křičí:

' ' 'Co je nového je slavík?

Prohlašuje nás denní potěšení,

jako by jen úrodné slunce,

pohrdalo úplně nádherou měsíce.

Wol ve svém hnízdě mlčel a

mezi ovcemi nevyvolával nepokoje.

Člověk by je měl potrestat ohněm! “

Ale to je vražedné křik;

Rozsvítí se denní teplo,

A zpívej slavíka tak jasně,

že se mnoho ovcí

obrátilo z tohoto stáda a znovu se vynořilo z tohoto divocha

na pastvu a pastýře.

Někteří oznamují den zvukem,

stejně jako ten slavík.

Proti těmto vlkům štěkají zuby,

pronásledují je do trnitých živých plotů

a mučí je na krev,

bijí je ohněm:

budou mlčet dne;

Ale ti, kteří míří ke slunci,

jehož vzhled nikdo nemůže skrýt.

Že je jasnější, že tomu rozumíme

Kdo je krásný slavík, který

oznamuje jasný den se zvukem -

Martinus Luther , že víte,

kdo je ve Wittenbergu Augustinerovi, který

nás probudil z noci,

kam nás přivedl měsíční svit.

Měsíční svit interpretuje doktrínu člověka,

gentlemanští sofisté tam a zpět

do čtyř set let;

Šli ke svým smyslům

a odvedli nás od

evangelického učení „

Náš pastýř, Ježíši Krista,

k cestě do pouště“.

 

sachs-hans-2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 358193
Mesiac: 5108
Deň: 133