Choď na obsah Choď na menu

BENEŠOVE DEKRÉTY

Súčasťou riešenia problémov s menšinami po skončení druhej svetovej vojny boli aj dekréty prezidenta Československej republiky Eduarda Beneša.Problematika dekrétov bola aktuálna najmä v prvej polovici deväťdesiatych rokov. Prehľadnú tabuľku dekrétov prinášam ako súčasť série článkov o postavení menšín.

P.č.

Názov dekrétu

Publikované

Zmeny

Zánik platnosti

1

Ústavný dekrét z 21.7.1940 o ustanovení Štátnej rady ako poradného zboru dočasného štátneho zriadenia ČSR

č.1/1940

Úradný vestník.

Ústavné dekréty

č.3/1942

a č. 12/1942m

Úr.vest.

Štátna rada zrušená úst.dekrétopm č. 13/1944, Úr.vest.

2

Ústavný dekrét z 15.10.1940 o dočasnom výkone moci zákonodarnej

č.2/1940 Úr.vest.

č.20/1945 Zb.

 

28.10.1945

(Ustanovenie Dočasného národného zhromaždenia)

3

Dekrét z 26.10.1940, ktorý upravuje verejné vyhlásenia novo vydávaných právnych ustanovení československej vlády

č.4/1940

Úr.vest.

 

 

4.

Ústavný dekrét z 3.8.1944 o obnovení právneho poriadku.

Podľa úśtavného dekrétu č.22/1945 Zb. vyhlásený pod č. 30/1945

č. 11/1944

Úr.vest.

Zákon č. 12/1946, (oprava tlač.chyby č. 74/1947 Zb.), úst. zákon č. 72/1947 Zb.

 

5.

Ústavný dekrét z 11.10.1944 o dobe trvania Štátnej rady

č. 13//1944 Úr.vest.

 

 

6.

Dekrét z 1.2.1945 o potrestaní nacistických zločincov, zradcov a ich pomáhačov a o mimoriadnych ľudových súdoch

č. 6/1945 Úr.vest.

 

 

7.

Dekrét z 19.5.1945 o neplatnosti mniektorých majetkovo-právnych rokovaní z doby neslobody a o národnej správe majetkových hodnôt Nemcov, Maďarov, zradcov a kolaborantov a niektorých organizácií a ústavov

č. 5/1945 Zb.

 

 

8.

Dekrét z 19.5.1945 o potrestaní nacistických zločincov, zradcov a ich pomáhačov a o mimoriadnych ľudových súdoch

č. 16/1945 Zb.

zákon č. 22/1946 Zb., zákon č. 149/4946 Zb., zákon

č. 245/1946 Zb., zákon č. 33/1948 Zb.

zákon č. 33/1948 Zb.,

9.

Dekrét z 21.6.1945 o konfiškácii a urýchlenom rozdelení majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov českého a slovenského národa

č. 12/1945 Zb.

zákon č. 80/1947 Zb., zákon č. 98/1950 Zb., zákon ČNR č. 243/1922 Zb.

 

10.

Dekrét z 2.8.1945 o osídlení poľnohospodárskej pôdy Nemcov, Maďarov a iných nepriateľov štátu českými, slovenskými a inými slovanskými poľnohospodármi

č. 28/1945 Zb.

zákon č. 90/1947 Zb.

 

11.

Ústavný dekrét z 2.8.1945 o úprave československého štátneho občianstva osôb národnosti nemeckej a maďarskej

č. 33/1945 Zb.

 

podľa ústavy 1948  stratil povahu ústavného dekrétu (zákona)

12.

Dekrét z 19.6.1945 o pracovnej povinnosti osôb, ktoré boli zbavené československého štátneho občianstva

č. 71/1945 Zb.

 

zákon č. 65/1965 Zb.

 

Prameň: Mikule,V.: Přehled vybraných dekretú prezidenta republiky a jejich právniho stavu, In:Jich.K.,Kaplan,K.: Dekrety prezidenta republiky 19840-1945, DokumentyI,II, Ústav pro soudobé dějiny AV ČSR, Doplněk, Brno 1995, s. 1032-1037

 


 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.

Kontakt

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 361862
Mesiac: 4872
Deň: 137