Choď na obsah Choď na menu

LITERÁRNA ČÍTANKA PRE 5. A 6. ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY

I. Literárna čítanka 

Literárna čítanka predstavuje súbor (antológiu) literárnych textov alebo úryvkov literárnych textov bez literárno-teoretických a literárno-historických didaktických doplnkov. 

 

Literárna čítanka 

(v každom ročníku jedna)

Literárna čítanka predstavuje súbor (antológiu) literárnych textov alebo úryvkov literárnych textov bez literárno-teoretických a literárno-historických didaktických doplnkov. Čítanka predstavujE umelecké dielo, po ktorom žiak siaha ako po obľúbenej knihe, nie ako po učebnici. Otázky a úlohy za textami oslabujú pocit autentického čitateľa. Texty z čítaniek sú súčasťou cvičení v cvičebnici literárnej výchovy - Čitateľskom denníku - i v učebnici a pracovnom zošite slovenského jazyka. Takto žiak pomocou učiteľa a didaktickej štruktúry učebníc reflektuje text z viacerých strán - od zážitkovej fázy po poznávaciu - ako je umelecké dielo urobené zo stavebných prvkov, ktoré predstavujú jazykové prostriedky, po ich obrazné vyjadrenie a usporiadanie v literárnom diele. Dochádza k procesu vnútropredmetovej integrácie.  Čítankové texty sú vyberané tak, aby žiak nemal pocit priepasti medzi tým, čo ho zaujíma a tým, čo by mal  poznať. 

·     Názov- hlavný titul literárnej čítanky má obrazne vystihnúť hlavnú tému daného ročníkaa charakterizovať jej obsah. Je členená na širšie tematické celky, ktoré majú názvy poetického charakteru, súvisiace s obsahom celku.

·     Didaktická štruktúra čítaniekje založená na ústredných  témach - sú to bloky textov tematicky prepojených, ktoré  sú predelené textami vhodnými na precvičovanie  artikulácie, správnej a spisovnej výslovnosti a intonácie (riekanky) a cibrenia mysle (hlásky).

·          Výtvarne je spracovaná a poňatá ako umelecký artefakt, ako beletrizovaná knižka, ktorú si možno kedykoľvek dať do knižnice. Grafické a výtvarné riešenie čítanky je chápané ako symbióza dvoch estetických stránok toho istého procesu - literárne spracovanie i výtvarné riešenie. Predpokladá štvorfarebné výtvarné riešeniečítanky. 

·     Formátčítanky akceptuje bežný formát umeleckej literatúry pre deti a mládež daného veku: 

-      5. a 6. ročník formát A5,128 strán

-      7. - 9. ročník formát B5. 192 strán

·     Väzba: viazaná

·     Tlač:farebná - ilustrácie

·     Literárnu čítanku žiaci vrátia na konci školského roka, poprípade si ju môžu od školy odkúpiť. 

 Čítanka pre 5. ročník ZŠ

Obsah:

 

1. SPIEVAJ, DIEVČA, SPIEVAJ, BUDEM ŤA POČÚVAŤ

 (Ľudové piesne)

 Mamička, mamička

 Verbujú, verbujú, hore Košicami

 Ešte sa len zorí

 Beliže mi, beli

 

2. MY SME VEĽKÉ STRIGY

 (Čarodejné ľudové rozprávky)

 Hadogašpar (slov.)

 O človeku, čo nikdy nezhrešil (slov.)

 

3. NA KVETE BOL BALKÓN A VO VÁZE DIEVČATKO

 (Literatúra nonsensu)

 M.Válek: Lietadlo, Električka

 Ľ.Feldek: Uspávací drozd, Biele vrany

 D.Hevier: Rozkvitnutá krava, Tma tmúca

 G.A.Bürger: Münchhausen tancuje v bruchu veľryby

 Ch.Morgenstern: Kura, Ako si šibeničné dieťa zapamätá mená  mesiacov, Cviker, Nosojem

 E.Lear: Z knihy nezmyslov

4. ČO MALI, TO ZJEDLI, ZAPILI SI, ZASMIALI SA

 (Komické ľudové rozprávky)

 O hlúpej žene (slov.)

 Prorok rak (slov.)

 Kubove príhody

 

5. NEŽIJE A PREDSA CHODÍ

 (Hádanky)

 

6. MANITUOV DAR

 (Rozprávky iných kultúr)

 Manituov dar (indián.)

 Rozprávka o Sindibádovi Námorníkovi (arab.)

 Zázračný cap (vietnam.)

