Choď na obsah Choď na menu
 


ORBIS MEA - MÔJ SVET

 Prečo môj svet?

Každý človek má svoj svet. Žije v ňom, rozmýšľa o ňom. A v ňom aj tvorí. Zároveň tým, čo robí, ho modeluje na svoj obraz.

Ako koná, čomu sa venuje, ale najmä aké mravné zásady uznáva a aké vytvára hodnoty, všetko to nnapĺňa obsah tohto sveta. Tieto atribúty formovali aj moje vedomie a vytvárali môj vlastný svet.

Jeden z významných znakov môjho vlastného sveta je aj pocit, myšlienka alebo rozhodnutie, že svoj vlastný svet by som si nemal nechať len pre seba. Mal by som o ňom niekomu povedať, mal by som o ňom dať vedieť svojmu okoliu, možno aj všetkým ľuďom. Povedať svetu čo robím, na čo myslím, čím sa zaoberám vo svojom vnútri, aké princípy vyznávam.

To sú motívy pre vytvorenie vlastnej webovej stránky ORBIS MEA – MÔJ SVET.

Som človek, ktorého hlavnou zásadou je niečo robiť, niečo tvoriť. Samozrejme, že to, čo robím, vychádza z nejakého podhubia, má nejaké základy. Tento fundament vytvárali hlavne knihy. Predovšetkým beletria, ale tiež knihy o histórii, cestopisy, literatúra o hudbe a vytvarnom umení. Čítal som všetko, čo sa dalo čítať, čo sa dalo v období totality zohnať, čo malo intelektový dopad na formovanie môjho vedomia, alebo čo mi poskytlo nejaký emociálny zážitok alebo utváralo môj hodnotový systém. Bol to teda môj svet kníh. 

Neskôr, počas závanu slobody v šesťdesiatyh rokoch minulého storočia ma začala ovplyvňovať aj dobrá hudba. Nasával som piesne a texty Šlitra a suchého, po prišli nich Beatles, Roling stones, Creams,  u nás to boli najmä  Prúdy,  Soulmen, Coliegium musicum. To bol môj svet hudby.

Keď začali vznikať filmove vlny v Taliansku, Francúzsku, Švédsku,Československu, mojim svetom sa stal aj svet filmu – Uher, Havetta, Jakubisko, Forman, Felini, Antonioni, Bergman.

Po roku  1966 a 1967 sa predo mnou zrazu objavil  aj môj svet verejnej politiky. Ten začal tvarovať môj postoj k slobode, k demokracii a k humanite. Neskôr sa normalizačný režim pokúšal moje svety deformovať, limitovať a obmedziť, napriek tomu som si svoj svet slobody nenechal vziať.

Uplatňovanie toho, čo som sa dovtedy naučil, bolo konfrontované represiami a zákazom výkonu povolania. Napriek tomu, to, čo som vytvoril vo svojom svete, som po roku 1989 mool konečne aplikovať  v mojej tvorivej praxi. Poznatky som zúžitkoval vo vedeckovýskumnej činnosti. Tvorba projektov znamenala nové výzvy aj pre obohacovanie môjho sveta. Bola v ňom nielen literatúra, hudba, umenie, história, ale aj sociálne problémy a problémy menšín. Objavila sa predo mnou nová výzva – Rómovia.

A keď som prvýkrát ťukol do klávesnice počítača, môj svet sa rozšíril o nové rozmery informačných technológii a  systémov.

Všetky tieto prvky môjho sveta boli podkladom pre môj život, pre moju tvorbu, ale aj pre cizelovanie mojich postojov a názorov na svety iných ľudí.

Stránka ORBIS MEA – MÔJ SVET  je preto o mne. O mojom živote, o mojom svete, mojej životnej filozofii a morálke.

Latinský názov ORBIS MEA je symbolom antických koreňov formovania nie leneurópskeho, ale aj môjho kultúrneho a politického vedomia.

 ©  Ján Cangár 2017 

 

O etnických a rasových prívlastkoch a o tom, čo je a čo nie je rasizmus.

19. 1. 2018

K napísaniu tohto príspevku ma donútila diskusia na Facebooku. Reagoval som na jeden príspevok, ktorý prezentoval pozitívny postoj k Rómom. Jeden z diskutujúcich naň reagoval mierne povedané dosť zvláštymi argumentami. 

 
Celý príspevok | Rubrika: Čo si myslím o... | Komentáre: 0

PF 2018

29. 12. 2017

 

Môj občiansky manifest pre rok 2018

 
Celý príspevok | Rubrika: Čo si myslím o... | Komentáre: 0

O o súčasnej situácii v školstve

22. 11. 2017

Cítim sa byť hlboko frustrovaný. Dôvodom je situácia v našom školstve posledných hodinách a dňoch odohralo.

Táto Frustrácia bude zrejme aj príčinou toho, že sa k aktuálnemu dianiu v školstve už nebudem viacej vyjadrovať. Myslím, že to nemá zmysel. Rezignoval som.

 
Celý príspevok | Rubrika: Čo si myslím o... | Komentáre: 0

O evidovaní kriminality Rómov

24. 10. 2017

Tak pán minister Kaliňák znova zabodoval. Chystá sa evidovať kriminalitu Rómov.

 
Celý príspevok | Rubrika: Čo si myslím o... | Komentáre: 0

O reforme Učiace sa Slovensko.

3. 10. 2017

Posldené zbohom, UČIUACE SA SLOVENSKO

Práve som dopozeral večerné televízne noviny. A skoro ma pri nich porazilo.

Viete prečo?

 
Celý príspevok | Rubrika: Čo si myslím o... | Komentáre: 0