Choď na obsah Choď na menu

ČO SÚ SOCIÁLNE SIETE

 

Nemusíte byť zaregistrovaný vo všetkých existujúcich sociálnych sieťach a komunikačných službách, preto zvážte výber podľa vašej osobnej potreby, zamestnania, záujmov alebo obsahu, profilu, spôsobu a formy komunikácie.

 

ÚVOD

 

Bezpečnosť na internete

Koncom 20. a začiatkom 21. storočia nastal obrovský rozmach digitálnych technológií. Internet, ktorého zrodenie sa datuje do roku 1983 (bol vytvorený nový komunikačný protokol, ktorý umožnil rôznym druhom počítačov v rôznych sieťach navzájom "komunikovať"), sa stal globálnym fenoménom. Internet sa v celosvetovom komunikačnom priestore udomácnil veľmi rýchlo: v roku 1993 sa ním prenášalo len 1% informácií prúdiacich cez obojsmerné telekomunikačné siete, v roku 2000 už 51% a v roku 2007 viac ako 97% telekomunikačných informácií.

 

Súčasne internet sa stal aj sociálnym médiom, umožňuje realizovať globálnu komunikáciu v medzinárodnom kontexte. Stal sa prostriedkom resp. obrovským úložiskom informácií rôzneho typu, čo znamená, že priamo a nepriamo výrazne ovplyvňuje vzdelávací potenciál ľudstva. Globalizácia telekomunikačných sietí a masívny rozvoj a využívanie digitálnych technológií na prácu s internetom však prinášajú nielen pozitíva, ale znamenajú aj riziká.

 

Jedným z rizík pre užívateľom je sociálne inžinierstvo. Ide o premyslený postup ovplyvňovania čo najširšieho okruhu používateľov internetu prostredníctvom webových stránok, sociálnych sieti, inzertných a reklamných nástrojov. Zahŕňa široké spektrum oblasti obchodu a marketingu.

Sociálne inžinierstvo je aj účinným nástrojom internetových podvodov a hackerských útokov. Zneužívajú ho rôzni útočníci a hackeri, ktorí sa zameriavajú na užívateľov internetu a prostredníctvom klamstva, manipulácie alebo nátlaku sa snažia dosiahnuť svoj cieľ – informácie o finančných  prostriedkoch, či citlivé osobné údaje využiť vo svoj prospech. Najpoužívanejšie formy útokov na používateľov internetu bývajú - emailový útok, útok cez sociálnu sieť, cez messaging aplikácie (Messanger, WhatsApp, Viber, Telegram), cez falošné webové stránky, telefonicky alebo cez klasické textové (SMS) alebo obrazové (MMS) správy. Útočníci a hackeri  poznajú  nástroje, umožňujúce prehľadávanie webových stránok, diskusií na sociálnych sieťach alebo inzertných  portálov, vyhľadávajú zverejnené emailové adresy a nelegálne napádajú databázy emailových adries. Na internete sa nachádza aj množstvo podvodných stránok a formulárov, určených len na zber emailových adries.

 

Správcovia internetu, výrobcovia digitálnych technológií, vývojári aplikácií, alebo programátori sa snažia zdokonaľovaním ochrany citlivých dát a údajov minimalizovať negatívne dôsledky útokov na internetové stránky, kontá na sociálnych sieťach, či na mailové adresy. Preto pred väčšinou útokov môžu chrániť legálne certifikované operačné systémy, správne nastavený antivírový program (počítačový program, ktorého cieľom je identifikovať a eliminovať počítačové vírusy) firewall (chráni siete a počítače pred neoprávnenými zásahmi zo strany potenciálne nebezpečných hackerov, ako aj pred útokmi prostredníctvom ktorých by mohli prevziať kontrolu nad zariadeniami a zneužiť ich na nekalé účely).

 

Medzi vôbec najdôležitejšie prostriedky ochrany bezpečnosti na internete však patrí zodpovedne konanie samotných užívateľov internetu. To znamená, že je treba chrániť sa bezpečnými a spoľahlivými heslami, nezverejňovať citlivé osobné údaje, kópie alebo fotografie osobných dokladov, bankových kariet ani iných citlivých dokumentov. Takisto je treba vyhýbať sa podozrivým webovým stránkam, mailovým adresám, propagačným kampaniam, preverovať si informácie o neznámych stránkach, odosielateľoch mailových, telefonických SMS, či chatovacích správ, dôverovať iba kontaktom a ľuďom, ktorých poznáme alebo ktorých sme si preverili. 

