Choď na obsah Choď na menu

CVIČEBNICA LITERÁRNEJ VÝCHOVY. 2. TEMATICKÝ CELOK

T

CVIČEBNICA LITERÁRNEJ VÝCHOVY

Základný didaktický formát v projekte učebníc je cvičebnica – aj ako modifikácia čitateľského denníka. Projekt popisuje jednotlivé časti cvičebnice- úvodný kvázi manuál pre žiakov, motivačnú časť venovanú predchádzajúcim témam, nový tematický celok, stredný dvojlist cvičebnice a záverečnú dvojstranu.  

SLOGAN:

S literatúrou sa treba hrať.

ŠTEMATICKÝ CELOK

50-cvicebnica-balady.jpg

 

 

 

TEMATICKÝ CELOK

 

 

 

 

 

Tretiu časť cvičebnice tvoria tematické celky, ktorých je v každom ročníku 5 - 6. Sú ponímané ako diely - časti seriálu. Každý tematický celok má rovnakú štruktúru: Jedna osnovná téma je prierezová. 

1. strana (vždy strana vpravo) je úvod do tematické celku:

 

Štruktúra tematického celku

Úvodná tematická esej(s hypertextovými prepojeniami).

Slúži učiteľom a žiakom na získanie základných informácií o tematickom celku (o čom je, akú má štruktúru, čo je tam prezentované – autori, diela, zmysel a poslanie témy a žánra...)

 

I.diel - O tom, ako…, 

doplnenie názvu tematického celku, charakteristické znaky celku, literárne postavy celku

Maskot

 koláž, ústredná postava cvičebnice - sprievodca; prierezový žáner v každom ročníku - napr. príslovia, porekadlá, každom tematickom celku budú rôzne typy úloh - aj spev, aj motto a p.). 

Hlavný nadpis tematickej časti, ktorý vymyslí každý žiak na základe poznatkov o tematickom celku až po jeho prebratí.

Pod nadpisom je text - stručná charakteristika tematického celku uvedená formou rozprávania štylisticky príznančná pre daný tematický celok. Ďalej je tam uvedené, ktoré texty z literárnej čítanky sa budú preberať v danom tematickom celku.

Vedľa nadpisu je maskot cvičebnice s typickými znakmi tematického celku (napr. v ľudovom kroji, v kráľovskom odeve a p.)

Pod textom charakteristiky tematického celku je priestor pre ilustráciu (prevzatú z čítanky, alebo novú, charakterizujúcu tematický celok alebo jeho časť, pričom ilustrácia je jednofarebná a namaľovaná tak, aby si ju žiaci mohli vyfarbiť.

 

Upravené verzie vybraných literárnych textov

v každom tematickom celku je niekoľko jednostranových skrátených texdto z literárnej čítanky znázornených, výraznejším typom písma. Tieto texty slúžia na:

  • získanie základných informácii o téme literárneho textu a jej formálnom spracovaní
  • nácvik čítania a umeleckého prednesu
  • interpretáciuliterátneho textu (prerozprávanie obsahu vlastnými slovami) v rôznych modifikáciach (pre slabších žiakov, pre skupiny, pre všetkých)
  • analýzu obsahu textu – porovnanie skrátenej a úplnej verzie textu prostredníctvom odsekov (strof), vyhľadávanie kľúčových slov alebo viet, tvorba osnovy skrátenej a neskrátenej verzie textu
  • interpretáciuobsahu podľa osnovy (rozprávanie s porozumením)
  • aplikáciu– cvičenia a úlohy zamerané na tvrobu (rozprávanie, písanie) textov podľa danej osnovy, novovytvorenej osnovy (učiteľom, žiakmi), podľa zadaných alebo vybraných kľúčových slov, slovných spojení (žiaci zostavujú vety, vetné spojenia, celé úryvky), oplnenie začiatku alebo konca príbehu, spojenie viacej textov do jedného - rôzne postavy z rôznych textov, neadekvátne konanie postáv, neadekvátne oblečenie postáv, neadekvátny výzor postáv, vynechanie slov, slovných spojení, viet, odsekov, ktoré žiaci dopĺňajú, - ddramatizácia textu
  • tvorivé úlohy– ilustrovanie daných textov, zhudobnenie básní, filmové spracovanie (skeče), tvroba vlastných literárnych textov, tvorba literárnych relácií, súťaží, prehliadok, časopisov...
  • hodnotenie a sebahodnortenie(cvičebnica uvádza tematické testy písomné prejavy, tvorenie nových textov, umelecký prednes)
  • pravidelné rubriky (hitparády autorov, literárnych textov a kníh, TOP 10), literárny časopis, literárne okienko, Literárna liga - bodovanie v triede, Literárna superliga - medzitriedna súťaž Fanklub, medzitriedna súťaž fanklubov, výmena informácií a materiálov, spolupráca s inými školami, so zahraničím.

 

CVIČEBNICA LITERÁRNEJ VÝCHOVY

          Ukážka: Úvod tematického celku

 

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi riekami, v krajine, kde sa piesok lial a voda sypala, žil kráľ s kráľovnou a so svojimi troma dcérami. Najkrajšia z nich bola dcéra najmladšia. Volali ju....

Takto nejako sa začínajú príbehy, ktoré rady čítajú všetky deti, či sú na Slovensku, či sú z Nemecka alebo z Ameriky, či z Japonska. A tieto príbehy radi čítajú aj dospelí.

Tieto príbehy sa nazývajú rozprávky.

Rozprávky rozprávajú príbehy, ktoré sa stali niekedy dávno, nevieme presne kedy, a ktoré sa udiali v ďalekých krajinách, o ktorých nevieme, kde ležia. Sú to príbehy o udatných princoch a krásnych princeznách, o ozrutných drakoch a škaredých ježibabách. Hovoria o hrdinských činoch, ale aj hrozných skutkoch zlých ľudí. Opisujú šibalstvá múdrych a šikovných ľudí a smejú sa hlupákom.

Učia jednoducho nás všetkých, ktorí ich čítame, rozoznať dobro a zlo. A to je ich hlavný zmysel a poslanie.

Preto ich vždy bude čítať radi.

Preto sa vždy k nim budeme vracať. Aj ako dospelí.

V tejto kapitole - tematickom celku - si budeme hovoriť o rozprávkach, ktoré nemajú svojich autorov. V literárnej čítanke sú uvedené tieto rozprávky:

 

II. MY SME VEĽKÉ STRIGY....

rozprávkaHadogašpar

                        strana

rozprávkaO človeku, čo nikdy nehrešil                                                               strana

 

IV. ČO MALI, TO ZJEDLI, ZAPILI SI, ZASMIALI SA

rozprávkaO hlúpej žene                                                                                         strana

rozprávkaProrok Rak                                                                                                       strana

 

V. MANITUOV DAR

rozprávkaManituov poklad                                                                                              strana

rozprávkaRozprávka o Sindibádovi Námorníkovi                                                         strana

rozprávkaZázračný cap                                                                                        strana

 

Tieto rozprávky si môžeš prečítať. Ak chceš, prečítaj si ešte ďalšie rozprávky, ktoré sú v rozprávkových knižkách. Ich názvy najdeš na ďalších stranách pod heslomPrečítaj si...

Názvy niektorých z týchto rozprávok si môžeš dopísať na túto stranu alebo aj do čitateľského denníka.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 1
Celkom: 352292
Mesiac: 6001
Deň: 218