Choď na obsah Choď na menu

SLOVENČINA

00001slovencina-logo.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOGAN: 

Čítaj, čo ťa zaujíma, hlavne čítaj.

Povedz, čo si o prečítanom myslíš,

pohraj sa s tým

a skús vytvoriť niečo podobné. 

 

NOVÁ KONCEPCIA LITERÁRNEJ VÝCHOVY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

18. 10. 2017 SLOVENČINA | Komentáre: 0

Na základe analýzy stavu vyučovania slovenského jazyka a literatúry v ZŠ a SŠ bola vypracovaná a schválená Koncepcia vyučovania predmetu. Jej súčasťou sú osnovy pre ZŠ. Novovytvorený predmet Čítanie a literárna výchova prezentuje ako prvoradú estetickú funkciu literatúry a druhovo-žánrové a tematické osnovanie. Koncepčné zmeny vyžadujú aj nové učebnice a nový obsah vzdelávania učiteľov.

Príspevok odznel na konferencii v rámci MEDACTY v Nitre.

Predmet slovenský jazyk v základnej škole

8. 11. 2017 SLOVENČINA | Komentáre: 0

v sérii príspevkov zameraných na prezentáciu novej koncepcie vyučovania slovenského jazyka a literatúry, ktorá bola vytvorená v roku 1994, pokračujeme časťou, venovanej jazykovému vyučovania.  Charakterizuje základné princípy jazykového vyučovania, stanovuje teoretické východiská a výchovné a didaktické ciele, metodické postupy i spôsob hodnotenia a tiež načrtáva spôsob, akým by mal byť štrukturovaný obsah vyučovania slovenského jazyka.

PRINCÍPY VYUČOVANIA SJ A LV

8. 11. 2017 SLOVENČINA | Komentáre: 0

Nová koncepcia vyučovania slovenského jazyka a literatúry v základnej škole akceptuje nasledovné základné princípy vyučovania slovenského jazyka a literatúry:

UČBNICE LITERÁRNEJ VÝCHOVY TROCHU INAK

3. 10. 2018 SLOVENČINA | Komentáre: 0

01-uvod.jpgSLOGAN: 

 

Čítaj, čo ťa zaujíma, hlavne čítaj.

Povedz, čo si o prečítanom myslíš, pohraj sa s tým a skús vytvoriť niečo podobné. 

Kontakt

Štatistiky

Online: 3
Celkom: 346545
Mesiac: 5164
Deň: 148