Choď na obsah Choď na menu

PRÍSTUP RÓMOV K VZDELÁVANIU

Prístup Rómov k vzdelávaniu

(Teória a prax v Slovenskej republike)

Úvod

Najmä v druhej polovici 20. storočia pravdepodobne aj pod vplyvom globalizačných trendov, multikultúrnemu zmiešavaniu hodnôt, ale v niektorých regiónoch aj pod vplyvom zvyšovania sociálnych disproporcií, sa otázka vzdelávania rómskej populácie dostáva do popredia záujmov vládnych inštitúcií konkrétnych krajín predovšetkým v strednej Európe a na Balkáne, ale tiež vo väčšine krajín Európskej únie. A súčasne sa tento problém stáva súčasťou trvalej agendy a prioritou aj pre Európsku komisiu a európske inštitúcie, ktoré cítia potrebu poskytnutia finančných zdrojov na akútne problémy Rómov v Európe. Problematika edukácie sa javí ako kľúč k zlej sociálno-ekonomickej situácie rómskej populácie. Zároveň je evidentné, že ani vzdelávanie nie je samospasiteľné; k jeho využitiu je potrebná súhra všetkých faktorov a činiteľov, ktoré priamo alebo nepriamo do problematiky zasahujú – t.z. riešenie bývania, zamestnanosti, zdravotných problémov, a konečnej miere aj riešenie postojov a vzťahu majority k Rómom.

Nástroje uplatňovania krátkodobých riešení, ktoré slúžia mnohokrát na „hasenie“ akútnych krízových situácií, i dlhodobých koncepčných zámerov a vízií, ktoré prijímajú vlády jednotlivých krajín, ale aj inštitúcie Európskej únie alebo Rady Európy sú, zdá sa, dostatočne pokryté rôznymi legislatívnymi pravidlami. Napriek tomu: riešenia, najmä z pohľadu mnohých „netrpezlivých“ sú v nedohľadne, situácia Rómov sa nezlepšuje, napätie najmä sociálne narastá a hrozí výbuchom, animozita a odmietanie Rómov Nerómami sa zvyšuje. Ukazuje sa, že kľúčovou otázkou je prístup Rómov výdobytkom demokracie – k slobode a právam plnohodnotných občanov, možnosť praktickej aplikácie právnych ustanovení inštitútov demokracie a ľudských práv pre svoj individuálny rómsky život, „romipen“. Explicitne vyjadrené: poznám, chápem, uvedomujem si svoju slobodu a svoje práva a teda chcem mať možnosť uplatňovať si ich pre seba a napĺňať. A teda: som vzdelaný a preto viem, ako byť slobodný.

Zhrnuté: kľúčovou otázkou praktickej aplikácie ľudských práv ako nástroja riešenia problémov Rómov je úroveň ich vzdelania.

Ako umožňuje Slovenská republika prístup Rómov ku vzdelaniu? 

Analytický materiál z roku 2004  v piatich časťach mapuje legislatívne, lingvistické a ďalšie problémy, popisuje pokusy o riešenia v minulých rokoch a problémy, ktoré vzdelávanie Rómov sprevádzajú a načrtáva vhodné riešenia.

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 361863
Mesiac: 4868
Deň: 136