Choď na obsah Choď na menu

SLOVENČINA

00001slovencina-logo.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOGAN: 

Čítaj, čo ťa zaujíma, hlavne čítaj.

Povedz, čo si o prečítanom myslíš,

pohraj sa s tým

a skús vytvoriť niečo podobné. 

 

1. PROJEKT PRINTOVEJ UČEBNICE LITERÁRNEJ VÝCHOVY

9. 10. 2018 SLOVENČINA | Komentáre: 0

ucebnica_spisovatel12.jpg

 

NA NÁVŠTEVE U SPISOVATEĽA

Literárna čítanka

 

SLOGAN:

Nový model učebníc = nová filozofiu vyučovania literárnej výchovy

ucebnica_spisovatel12.jpg

 

 

2. MULTIMEDIÁLNA UČEBNICA LITERÁRNEJ VÝCHOVY

9. 10. 2018 SLOVENČINA | Komentáre: 0

Predložený projekt multimediálnej učebnice literárnej výchovy akceptuje nové poňatie postavenia, funkcie a vyučovania predmetu slovenský jazyka a literára v základnej škole deklarované v prinípmi a zásadami kurikulárnej transformácie predmetu slovenský jazyk a literatúra. Ciele, štruktúra i didaktické a metodické spracovanie multimediálnej učebnice literárnej výchovy prezentované v tomto projekte plne reflektuje zmeny výchovy a vzdelávania deklarované v reforme výchovno-vzdelávacieho systému. Učebnica rešpektuje Obsahový vzdelávací štandard predmetu, ktorý vymedzuje sústavu poznávacích a čitateľských kompetencií isúbor literárnovedných termínov povinne zaradených do obsahu vzdelávania.

 

3. DIGITÁLNE DVD

16. 10. 2018 SLOVENČINA | Komentáre: 0

Projekt multimediálnej učebnice pre DVD nosiče, vytvorený v roku 2009, ponúkal aj praktickú ukážku, ako by takáto učebnica fungovala. DVD ponúkalo rôzne typy riešení, vstupy do rubrík, súborov, dokumentov, prepojenia na internet, audio a video ukážku. Ilustráciami DVD dopĺňame texty príspevkov zameraných na projekt digitálnej učebnice.

4. ŠTRUKTÚRA DVD

31. 10. 2018 SLOVENČINA

Projekt multimediálnej učebnice pre DVD nosiče, vytvorený v roku 2009, ponúkal aj praktickú ukážku, ako by takáto učebnica fungovala. DVD ponúkalo rôzne typy riešení, vstupy do rubrík, súborov, dokumentov, prepojenia na internet, audio a video ukážku. Ilustráciami DVD dopĺňame texty príspevkov zameraných na projekt digitálnej učebnice.

 

ANALÝZA LITERÁRNEHO TEXTU - ROZPRÁVKA 1

12. 1. 2019 SLOVENČINA | Komentáre: 0

       Ukážka: Porovnávanie a interpretácia textu          

 

CVIČEBNICA LITERÁRNEJ VÝCHOCY. 5. Poďme do...(rozprávky, príbehu, poviedky, básne...)

4. 12. 2018 SLOVENČINA | Komentáre: 0

B. Poďme do...(rozprávky, príbehu, poviedky, básne...)

Je to časť slúžiaca na analýzu textu

 

CVIČEBNICA LITERÁRNEJ VÝCHOVY. 1. ŠTRUKTÚRA

26. 11. 2018 SLOVENČINA | Komentáre: 0

Základný didaktický formát v projekte učebníc je cvičebnica – aj ako modifikácia čitateľského denníka. Projekt popisuje jednotlivé časti cvičebnice- úvodný kvázi manuál pre žiakov, motivačnú časť venovanú predchádzajúcim témam, nový tematický celok, stredný dvojlist cvičebnice a záverečnú dvojstranu.  

SLOGAN:

S literatúrou sa treba hrať.

ŠTRUKTÚRA

CVIČEBNICA LITERÁRNEJ VÝCHOVY. 2. TEMATICKÝ CELOK

26. 11. 2018 SLOVENČINA | Komentáre: 0

T

CVIČEBNICA LITERÁRNEJ VÝCHOVY

Základný didaktický formát v projekte učebníc je cvičebnica – aj ako modifikácia čitateľského denníka. Projekt popisuje jednotlivé časti cvičebnice- úvodný kvázi manuál pre žiakov, motivačnú časť venovanú predchádzajúcim témam, nový tematický celok, stredný dvojlist cvičebnice a záverečnú dvojstranu.  

SLOGAN:

S literatúrou sa treba hrať.

