Choď na obsah Choď na menu

CVIČEBNICA LITERÁRNEJ VÝCHOVY. POMOCNÝ APARÁT

 Marginálie.

Časti B a C majú marginálne texty digitálne spracované ako hypertextové odkazy. Sú tam uvedené portréty spisovateľov, ich stručné životopisné údaje, anekdoty o nich, zrnká múdrosti, citáty, aforizmy, postavičky z príbehov - na vystrihovanie, symboly pre riešenie rôznych typov úloh, piktogramy, názvy rubrík, etapy procesu tvorby a výroby knihy, Literárna rukoväť (zbierka textov literárnej teórie, literárnej histórie a bibliografia čo najširšieho spektra autorov)

 

 

Čitateľský denník

Čitateľský denník je vlastným súkromným literárnym zápisníkom žiaka. Má svoju štruktúru - manuál pre jeho tvorbu, identifikačné znaky (žiaka, triedy, školy, obce, (Moje portfólio),rubriky (poznámky, recenzie a kritiky, glosy, prehľady o prečítaných knihách, ich vlastné hodnotenie, informácie o získaných podnetoch (o knihách, textoch, filmoch, hrách), zaujímavosti, nápady, pripomienky, testy, prírastky v mojej knižnici (žiaci ich uvádzajú polročne aj s anotáciou).

 

Metodická príručka pre učiteľov.

Metodická príručka bude mať formu inštrukcie pre prácu s Literárnou čítankou, a jednotlivými časťami DVD nosiča. Jej obsahom bude Štátny vzdelávací program - slovenský jazyk a literatúra, časť – literárna výchova, Návrh kurikulárnej transformácie predmetu slovenský jazyk a literatúra, ďalej výklad koncepcie tvorby učebníc; ukážky hodín; výklad práce s jednotlivými celkami, inštrukcie pre prácu učiteľa s jednotlivými formátmi dokumentov a p. Bude obsahovať aj rôzne varianty ročných časovotematických plánov a modely rôznych typov vyučovacích hodín a vyučovacích blokov. Všetko uvedené chápeme (okrem osnov a štandardov) nie ako doktrínu, ale ako  inšpiráciu pre tvorivú prácu učiteľa.

 

Digitalizovaná Interná multimediálnaj knižnica triedy a žiaka

Digitalizovaná knižnica obsahuje zoznamy diel, autorov, audionahrávok, videonahrávok, ilustrácií, fotografií, a ďalších artefaktov, spracovaných do formátu dogitálneho katalógu. Je variabilnou databankou žiaka alebo triedy, ktorú doĺňajú samotní žiaci, resp. učitelia.

 

 

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 3
Celkom: 346538
Mesiac: 5170
Deň: 146