Choď na obsah Choď na menu

UČBNICE LITERÁRNEJ VÝCHOVY TROCHU INAK

01-uvod.jpgSLOGAN: 

 

Čítaj, čo ťa zaujíma, hlavne čítaj.

Povedz, čo si o prečítanom myslíš, pohraj sa s tým a skús vytvoriť niečo podobné. 

UČBNICE LIERÁRNEJ VÝCHOVY TROCHU INAK

PROJEKT UČEBNÍC LITERÁRNEJ VÝCHOVY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Problematike vyučovania slovenského jazyka a literatúry je na stránke www.orbismea.skvenovaný významný priestor. Za zásadné materiály možno považovať Koncepciu vyučovania slovenského jazyka a literatúry na základných a stredných školách, ktorá vznikla v roku 1994.

Jej súčasťou je aj riešenie spôsobu vyučovaniapredmetu LITERÁRNA VÝCHOVA 

Predpokladom úspešnej aplikácie navrhovaných zásad a princípov vyučovania slovenského jazyka a literatúry v základných a stredných školách bolo vytvorenie nových učebníc gramatiky a literárnej výchovy, ktoré by vychádzali z novej koncepcie.

Preto v rokoch 1998-2000 vznikli pod mojím vedením viaceré projekty učebníc literárnej výchovy. Ich filozofia, koncepčné riešenie i  formy a metódy spracovania literárnych textov vytvárali predpoklad pre úplné nový, odlišný prístup k chápaniu literatúry pre deti a mládež i literatúry vôbec. Základným leitmotívom je hra. Hra s literatúrou.

ucebnica_spisovatel.jpgSpôsoby didaktického spracovania jednotlivých tém ponúkali možnosť vytvorenia digitálnych modelov, resp. aplikácií. Na projektoch vtedy som spolupracoval S Petrom Zajacom a René Bílikom, ktorí robili výber literárnych textov pre jednotlivé ročníky a posudzovali didaktické spracovanie a metodické postupy, ktoré som robil ja. Projekty sme s vybraným vydavateľstvom prihlásili do konkurzov. Bohužiaľ však vtedajšie zloženie komisií i riadenie procesu reformovania vyučovania jazyka slovenského a najmä literárnej výchovy zo strany predmetovej komisie nebolo stotožnené s radikálnejšími zmenami, ako to predpokladala Koncepcia vyššie spomínaná vytvorená v roku 1994. Prijateľný bol status quo: povinný zoznam autorov a rozbory metódou "čo tým chcel autor povedať“. Naša predstava bola: čítaj, čo chceš, čo ťa baví, hlavne čítaj. Povedz, čo si o tom myslíš, pohraj sa s literatúrou a skús vytvoriť niečo podobné. 

V roku 2009 som spolu s jedným občianskym zdužením vytvoril projekt multimediálnej učebnice, ktorá mala byť na nosiči DVD. Koncepcia projektu, štruktúra a systém vyučovania vychádzal z koncepcie projektu printových učebníc z roku 1998. Išlo v podstate o digitalizáciu vzdelávacích procesov, pričom žiacu mali v printovej odobe dostať iba Čítanku literárnej výchove a ostatné zložky by boli v digitalizovanej podobe na nosiči DVD.

Projekt bol spolu s ukážkami na DVD nosiči predložený do konkurzu, ktorý vypísalo Ministerstvo01-uvod.jpg školstva. Projekt ani tentokrát neuspel. Komisia dala prednosť tradičným formátom učebníc. 

V projektoch prezentovaná filozofia tvorby učebníc literárnej výchovy i jej štruktúra (identická pre všetky ročníky) vytvárajú model, ktorého obsah – literárne texty a ukážky -možno modifikovať, meniť, aktualizovať podľa stavu literárno-teoretického poznania, výchovnovzdelávacích cieľov, požiadaviek učiteľa, záujmu žiakov. To by možno umožnilo aj vstup digitálnych foriem tvorby učebníc – softwérových modelov, rôznych globálnych i parciálnych aplikácií. V súčasnosti by do modelovania mohli vstúpiť aj nové digitálne formy literárnych textov – audioknihy, pdf formáty a podobne.

Myslím si však, že aj po dvadsiatich, resp. desiatich rokoch práve v dnešnej  dobe nástupu digitálnych technológií do vzdelávania môžu ukázať, ako sa dá literárna výchova vyučovať zaujímavo a zábavne.  

V celom seriáli budem postupne zverejňovať nielen teoretické princípy práce s literárnym textom, ale aj konkrétne príklady ako je to možné robiť.

 

Ján Cangár, október 2018

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 3
Celkom: 346540
Mesiac: 5170
Deň: 146