Choď na obsah Choď na menu

ANALÝZA LITERÁRNEHO TEXTU - ROZPRÁVKA 1

       Ukážka: Porovnávanie a interpretácia textu          

 

POĎME DO ROZPRÁVKY

 Ukážka: Porovnávanie a interpretácia textu

 

HADOGAŠPAR

(SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ ROZPRÁVKA)

Jeden kráľ mal dcéru. Chcela sa vydávať, ale zaumienila si, že nebude mať deti. Dievča sa zapáčilo kráľovi v susedstve. Onedlho bola veľká svadba.

Žili pekne, ale nemohli sa dožiť dieťaťa. Rok šiel za rokom a boli stále sami. Raz kráľovná zazrela, ako sa jeden had obkrúcal okolo stromu, a vtedy jej bolo dieťa na ume.

"Čo by hneď v hadej koži bolo, aj to by som prijala!" povzdychla si.

Keď prišiel čas, porodila jarabého hada. Dali mu meno Hadogašpar. Keď mal dvadsať rokov, rád by sa bol oženil. Ale za takého parobka nechcela ísť nijaká dievka. Hadogašpar vybral sa do poľa a vykladal žiaľ dolinám. Zrazu stojí pred ním jeden šedivý človiečik: "Čože plačeš?"

"Dievky niet, ktorá by chcela ísť za mňa."

"Poradím ženu," povie starký. "Prejdi tri vrchy a tri doliny! Na čistej studničke bude plákať šaty krásna dievka, tá pôjde za teba."

Hadogašpar sa preplazil k čistej studničke. Príde dievča plákať šaty. Plače, vzdychá, že nemá milého. Zazrie hada.

"Ach, keby sa aspoň tento had zaľúbil do mňa!"

Vyskočí Hadogašpar z vody: "Poď, ja si ťa vezmem za ženu."

Dievka privolila. I doviedol si nevestu do domu.

Rodičia ich uložili do mäkkých perín.

"Ženička moja, bozkajže ma!" prosí ju Hadogašpar.

Krásna žena pritisne horúce ústa na studenú hadovu tvár. Ten sa zlienil na krásneho mladého muža.

"Ak ma neprezradíš, naveky budeme šťastní. Ak by si zradila, bolo by zle s tebou aj so mnou."

Krásna žena to prisľúbila. Hadogašpar na seba natiahol svoju starú kožu. To tak šlo dlhý čas.

Raz jeho žena ostala samodruhá. Klebetné ženy Hadogašparku ohovárali, že musí mať to dieťa s kýmsi druhým. Ona len mlčala.

Ale nevydržala a vyrozprávala všetko svokre. Keď si mladí políhali, vkradla sa tá do izby, kde spali. Schytila hadiu kožu a hodila ju do pece. Hadogašpar hľadá svoju kožu: "Prenešťastná žena, o tri dni by si bola porodila a ja by som bol navždy vyslobodený. Teraz neporodíš, pokiaľ ti svoju ruku nepoložím na život. Dieťa pod tvojím srdcom budú ustavične strážiť tieto hady." Vybehol z izby a zmizol.

Nešťastná žena chodila z mesta do mesta, vykladala svoje súženie, no nič nepomáhalo. Po siedmich rokoch hovorí:

"Už neznesiem toľké trápenie! Musím ho ísť hľadať do sveta!"

Obuli jej železné čižmy a ona sa pobrala šírym svetom. Prišla k mesiačikovej materi.

"Stará matka, váš syn sa rozhliada celú noc po svete. Spýtajteže sa ho, či nevidel dakde môjho muža."

Mesiačikova mať oznámila nešťastnici smutný chýr: "Nikde nevidel môj syn tvojho muža. Ale zober si toto zlaté vretienko a choď k slniečkovej materi."

Slniečkova mať jej oznámi taký istý smutný chýr. Dá jej zlatú prasličku a pošle ju k vetríčkovej materi.

Vetríkova mať oznamuje dobrý chýr: "V tmavej jaskyni, dievka moja, za troma vrchmi a za troma dolinami drží tvojho muža v moci zlostná striga. Ty choď a vezmi toto malé motovidielko."

Hadogašparka sa preštverala cez tri vysoké vrchy a tri hlboké doliny. Osmelila sa do tej strašnej diery. Ako tak kráča, zablyští sa jej pred očami svetlo. V izbičke pradie krásne dievča. Ako ju zazrelo, zalomí rukami: "Utekaj, aby ťa nezastihla moja pani. Hadogašpar je pod silnou strážou."

Hadogašparka jej daruje zlaté vretienko. Dievča otvorí ťažké dvere. Na kamennej posteli leží Hadogašpar, obtočený deviatimi hadmi. Nepočuje ženino nariekanie a len spí. Nastráchané dievča uchytí nešťastnicu za ruku a vedie ju tmavou dierou von.

Druhý deň Hadogašparka krásnej priadke daruje zlatú prasličku. Dievča otvorilo ťažké dvere. Ale Hadogašpar tvrdo spí a nepočuje ženino nariekanie. A nešťastnica musí zase odísť od svojho muža. Na tretí deň znovu daruje dievčaťu zlaté motovidielko.

