Choď na obsah Choď na menu

CVIČEBNICA LITERÁRNEJ VÝCHOVY. UKÁŽKA 14

Hrajme sa na textára

 

Zahrajme si divadlo

 

Predstavte si, žiaci, že ste hercami v divadle pantomímy. Pokúste sa zahrať pantomimickú etudu na text piesne Jiřího Suchého Tulipán.

 

────────────────────────────

Som ilustrátor

Žiaci, ktorí sú počas predstavenia pantomímy divákmi, sa zahrajú na ilustrátora. Ich úlohou je:

1. Výtvarne spracovať návrh na obal CD platne jednej z týchto skupín: The Beatles - Elán - Prúdy. Inšpirujte sa textami piesní.

    ┌─────────────────────────────────────────────────┐

     │                                                │                                                │

     │                                                │

     │                                                │

     │                                                 │

     │                                                │

     │                                                │

     │                                                │

     │                                                │

     │                                                │

     │                                                │

     │                                                │

     │                                                │

     │                                                 │

     │                                                │

     │                                                │

     │                                                │

     │                                                │

     │                                                │

     │                                                │

     │                                                │

     │                                                │

     │                                                 │

     │                                                │

     │                                                │

    └─────────────────────────────────────────────────┘

 

 Formát CD platne

2. Formou koláže spracovať návrh na plagát s témou Koncert hudobnej skupiny (ľubovolnej)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                               │

│                                                               │

│                                                                │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                                │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                                │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                                │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                                │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                                │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                                │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                                │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                                │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                               │

│                                                                │

│                                                               │

│                                                               │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Reklamné tamtamy

Zahrajte sa na tvorcov reklamy.

Utvorte reklamu

a) pre rozhlas - na tému "Koncert skupiny Team"

 

─────────────────────────────────────────────────────────────────

 

─────────────────────────────────────────────────────────────────

 

─────────────────────────────────────────────────────────────────

 

─────────────────────────────────────────────────────────────────

 

─────────────────────────────────────────────────────────────────

 

─────────────────────────────────────────────────────────────────

b) pre televíziu - na tému "Nová CD platňa Karla Kryla" Prorok 

 OBRAZ ZVUK

───────────────────────────────────────┼────────────────────────

                                       │

───────────────────────────────────────┼────────────────────────

                                       │

───────────────────────────────────────┼────────────────────────

                                       │

───────────────────────────────────────┼────────────────────────

                                       │

───────────────────────────────────────┼────────────────────────

                                       │

───────────────────────────────────────┼────────────────────────

                                       │

───────────────────────────────────────┼────────────────────────

                                       │

───────────────────────────────────────┼────────────────────────

                                       │

───────────────────────────────────────┼────────────────────────

                                       │

───────────────────────────────────────┼────────────────────────

                                       │

───────────────────────────────────────┼────────────────────────

                                       │

───────────────────────────────────────┴────────────────────────

Píšeme scenár

Pokúste sa stručne napísať jednoduchý scenár pre videoklip piesne skupiny Prúdy "S rukami vo vreckách". Môžete popísať jednotlivé scény a poprípade ich aj jednoducho naskycovať.

       OBRAZ                           │       ZVUK

                                       │

(Sem podobne popíšte priebeh záberov   (Sem k jednotlivým zá-

kamery - podľa skvencii klipu - to je  berom napíšte text

čo a kde robia postavy klipu.          piesne, resp. ďalšie

Obrazy čísluje                         zvuky)

───────────────────────────────────────┼────────────────────────

 Príklad:                              │

Scéna: Priestor Ligapasáže v Bratislave│

Z 1 Kamera: Sníma ruch a idúcich ľud   │ Ruch ulice (vrava, autá)

Z 2 Detail na postavu opretú o roh     │

    pasáže                             │ Prvé takty piesne

Z 3 Detail - ruky vo vreckách          │ S rukami

Z 4 Počas slov prvého verša kamera     │

    pomaly prechádza po postave  chlap-│ vo vreckách

    ca smerom hore.Zastaví sa na tvári.│

    Detail tváre - v ústach cigareta,  │

    unudený pohľad do neurčita         │ sa hrbia pred pasážou

───────────────────────────────────────┼───────────────────────

                                       │

                                       │

                                       │

                                       │

                                       │

                                       │

                                       │

                                       │

                                       │

                                       │

                                       │

                                       │

                                       │

                                       │

                                       │

                                       │

                                       │

                                       │

                                       │

                                       │

                                       │

                                       │

                                       │

                                       │

                                       │

                                       │

                                       │

 

 

 

 

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 346544
Mesiac: 5164
Deň: 147