ŠTEMATICKÝ CELOK

CVIČEBNICA LITERÁRNEJ VÝCHOVY. 3A ČÍTAHME SI PRE RADOSŤ

26. 11. 2018 SLOVENČINA | Komentáre: 0

CVIČEBNICA LITERÁRNEJ VÝCHOVY

SLOGAN:

S literatúrou sa treba hrať.

ČÍTAJME SI PRE RADOSŤ

CVIČEBNICA LITERÁRNEJ VÝCHOVY. 3B ČÍTAJME SI PRE RADOSŤ

26. 11. 2018 SLOVENČINA | Komentáre: 0

CVIČEBNICA LITERÁRNEJ VÝCHOVY

SLOGAN: S literatúrou sa treba hrať.

 

KONCEPCIA VYUČOVANIA SJ A L

1. 8. 2017 SLOVENČINA | Komentáre: 0

Koncepcia vyučovania slovenského jazyka a literatúry na základných a stredných školách

6. 12. 2017 SLOVENČINA | Komentáre: 0

Skúsenosti s vyše desaťročnou realizáciou Projektu VVS v predmete slovenský jazyk a literatúra a dostupné analýzy výsledkov vyučovania v ostatných rokoch vedú k presvedčeniu, že súčasný modifikovaný model vyučovania a platné učebné osnovy je potrebné nahradiť novým modelom, lebo roky proklamované ciele vyučovania materinského jazyka sa v existujúcich podmienkach základnej školy dajú realizovať len čiastočne. Všetky dosiaľ uskutočnené zmeny a úpravy platných osnov neskvalitnili súčasnú koncepciu, ale len v niektorých ročníkoch zredukovali rozsah učiva. Možno povedať, že tieto zmeny v konečnom dôsledku iba konzervovali pôvodný model.

KTO CHYTÁ V ŽITE NÓRSKE DREVO

13. 9. 2017 SLOVENČINA | Komentáre: 0

Príspevok s možno trochu čudným názvom hovorí o mojich stretnutiach s dvoma generačnými výpoveďami o období dospievania. Ide o romány Kto chytá v žite a Román Nórske drevo.

LITERÁRNA ČÍTANKA 7. - 9. ROČNÍK ZŠ

15. 11. 2018 SLOVENČINA | Komentáre: 0

I. Literárna čítanka 

Literárna čítanka predstavuje súbor (antológiu) literárnych textov alebo úryvkov literárnych textov bez literárno-teoretických a literárno-historických didaktických doplnkov. 

 

LITERÁRNA ČÍTANKA PRE 5. A 6. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY

15. 11. 2018 SLOVENČINA | Komentáre: 0

I. Literárna čítanka 

Literárna čítanka predstavuje súbor (antológiu) literárnych textov alebo úryvkov literárnych textov bez literárno-teoretických a literárno-historických didaktických doplnkov. 

 

LITERÁRNA VÝCHOVA

6. 12. 2017 SLOVENČINA | Komentáre: 0

Literárna zložka predmetu slovenský jazyk a literárna výchova je podstatnou časťou vyučovania. Preto literárnej výchove je v návrhu novej koncepcie  venovaná osobitá pozornosť. Na spracovaní návrhu obsahu a spôsobu vyučovania literárnej výchovy som sa významne podieľal najmä preto, lebo moje skúsenosti učiteľa boli absolútne negatívne – to čo ponúkalo literárne vyučovanie v základných školách, bolo frustrujúce pre učiteľov i pre žiakov, deti sa od čítania odvracali, lebo ich škola nútila čítať nezáživné veci, ktorým vôbec nerozumeli. Preto bolo nutné vyučovanie literatúry zásadne a principiálne zmeniť. Akým spôsobom načrtáva uvedený materiál.

LITERATÚRA NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

8. 11. 2017 SLOVENČINA | Komentáre: 0

 Skúsenosti s doterajším spôsobom vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra i analýzy jeho výsledkov aj na úrovni stredných škôl dokazujú, že súčasný model vyučovania a platné učebné osnovy sú nevyhovujúce. Neakceptujú ani súčasný stav vedeckých poznatkov, ani európske kritéria na didaktické stvárnenie problematiky. Proklamované ciele vyučovania materinského jazyka sa v existujúcich podmienkach stredných škôl dajú realizovať len čiastočne. Doteraz uskutočnené zmeny a úpravy platných osnov neprispeli k ich skvalitneniu, znamenali len čiastkové retušovanie ideologických nánosov minulosti, resp. vytvorili zdanie plurality vo výbere učiva. Tieto zmeny v konečnom dôsledku iba konzervovali pôvodný model.

Môžem už byť spisovateľom?

3. 5. 2019 SLOVENČINA | Komentáre: 0

Kontakt

Štatistiky

Online: 1
Celkom: 352297
Mesiac: 6002
Deň: 209