Choď na obsah Choď na menu

CVIČEBNICA LITERÁRNEJ VÝCHOCY. 5. Poďme do...(rozprávky, príbehu, poviedky, básne...)

B. Poďme do...(rozprávky, príbehu, poviedky, básne...)

Je to časť slúžiaca na analýzu textu

 

 

13-cvicebnica---balady.jpg

 

 

B. Poďme do...(rozprávky, príbehu, poviedky, básne...)

 

 

 

 

 

 

Databanka obsahuje typy úloh slúžiace na analýzu textu:

·          pochopenie obsahu- vysvetlenie pojmov, vyhľadávanie kľúčových slov, interpretáciu, hodnotenie, hľadanie zmyslu príbehu - pointy, pravdivosti, objektívnosti, estetických a etických znakov, jednoznačnosť, prerozprávanie obsahu, reprodukcia, opis, referovanie, diskusia o príbehu, hodnotenie obsahu, hľadanie a porovnávanie dobra a zla, hodnotenie kvality umeleckého diela, adaptácia

·          tvorenie rôznych typov osnovy

·          hodnotenie  a charakteristika postáv diela

·          literárne a jazykové prostriedky, kompozícia, žánrové znaky, proces vzniku diela, literárna teória

·          analýza ilustrácie

·          poznávanie iných autorov a dieldaného žánru,

·          práca s detskou encyklopédiou, poznávanie detských časopisov, vyhľadávanie ukážok preberaných žánrov, a p.

·          poznámkový aparát

Úlohy sú komponované do rubrík:

·          Čarovný klobúk (mená, pojmy, osnovné heslá, námet, žáner, koniec...), Náš škriatok (poprehadzované texty), Rozprávka v rozprávke (pomiešané príbehy, postavy), Rozprávkový telegram (krátko zachytiť zmysel príbehu), Pravda - nepravda (nepravdivý dej), Na čo si spomeniem (slovná zásoba príbehu), Pretvor príbeh (rôzne motívy na zmeny postáv podľa žánrového členenia),

·          Rozprávková konferencia (stretnutie hlavných postáv celku, hľadanie dobra), Nezvyčajné interwiew (rozhovor spisovateľov prostredníctvom svojich postáv), Tlačová konferencia (predstavenie sa postáv celku, odpovede na otázky), Nezvyčajné stretnutie (opis imaginárneho stretnutia so spisovateľom alebo literárnou postavou), Literárny karneval (stretnutie postáv z tematického celku), Anketa (spisovatelia, postavy, žiaci a p.),

·          Knižky z knižnice (nájdi v školskej, svojej, miestnej knižnici, kníhkupectve...), Knižný veľtrh (súťaž o predstavenie knižiek daného tematického celku - reklama, plagáty, hovorené texty, slogany, anotácie a p.), Moja knižnica

·          Literárne túlanie (hry o s námetom literatúry - diela, autori, postavy na Slovensku a v Európe),

·          Fanklub (vytvorenie fanklubov - spisovateľov, literárnych postáv, žánrov, hercov, tvoriť predmety klubu - tričká, logo, názov, známky, pohľadnice, letáky, vlajky totemy, maskoty, kľúčenky, telefónne karty, pričom má ísť o pravidelnú činnosť na základe vytvorených stanovy klubu, jedálny recept klubu, jedlo klubu, klubový nápoj, zákusok, korešpondencia klubu)

·          Literárne okienko, Jazyková poradňa,Literárne drobničky, Kuriozity,

Rozsah tejto časti, škála foriem a obťažnosti úloh umožňujú individuálnu i skupinovú prácu žiakov na hodine, ich samostatnú činnosť podľa zvoleného tempa, učiteľom len usmerňovanú. Pritom platí zásada, že nie je treba vyriešiť všetky úlohy danej časti.

.

 

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 4
Celkom: 361868
Mesiac: 4869
Deň: 138