Choď na obsah Choď na menu

MÔŽEM UŽ BYŤ SPISOVATEĽOM? UKÁŽKA TESTY 2

Môžem už byť spisovateľom?

 

 

TOP 10

 

  • Napíšte do zošita poradie desiatich prečítaných kníh (povestí, bájov, mýtov, legiend), ktoré sa vám doteraz najviac páčili.
  • Urobte si v triede súťaž Triedna TOP 10. Do nej zaraďte 10 najúspešnejších desať kníh z celej triedy. Poradie dosiahnete tak, že každý žiak pridelí knihám, ktoré prečítal a ktoré sa v jeho vlastnom TOP 10 umiestnili na prvých troch miestach, body: 
  1. za 1. miesto 3 body, 
  2. za 2. miesto 2 body 
  3. za 3. miesto 1 bod 

Ø  Po sčítaní bodov pre jednotlivé knihy od všetkých žiakov urobte poradie 10 najúspešnejších kníh. 

Ø  Ak sa v Triednej TOP 10na prvom až treťom mieste tituly kníh, ktoré ste prečítali aj vy, do výsledkov tematického hodnotenia si započítajte za každý takýto titul knihy 2 body.

Ø  Po skončení tematického kola do ďalšieho tematického kola postupujú 3 najúspešnejšie knihy.

 

2. Doplň:

 

Doplň chýbajúce slovné spojenia:

1. Krásna Hôrka............

2...............meč pod Zoborom

3. pastier..........

4. Jánošíkove..............

5. Prométeus (grécka......)

6. Uzdravenie...................

7. Svätoplukov zakopaný..........

 

 

4. Čo je nesprávne"

 

V nasledujúcich vetách urči slová alebo slovné spojenia, ktoré tam nepatria:

A. V kláštore pod Znievom, ktorý kráľ Svätopluk pred niekoľkými rokmi bol zbudoval.

B. Krásna Helena však len krátko vydržala bývať s Bebekom pri jeho stádach a spávať v kolibke z kôry. 

C. Rozprávanie o Jánošíkovi a jeho družine zaujala aj spisovateľa Jána Domastu.

D. Mojmír, nástupca na českom tróne, drží zväzok prútov úctivo ako otcov testament.

E. Ako sa zrodila Zem. (Grécka báj)

F. Takto bol Prométeus navždy pripútaný, ako určil Herakles.

G. Legenda je literárny útvar, v ktorm sa najčastejšie hovorí o živote gréckych bohov.

H. Slovenský básnik Milan Sloboda našiel v motlidbách inšpiráciu pre svoju umeleckú tvorbu.

Úlohy: 

 

Ø V učebnici literárnej výchovy pre 2. ročník si prečítajte na str. 62-65 historickú poviedku Petra Jaroša Krásna hôrka, horká kôrka.

 

Do svojho čitateľského denníka (zošita) si potom zapíšte:

1. Svoje poznámky o tom, čo ste sa dozvedeli o tematickom celku o tematickom celkuPovesti, báje, mýty a legendy.

2. Údaje o autoroch povestí, bájov, mýtov, legiend, ktoré sú učebnici Literárnej výchovy pre 1. a 2. ročník, i ďalších knižkách a autoroch, ktoré ste prečítali a ktoré patria k týmto literárnym žánrom.

3. Názov aspoň dvoch povestí, bájov, mýtov, legiend (aj ich charakteristiku)

4. Vyber si jednu z prečítaných povestí, bájov, mýtov alebo legiend 

a) napíš jej osnovu,

b) uveď hlavných hrdinov,

c) uveď, čo sa ti v nich páčilo a prečo i čo sa ti nepáčilo a prečo,

d) vypíš z nich zaujímavú myšlienku,

5. Nakresli si do zošita vhodnú ilustráciu, ktorá sa hodí k vybranej povesti, báji, mýtu alebo legende

 

Hodnotenie:

 

62 - 51 bodov:Si na dobrej ceste stať sa spisovateľom. Len tak ďalej. Čítaj aj naďalej veľa  knižiek. Kto veľa číta, veľa sa dozvie.

 

52 - 40 bodov:Vieš toho pomerne dosť, ale je treba  čítať viacej kníh. Keď čítaš, rob si o prečítanom zápisky.

 

39 - 25 bodov:Tvoje čitateľské záujmy sú priemerné. Asi sa viac venuješ iným činnostiam. Čítaniu je treba venovať viac času. Vráť sa k niektorým príbehom v učebnici literárnej výchovy.

 

24 - 10 bodov:Tvoje vedomosti o povestiach, bájoch, mýtoch a legendách sú slabé. Asi si prečítal málo knižiek. Choď do knižnice a vypožičaj si nejaké knižky povestí alebo gréckych bájí. Vráť sa znova k úlohám v cvičebnici. Asi si ich správne nevyriešil.

 

0 - 9 bodov:Vôbec nečítaš knižky. Neverím, že by ťa povesti, báje alebo legendy nezaujímali. Asi máš problémy s  čítaním. Uč sa čítať príbehy, ktoré sú v tejto cvičebnici. A požiadaj o pomoc pani učiteľku alebo spolužiaka. Určite ti  pomôžu. Držím ti palce.

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 1
Celkom: 358195
Mesiac: 5107
Deň: 134