Choď na obsah Choď na menu

CVIČEBNICA LITERÁRNEJ VÝCHOVY.POĎME DO.. .UKÁŽKA 7

POĎME DO BALADY

TLAČOVÁ KONFERENCIA

 

Zahrajte sa v triede na tlačovú konferenciu.

 

Predstavte si, že v meste N. došlo k zločinu. Hudobníci z hudobnej skupiny, ktorí sa vracali z fašiangovej zábavy cez javorovú horu, našli pod jedným stromom zvyšky niečoho, čo by mohlo svedčiť, že tu došlo k spáchaniu zločinu. Členovia skupiny to mobilným telefónom oznámia polícii, ktorá je hneď na mieste. K miestu činu dorazia aj zástupcovia televíznych staníc, rozhlasu a novinári z denníkov a časopisov. Prebieha vyšetrovanie.

Hovorca polície zvolá tlačový brífing, na ktorom vyšetrovateľ a členovia skupiny budú novinárov informovať o tom, čo sa stalo. Obsah informácie je v súlade s obsahom balady Išli hudci horou. Novinári potom spracujú informácie a odvysielajú ich v správach (televízne noviny, rozhlasové noviny), resp. spracujú do správy v novinách a časopise aj s fotografiou.

 

Pri hre môžete postupovať podľa nasledovných pravidiel:

 

Vytvorte nasledovne skupiny:

vyšetrovateľ a jeho tím(policajti, lekár, hovorca, vyšetrovateľ, mŕtve dievča)

členovia hudobnej skupiny(4 členná hudobná skupina)

médiá:

domáca TV (kameraman, redaktor, člen štábu, hlásateľ/hlásateľka)

zhraničná TV(kameraman, redaktor, člen štábu ,tlmočník,  hlásateľ/hlásateľka)

rozhlas(redaktor, člen štábu, moderátor)

seriózne noviny – denník(novinár, fotograf, kolpoltér)

bulvárny časopis(novinár, fotograf, kolpoltér)

 

Rekvizity:kamery, mikrofóny, hudobné nástroje, nahrávacie magnetofóny, stránka z novín, stránka z časopis, ďalšie podľa vlastných  nápadov. Rekvizity nemusia byť skutočné, možu to byť fiktívne modely, resp. narýchlo vyrobené imitácie.

 

skupina: pripraví miesto činu. Pri príprave aktivity si členovia skupiny rozdelia úlohy a dohodnú sa, akým spôsobom zahrajú prácu vyšetrovacieho tímu.

skupina:členovia hudobnej skupiny si pripravia texty rozprávania, čo videli, resp. ako to objavili, pričom informácie členov skupiny by sa mali o tom, čo sa stalo a ako sa to stalo, rozchádzať.

3.- 7. skupina – médiá:Podľa toho, o aké médium ide, si členovia skupín zvolia názov televíznej stanice, rozhlasu, novín a časopisu. Pripravia si postup, ako budú vystupovať na mieste činu, texty otázok, ktoré budú klásť na brífingu, spôsob spracovania informácie o čine do svojho média a formu, akou informáciu odovzdajú verejnosti.  Noviny a časopis môžu informáciu sprostredkovať aj prostredníctvom kamelotov, pričom teba text správy prečítať. Súčasťou správy v novinách a časopise je aj fotografia z miesta činu, ktorú predstavuje kresba (môže byť aj viac kresieb), pripojená k článku. 

Po príprave jednotlivých skupín sa ukutoční inscenácia hry.

 

Predmetom tlačovej konferencie nemusí byť len obsah baladyIišli hudci horou. Podobným spôsobom je možné zorganizovať talčovú konferenciu s autorom literárneho textu, skupinou autorov, ktorí píšu rovnaký žáner, alebo literárnymi hrdinami z príbehov, rozprávok, poviedok

Vypíš podčiarknuté slovné spojenia a napíš k nim, či ide o epiteton alebo metaforu.

 

 

Dopíš bájku

 

Náš rozprávkový škriatok nám vymazal v počítači niektoré časti bájky - niekde len časti slov, niekde slová, ale niekde aj celé vety. Pokús sa podľa vlastnej pamäti a fantázie rozprávku dopísať!

 

 

 

 

Nenásytná ….ška

 

Hoci legendárny zakladateľ .................. bájky žil v .................., jeho bájky nestratili nič zo svojej pravdivosti ani dnes. Náj......... poučenie v ..................? 

Pastieri si každé ráno skryli .................. do d..........y v strome. Potom sa pustili za ................. .

Všimla ................... . Niekoľko d.... ich .................., kým nezískala ist.........u, že si po ...........................................

Raz ráno líška zasa sledovala pastierov, ako si ............................................ Vyčkala, ..........................., a rozbehla sa k ....tému stromu. Otvor v kmeni bol síce ..............., ale keď stiahla ......ucho, pretisla sa dnu. ....................... . Jedla a j...a, kým vládala.

Potom sa chcela pre............ cez otvor von, ale na svoje .............. zistila, že to veru nepôjde. Tak sa na......la, že sa jej brucho vydulo ako ............ . Nech sa namáhala ako chcela, ................................. .

Bola v pasci. Začala tak .....výjať, až ju začula jej kama............ a ............k stromu.

„P.........ž mi,“ vzlykala .......a. „Tak som sa najedla, že ........... pretisnúť von.“

„Môžeš urobiť len ..........o,“ povedala jej ..........., potriasajúc hlavou.

„...o?“ spýtala sa líška ........... .

„Musíš počkať, kým ti ........... br.........., až potom budeš môcť zasa ......ť von.“

 


 [JAN CANGA1]bublina: epiteton

 [JC2]

 [JAN CANGA3]bublina: prirovnanie

 [JAN CANGA4]blina:metaforabu

 [JAN CANGA5]htpt: DVD-Digitálna knižnica-literárna rukoväť

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 361859
Mesiac: 4873
Deň: 139