 

7. NESIEME VÁM NOVINU

 (Koledy)

 Narodil sa Kristus Pán (cirkev.)

 Poď Ježiško, ty si náš, ty si náš (cirkev.)

 Ja som malý žiačik (svet.)

 M.Rúfus: Báseň a modlitba

 

8. A HĽA, VODA HO NIESLA

 (Legendy)

 Ježiš kráča po vode

 Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi

 

9. EJ, VY BEŤÁRI, VY ČÍTATE KNIHY ODZADU!

 (Autorské rozprávky)

 J.C.Hronský: Dubkáčik a Budkáčik...

 O.Wilde: Šťastný princ

 Ľ.Feldek: O medveďovi Medardovi

 J.Uličianský: Snehuliak Sil Vester

 H.Ch.Andersen: Statočný cínový vojačik

 

10. AKOBY HRACH NA STENU HÁDZAL

 (Porekadlá)

 

11. KIKIRÍKANIE BEZ KOHÚTOV

 (Príbehy zo života detí)

 J.Bodenek: Ivkova biela mať

 B.Němcová: Babička

 V.Šikula: Na hríboch

 J.Blašková: Kapitola šestnásta, čudná, lebo je v nej  kikiríkanie bez kohútov

 R.Sloboda: Chrípka, angína, prechladnutie, kašeľ

 D.Dušek: Na futbale

 M.Ende: Večný tajfún

12. KTO DRUHÉMU JAMU KOPE...

 (Príslovia a pranostiky)

 

13. PRINESIEŠ KOŽU Z NEMEJSKÉHO LEVA!

 (Báje a povesti)

 I.Hudec: O hlavných bohoch /ako vyzerajú

 Grécke báje (Sizyfos, Herakles)

 A.Jirásek: Žito kouzelník (v čes.jazyku)

 Jánošíkova výzbroj

 

14. A - AKO ANTÉNA, Z - AKO ZVON

 (Náučná literatúra, detská encyklopédia)

XV. MAŤKO, KUBKO A TÍ DRUHÍ

 (Rozhlasová a televízna tvorba pre deti)

 W.Bonsels: Pinďov ružový dom

 M.Grznárová: Ako sa Kubko s Maťkom dali na zboj

 

Čítanka pre 6. ročník ZŠ

Obsah:

  1. Blchy chcú byť vždycky viac než slony

(Bájky)

J.Záborský: Veľká a malá ryba

 Tulipán a fialka

Ezop: O človeku, čo kupoval osla

S.Michalkov: Hlava a Nohy

 Bezočivý zajac

 Odpoveď

 

  1. Tvár bez nosa, dlhé zuby

(Balady)

 Išli hudci horou(ľudová balada)

J.Botto: Práčka na Rimave

 Žltá ľalia

J.W.Goethe: Ružička

 

  1. Nebudeme doma sedieť, nebojte sa

(Príbehy zo života detí a príbehy z prírody)

Ľ.Ondrejov: Zbojnícka mladosť

R.Móric: Z poľovníckej kapsy

R.Kupling: Kniha džunglí

J.Foglar: Chlapci od Bobrej rieky

 

4. Básnička za klobúk

T.Janovic: Správa o planéte RX - 2

J.Navrátil: Diskotéka L

Š.Moravčík: Básnička za klobúk

 

  1. Zvonili zvony lendacké

(Povesti a historické poviedky)

J.C.Hronský: Budatínski Forgáčovci

J.Horák: Zvonárik od sv. Ilju

M.Ferko: Janiš a Dušica

A.Marec: Ako vznikli Tatry

 

Dnes príde k tabuli...

("Školská" poézia, školský humor)

J.Grexa: Školské drobničky

J.Jakubovec: Prázdniny

 Školské anekdoty

 

  1. Pripravte sa: Pristávame!

(Vedeckofantastické príbehy)

J.Takáč: Lietajúci tanier a Indiáni

J.Repko: Tajomstvá troch strelených

J.Verne: Päť týždňov v balóne

 

6. A nespúšťaj z neho oči!

(Detská detektívka)

J.Repko: Kliatba zeleného plameňa

P.Stoličný: Záhada hlavolamu

E.Blytonová: Slávna päťka

 

7. Nesmrteľná sláva

(Literatúra faktu)

Ľ.Zúbek: Ríša Svätoplukova

V.Zamarovský: Objavenie Tróje

V.Ferko: Žltý diabol, žltý boh

 

ucebnica_spisovatel16.jpg

 

 
 

Kontakt

Štatistiky

Online: 1
Celkom: 361862
Mesiac: 4870
Deň: 137