Dievča otvorí ťažké dvere. Hadogašpar sladko spí. Zaplače nad ním nešťastnica. Vtom sa Hadogašpar preberie: "Či spím, či sa mi to len sníva ako včera, a či naozaj počujem svoju ženu?"

Nešťastná žena sa mu hodí okolo hrdla a on položí ruku na jej zakliaty život a tri hady hneď zmiznú. Zmizne i deväť hadov z Hadogašpara a mladá Hadogašparka porodí krásneho syna.

Vrátili sa k svojim rodičom a žijú až podnes, ak nezomreli.

 

Úlohy:

1. Prečítaj si rozprávku Hadogašpar v literárnej čítanke a v cvičebnici. Porovnaj obidva texty a povedz, čo sa zmenilo!

2. Porozprávaj sa o rozprávke v triede so spolužiakmi. Povedz, čo sa ti v nej páčilo a čo nepáčilo. Zdôvodni, prečo!

3. Najdi v Literárnych drobničkáchpríslovie, ktorého myšlienka sa najviac zhoduje s príbehom v rozprávke Hadogašpar!

4. Vypíš si do svojho Čitateľského denníkamyšlienky, ktoré sa ti v rozprávke najviac páčili!

 

Ukážka: Vysvetlenie zmyslu

1. Vysvetli vlastnými slovami zmysel týchto veršov:

"Každý tvor na zemi z lásky sa zrodí

- ja, nosič úbohý, tak ako kráľ -

jeden však stále sa v hojnosti brodí.

A druhý nevdojak, sluhom sa stal.

Bremä ma deň čo deň čoraz viac dolie

a čoraz slanší mám na čele pot.

Navždy som bedárom? Kto mi to povie?

Naveky v ceste mi bude stáť plot?"

 

2. Vysvetli slová alebo slovné spojenia!

Rozprávka O človeku, čo nikdy nehrešil:

šedivý ako holub: ...............................................

je to do popukania: ............................................

bodaj sa čert prepadol do sitna až na dno: ..................

pekne prepytujem: ...............................................

spopáckať: ......................................................

budeš sa rúhať Bohu: ...........................................

nijako mu to nešlo po remesle: .................................

neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého: .................

tak ti počarujem, porobím: ...................................

nebudem sa s ním ťahať za palce: .........................

garazda: .......................................................

hneď na večnosť onemelo: ......................................

 

PRÍSLOVIE:

najťažšie je raz sa opiť, potom to ide ako po remesle

.............................................................

 

Rozprávka O hlúpej žene:

idem s vami za čary: .........................................

tu budeš v chládku na reťazi za pokutu: ......................

si sprostá ako baraní roh: ....................................

bude vojna s Turkom: ..........................................

 

Rozprávka Manituov dar:

od svitu do mrku brúsil po okolí: .............................

 

Rozprávka o Sindibádovi:

jeden na vrchole šťastia a druhý zgniavený osudom až do prachu zeme: ............................................................

ponúkni sa všetkým , čo mi uštedrili nebesá: ....................

nahonobil si slušný majetok: ..................................

prehajdákal som veľa peňazí: ....................................

ozlomkrky bežali k lodi: ........................................

každý sa ratoval, ako mohol: ....................................

deň a noc som visel medzi životom a smrťou: ....................

neskôr ma pohladili teplé lúče slnka: ............................

 

Rozprávka Prorok Rak:

žena neopaternica: ...............................................

a veru bolo jej len čušať tam pod komínom: ................

ide znamenie na znamenie, čiary-čary: ...........................

bol všetku múdrosť lyžicou pochlípal: ............................

potom ho už máme za šticu: .......................................

priletel ako bez duše: ..........................................

duša ako duša, tá dosť vzdychala: ...........................

aby mi voľajako remeslo nepokazila: ...........................

všeličo požúžlila za tým komínom: ...............................

hintov: ..........................................................

milého proroka chovali ako pavúka: .............................

čo snoval, to snoval: ............................................

jeho žene nebárs bolo doma: .....................................

núdza zobúdza: ...................................................

ľahko sa zošmykol do vačku: ....................................

navlečte to voľajako: ............................................

na hanbu za bieleho dňa: .......................................

viezol sa prorok hrdo s hrdou: ...................................

aby múdrosť pešo nechodila: .....................................

s tou ženou mal ešte neraz pračku i omykačku: ..................

 

Rozprávka Hadogašpar:

ešte za starého Vida: .........................................

kráľovná ostala samodruhá: .......................................

parobok: .........................................................

vykladal žiaľ pustým dolinám: ....................................

had sa zlienil na krásneho mladého muža: .................

začali si na Hadogašparke brúsiť jazyky: ....................

z úst do úst ju ohovárali: .....................................

život samodruhej ženy obtáčajú tri veľké hadiská: ................

skočí z postele ako bez seba: ...................................

nosíš dieťa pod srdcom: .........................................

palce jej začali svietiť z tých čižiem: ...........................

všetok zemeplaz sveta: ...........................................

 

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 1
Celkom: 352297
Mesiac: 6002
Deň: 210