Choď na obsah Choď na menu

CVIČEBNICA LITERÁRNEJ VÝCHOVY. UKÁŽKA 8

 Hrajme sa na spisovateľa

 

Databanka obsahuje tvorivé úlohy, zamerané na syntézu poznatkov o preberanom žánri a literárnych dielach:

·          interpretácia literárneho diela - porovnávanie s vlastnými skúsenosťami,

·          triedenie pomiešaných úryvkov (postavy, prostredie, dejové súvislosti),

·          charakteristiku druhov a žánrov, zaradenie diela a porovnanie s inými dielami, rozdielnosti v daných dielach,

·          doplňovanie, dorozprávanie,

·          dialogizácia, dramatizácia,

·          adaptácia, aplikácia, audiomediálne a filmové spracovanie diela,

·          tvorba ilustrácií,

·          komiks,

·          vlastný literárny pokus, proces tvorby diela,

·          práca v knižnici, internet - video - hľadanie informácií

Úlohy sú koncipované prostredníctvom rubrík:

·          Ako by som to napísal(a) ja, Vymyslím si príbeh (rozprávku, básničku a p.), Keby som bol(a) ja (hlavným hrdinom)..., Čo by som zmenil(a) v príbehu...., Mám nápad (tvorenie situačných skečov), Pretvor príbeh (ak sa postavy zväčšia, zmenšia, onemejú, budú poznať reč vtákov, môžu prejsť cez stenu, ak je žiak  majiteľom zámku, ak prejde postava z jedného príbehu do druhého), Premeň sa na postavu, List spisovateľovi (píše čitateľ- tematické zameranie sa určí, alebo píše postava z diela), ap.

·          Môj seriál (komiks)

·          Literárny zápisník (kde si píše žiak v každom tematickom celku poznámky, nápady, pripomienky, anotácie, úvahy, sentencie, pekné myšlienky

·          Dvaja sú viac ako jeden (úlohy pre dvoch žiakov v lavici)

·          Poetická montáž (tvorba textov na hudobné ukážky)

·          Reklamné tamtamy (tvorba reklamných materiálov rôznych formátov)

·          Zahrajme si divadlo (operu, muzikál, balet...),

·          Pouličné divadlo (po skončení tematického celku žiaci si doma vytvoria kostýmy, vyberú postavu, v triede hrajú predstavenie - improvizujú na námety diel z tematického celku)

·          Filmový scenár (rozdelená strana - žiaci buď kreslia obrázky k textu alebo tvorivé dialógy k obrázkom),

·          Štúdio dabing,

·          Som maliar (výtvarník, ilustrátor, scénograf) (tvorba ilustrácií, rozpovedanie príbehu na základe série ilustrácií, tvorba a kreslenie alebo modelovanie a vystrihovanie postáv, tvorba scény), Nakresli citát

·          Literárny časopis, (pripraviť číslo časopisu, vymyslieť názov, vytvoriť redakčnú radu triedy, redaktori, periodicita - mesačne, štvrťročne; témy pre časopis - rozhovor, recenzie, ukážky vlastnej tvorby, informácie o nových knihách, filmoch divadle, hudbe, rôzne upútavky, ilustrácie, čo nového v kníhkupectvách, aké knihy sa najviac predávajú, čo sa najviac číta v školskej a miestnej knižnici, čo píšu iní - z iných literárnych časopisov, Čítali sme, alebo Z iných časopisov; rubriky Jazykové okienko, Jazykové drobničky, medailóny k jubileám spisovateľov. Vv každom tematickom celku pre literárny časopis budú určené 1-2 konkrétne úlohy celoslovenského a regionálneho charakteru

V tejto časti je tiež možnosť výberu úloh žiakom individuálna

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 1
Celkom: 346541
Mesiac: 5162
Deň: 144