Choď na obsah Choď na menu

POĎME DO ROZPRÁVKY - PRÍKLADY 4

POĎME DO ROZPRÁVKY

 

Tlačová konferencia

Zahrajte sa v triede na tlačovú konferenciu.

Predstavte si, že Pavol Dobšinský zvolal na dnes tlačovú konferenciu. Predstavil na nej redaktorom z rôznych rozprávkových novín hrdinov rozprávok. Nepovedal však ich mená. Úlohou redaktorov bolo zistiť ich mená pomocou otázok, ktorými sa pýtali rozprávkových hrdinov na ich rozprávkové hrdinské činy. Na otázky redaktorov odpovedali len slovami "áno" alebo "nie". Ak rozprávkový hrdina, ktorému bola položená otázka, odpovedal "áno", redaktor sa mohol pýtať ďalej. Ak odpovedal "nie", možnosť položiť otázku dostal ďalší redaktor. Úlohou redaktorov je povedať meno rozprávkového hrdinu a názov rozprávky.

 

Pri hre na tlačovú konferenciu môžete postupovať podľa nasledovných pravidiel:

1. Vyberte v triede 5-6 žiakov, ktorí budú predstavovať rozprávkové bytosti a žiaka, ktorý bude predstavovať Pavla Dobšinského. Títo všetci sa musia medzi sebou dohodnúť, kto akú postavu bude predstavovať. Rozdelenie úloh nesmú prezradiť ostatným žiakom. Kvôli rozlíšeniu odporúčame, aby boli jednotlivé postavy označené - farebne alebo značkou.

 

2. Zvyšok žiakov v triede bude tvoriť redaktorov. Každý si môže vyrobiť tzv. "akreditačnú kartu" - vo forme väčšej vizitky, magnetofónu, alebo označeného mikrofónu rozhlasovej či televíznej stanice. Pri výbere názvov použite rozprávkové motívy, napr. TV Stračia nôžka, rozhlasová stanica Medovníková chalúpka, Noviny Slncový kôň a podobne.

 

3. Rozprávkoví hrdinovia sa posadia za predsednícky stôl, utvorený z lavíc. V strede bude sedieť Pavol Dobšinský, ktorý bude vyvolávať redaktorov.

 

4. Redaktor nesmie položiť otázku týkajúcu sa priamo mena hrdinu ani názvu rozprávky - napr. Voláš sa Hadogašpar?, alebo Si z rozprávky Zázračný cap? Otázky sa majú týkať deja rozprávky - napr.: Žili ste v krajine za siedmimi horami?

Boli ste chudobný?

Mali ste zázračné zviera?

Stalo sa vám nejaké nešťastie?

Hľadali ste niečo?

Museli ste s niekým zápasiť?

Navštívili ste...(slniečkovu matku, kaštieľ, ježibabu...)?

 

5. Predmetom tlačovej konferencie nemusia byť len hrdinovia rozprávok, ktoré sú uvedené v piatackej čítanke. Môžu byť aj z ďalších ľudových rozprávok, ktoré žiaci prečítali.

 

6. Vyhráva redaktor, ktorý správne určí najviac postáv a rozprávok. Môže dostať "Novinársku cenu".

 

Dopíš rozprávku

 

Náš rozprávkový škriatok nám vymazal v počítači niektoré časti rozprávky - niekde len časti slov, niekde slová, ale niekde aj celé vety. Pokús sa podľa vlastnej pamäti a fantázie rozprávku dopísať!

 

Nadpis ___________________________

 (SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ ROZPRÁVKA)

J____ kráľ mal dcéru.__________________, ale zaumienila si, že nebude mať deti. Dievča sa zapáčilo kráľovi v susedstve. Onedlho bola veľká _____ba.

Žili pekne, ale nemohli sa dožiť _______. Rok šiel za rokom a boli stále sami. Raz kráľovná zazrela,____________________ ___________________________, a vtedy jej bolo dieťa na ume.

"________________________________________________________________" povzdychla si.

