Choď na obsah Choď na menu

MÔŽEM UŽ BYŤ SPISOVATEĽOM? UKÁŽKA TESTY 1

MÔŽEM UŽ BYŤ SPISOVATEĽOM?

Ukážka: Text rozprávky

 

NÁŠ MINITEST

 

1. Priraďksebe:

 

Priraď k názvu rozprávky správne krajinu, odkiaľ pochádza (písmeno A, B, C alebo D), hrdinu rozprávky (písmeno a-g) a druh rozprávky (číslo I-III):

Názov rozprávky:

1. Hadogašpar _______________________________

2. O človeku, čo nikdy nezhrešil _________________

3. O hlúpej žene _____________________________

4. Prorok Rak _______________________________

5. Manituov dar ______________________________

6. O Sindibádovi _____________________________

7. Zázračný cap ______________________________

 

Krajina.                                  Hrdina:                                  Druh rozprávky:

A. Severná Amerika                 a) Sindibád                              I. komická

B. Slovensko                            b) jeden muž                            II. inonárodná

C. Vietnam                              c) Nokej                                  III. čarodejná

D. Arábia                                 d) pobožný človek

e) Hadogašpar

f) Cuoi

g) šelma sedliak

 

2.Doplň:

Doplň chýbajúce slovné spojenia:

 

1. Nokej, ............ syn.

2. Bude vojna s ............ .

3. Na staré kolená by som sa mal ............ Pánu Bohu?

4. Cuoi a hodnostár spoločne napísali ............ .

5. Nie sme na ostrove, ale na ........................... .

6. Ak ju predáš, kúp ............, trebárs ............ .

7. Veď tu neslýchať ani ............, ani ............ .

 

3. Zakrúžkuj správne odpovede:

 1. Rozprávky poznáme: 

1. čarodejné                 2. realistické                3. vymyslené                4. zvieracie

 

 1. V rozprávkach sa nevyskytujú tieto magické čísla:

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

 

 1. Čo je personifikácia: 

1. riadok z básne

2. druh rozprávky

3. zosobnenie

 

 

4. Čojenesprávne:

V nasledujúcich vetách prečiarkni slová alebo slovné spojenia, ktoré tam nepatria:

 1. Zamiesiš na cesto a tá bravčovina a slanina budú v hrachu.
 2. Chudobný človek ani len netušil, že sa naňho strojí striga.
 3. Nokej, najstarší syn, bol veľmi smutný človek.
 4. Nechcem pred vami nič skrývať, ale môj bicykel je neobyčajný.
 5. Mládenec podišiel k záhrade a cez okno hľadel na nesmiernu nádheru a prepych.
 6. Ako si zmyslel, tak aj urobil; hnal ovce do trhu.
 7. Obuli jej drevené sandále a ona sa pobrala šírym svetom.

 

5.Našakrížovka

 

Legenda

Tajnička je vo vyznačených okienkach

1. Meno kráľa z rozprávky o Sindibádovi Námorníkovi

2. Koľko hrnčekov vyložil hrnčiar hlúpej žene?

3. Aká udalosť sa odohrávala u hodnostára v rozprávke Zázračný cap?

4. Čo ukradli lokaji z rozprávky Prorok Rak svojej panej?

5. Predmet, ktorý dostala Hadogašparka od jednej z materí mesiačika, slniečka a vetríka.

6. Názov knižky, z ktorej je rozprávka Manituov dar.

7. Z akej knižky je rozprávka O človeku, čo nikdy nehrešil?

8. Kde držala striga Hadogašpara?

9. Kto ukradol voly sedliakovi z rozprávky Prorok Rak?

 

1. 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 

 

 

 

Riešenie úloh

 

Minitest - riešenie:

 

1. Priraď k sebe:

1. - B - e - III    3 body

2. - B - d - III    3 body

3. - B - b - I      3 body

4. - B - g - I      3 body

5. - A - c - II     3 body

6. - D - a - II     3 body

7. - C - f - II      3 body

1.   Spolu                       21 bodov

 

2. Doplň:

1. najstarší                                1 bod

2. Turkom                                1 bod

3. rúhať                                    1 bod

4. dohodu                                 1 bod

5. chrbte obrovskej ryby            3 body

6. sukňu, úzku                          2 body

7. vtáčika, letáčika                    2 body

Spolu                                      11bodov

 

 

3.Zakrúžkuj: 

a. - 1, 2, 4                     3 body 

b. - 4, 5, 6, 8, 9, 10        6 bodov

c. - 3                            2 body 

Spolu                          11bodov

 

4. Čojenesprávne

 1. A. v hrachu                        1 bod
 2. B. striga                             1 bod
 3. C. smutný človek                2 body
 4. D. bicykel                          1 bod
 5. E. okno                              1 bod
 6. F. ovce                               1 bod
 7. G. drevené sandále             2 body

Spolu                                      9bodov

 

Krížovka

1. MIHRDŽAN                        1 bod    

2. POL VOZA                          1 bod

3. SVADBA                             1 bod

4. SOBÁŠNY PRSTEŇ            1 bod

5. VRETIENKO                       1 bod

6. KAMENNÉ KANOE            1 bod

7. NEBESKÁ SLÁVA              1 bod

8. V JASKYNI                         1 bod

9. KRIVÝ KUBO                     1 bod

Tajnička: DOBŠINSKÝ            1 bod 

Spolu                                      10bodov

 

 

Hodnotenie:

 

Počet bodov

Môžem už byť spisovateľom?

 

62 - 51

Si na dobrej ceste stať sa spisovateľom. Len tak ďalej. Čítaj aj naďalej veľa knižiek. Kto veľa číta, veľa sa dozvie.

 

52 - 40

Vieš toho pomerne dosť, ale je treba čítať viacej kníh. Keď čítaš, rob si o prečítanom zápisky.

 

39 - 25

Tvoje čitateľské záujmy sú priemerné. Asi sa viac venuješ iným činnostiam. Čítaniu je treba venovať viac času. Vráť sa k niektorým rozprávkam v čítanke.

 

24 - 10

Tvoje vedomosti o rozprávkach sú slabé. Asi si prečítal málo knižiek. Choď do knižnice a vypožičaj si nejaké rozprávky. Vráť sa znova k úlohám v cvičebnici. Asi si ich správne nevyriešil.

 

9 0

Vôbec nečítaš knižky. Neverím, že by ťa rozprávky nezaujímali. Asi máš problémy s čítaním. Uč sa čítať rozprávky, ktoré sú v tejto cvičebnici. A požiadaj o pomoc  pani učiteľku alebo spolužiaka. Určite ti pomôžu. Držím ti palce.

 

 

 

 

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 358193
Mesiac: 5108
Deň: 133