Keď prišiel čas, porodila jarabého hada. Dali mu meno __________. Keď mal dvadsať rokov, rád by sa bol oženil. Ale za takého parobka nechcela ísť nijaká dievka. ____________________do poľa a vykladal žiaľ dolinám. Z____ stojí pred ním jeden _________________: "Čože plačeš?"

"Dievky niet, ktorá by chcela ísť za mňa."

"Poradím ženu," povie starký. "Prejdi_______________________ ______y! Na čistej studničke bude plákať šaty krásna dievka, tá pôjde za teba."

________________________________________________. Príde dievča plákať šaty. Plače, vzdychá, že nemá milého. Zazrie ______.

"Ach, keby ____________________________________mňa!"

Vyskočí ______________ z vody: "Poď, ja si ťa vezmem za ženu."

Dievka privolila. I doviedol si nevestu do domu.

Rodičia ich uložili do mäkkých perín.

"_____________________________!" __________________.

Krásna žena pritisne horúce ústa na _______________ tvár. Ten sa _____________________________.

"Ak ma neprezradíš, naveky budeme šťastní. Ak by si zradila, bolo by zle s tebou aj so mnou."

Krásna žena to prisľúbila. __________r na seba natiahol svoju s______ ________u. To tak šlo dlhý čas.

Raz jeho žena ostala samodruhá. Klebetné ženy ___________ku ohovárali, že musí mať to dieťa s kýmsi druhým. Ona len mlčala.

Ale nevydržala a vyrozprávala všetko svokre. Keď si mladí políhali, vkradla sa do izby, kde spali. ____________________ __________________________________________________: "Prenešťastná žena, o tri dni by si bola porodila a ja by som bol navždy vyslobodený. Teraz neporodíš, pokiaľ ti svoju ruku nepoložím na život. Dieťa pod tvojím srdcom budú ustavične strážiť tieto _________." ___________________________________.

Nešťastná žena chodila z mesta do mesta, vykladala svoje súženie, no nič nepomáhalo. Po siedmich rokoch hovorí:

"Už neznesiem toľké trápenie! Musím ho ísť hľadať do sveta!"

O_____________________________________________________. Prišla k ______________________________.

"Stará matka, váš syn sa rozhliada celú noc po svete. Spýtajteže sa ho, či nevidel dakde môjho muža." _______________ a oznámila nešťastnici smutný chýr: "Nikde nevidel môj syn tvojho muža. Ale zober si toto zlaté vretienko a __________________________ri."

S____________ať jej oznámi taký istý smutný chýr. Dá jej zlatú prasličku a pošle ju k ___________vej materi.

V_______a mať oznamuje ________: "V tmavej jaskyni, dievka moja, za troma vrchmi a za troma dolinami drží tvojho muža v moci z_______________ga. Ty choď a vezmi toto ___________________."

Hadogašparka sa preštverala cez tri vysoké vrchy a tri hlboké doliny. _______________________________. Ako tak kráča, zablyští sa jej pred očami svetlo. V izbičke _________________vča. Ako ju zazrelo, zalomí rukami: "Utekaj, aby ťa nezastihla moja pani. H_____________r je__________________."

Hadogašparka jej daruje zlaté vretienko. Dievča otvorí ťažké dvere. Na kamennej ____________________________________________ hadmi. Nepočuje ženino nariekanie a len spí. Nastráchané dievča uchytí nešťastnicu za ruku a vedie ju tmavou dierou von.

   D______________________________priadke daruje zlatú prasličku. Dievča otvorilo ťažké dvere. Ale________________________________ ženino nariekanie. A nešťastnica musí zase odísť od svojho muža. Na________________________________________________________.

Dievča otvorí ťažké dvere. Hadogašpar sladko spí. Zaplače nad ním nešťastnica. Vtom sa ___________________: "Či spím, či sa mi ________________ ako včera, a či naozaj p__________________nu?"

Nešťastná žena sa mu hodí okolo hrdla a on položí ruku na jej _________________________________________. Zmizne i deväť hadov z Hadogašpara a ________________________________ krásneho syna.

V____________________________________________________________i.

 

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 1
Celkom: 361862
Mesiac: 4869
Deň: 137