 

 

Čo sú digitálne sociálne siete

 

Sociálne siete sú on-line prepojenia viacerých osôb (používateľov) na webe, ktoré fungujú pomocou špeciálneho, na to vytvoreného softvéru za rôznym účelom.

 

Nahrádzajú osobný kontakt medzi ľuďmi, ale sú aj veľmi dôležitým komunikačným, no zároveň marketingovým nástrojom, prostredníctvom ktorého je možné sprostredkovať širokej skupine ľudí veľké množstvo informácií rôzneho charakteru.

 

Sociálne siete fungujú na internete. Slúžia na nadväzovanie a udržiavanie kontaktov medzi ľuďmi. Ich používateľ si môže vytvoriť vlastný profil so základnými informáciami o sebe. Na  základe profilov sa nadväzujú vzťahy medzi používateľmi. Používatelia sa  môžu spájať do skupín. Ich prepojeniami vznikajú siete vzťahov. Rizikom sociálnych  sietí je, že používatelia nemusia do svojho profilu vložiť pravdivé informácie a pravdivosť informácií sa často nedá zistiť.

 

Európska agentúra pre informačnú a sieťovú bezpečnosť za sociálnu sieť považuje on-line komunitu, ktorá pomocou vytvoreného profilu umožňuje používateľom stretávať ďalších členov siete, komunikovať s nimi, zostať s nimi v kontakte a zdieľať s nimi obrázky čí videá v rámci zdieľaného priestoru.

 

Typy sociálnych sietí

sociálne siete sú zväčša zložené z ľudí, ktorí hľadajú odpovede na každodenné udalosti, otázky a problémy. Často sú spojené s firmami, ktoré sú prostredníctvom sociálnych sietí spojené so svojimi zákazníkmi a komunikujú s nimi.

Profesijné siete  zamestnancom pomôžu v kariére alebo v odvetví alebo sa  vytvárajú v podnikoch a slúžia na komunikáciu medzi zamestnancami a zamestnávateľom i medzi firmou a zákazníkmi.

Vzdelávacie siete sú zoskupenia najmä študentov za účelom spolupráce na projektoch a výskume alebo komunikácie s profesormi a učiteľmi. Sú populárne v rámci vzdelávacieho systému.

Sociálne siete zamerané na záujmové hobby, či športové podujatia/kluby patria medzi najpopulárnejšie, ich  užívatelia často vykonávajú prieskum o koníčkoch, nadväzujú kontakty s ľuďmi z celého sveta.

Novinky – druh sociálnej siete publikuje "komunitný obsah". Ide o webové stránky, na ktorých členovia publikujú novinové články, komentáre alebo iné materiály a dokumenty. Keď však obsah stránok nie je kontrolovaný, môže vytvoriť propagačný guláš reklám alebo aj hoaxov.

 

Európska agentúra pre informačnú a sieťovú bezpečnosť rozdelila sociálne siete z funkčného hľadiska do dvoch typov:

Univerzálne – zamerané sú najmä na komunikáciu a interakciu medzi používateľmi, nemajú stanovené konkrétne záujmy. Sem patria Facebook, Twitter, Telegram, Pokec.

Špecializované – konkrétne orientované určitým smerom s vymedzenými témami. Sem patrí LinkedIn (oblasť obchodu a podnikania), Odnoklassniki.ru/Classmates.com (zoznamovanie). 

 

Podľa portálu digizen.org:

Profilovo zamerané – orientované na používateľský profil, (Facebook,  Instagram, TikTok).

Obsahovo zamerané – priorita je obsah (Youtube -  videá, Frickr - fotografie a Spotify – hudba, SoundCloud – podcasty,hudba).

Virtuálne – výlučne on-line virtuálne prostredie, neprezentuje sa profil ale virtuálna postava. (hra World of Warcraft alebo Second Life).

Mikroblogovacie – umožňujú publikovať krátke správy (Twitter).

White-label siete – možnosť vytvorenia vlastnú verziu mini komunitu PeopleAggregator, Ning).

 

Okrem uvedených sociálnych sietí poznáme aj aplikácie určené na posielanie správ a multimediálnych obsahov (obrázkov či videí) ako Facebook Messenger, WhatsApp, Viber, Telegram či Signal.

 

Niektoré ďalšie sociálne siete a aplikácie sú:

Instagram, Snapchat, Pinterest, TikTok, WeChat, Viber, Minds.com, Hi5, netLog, Tagged, Twitter, GigaCast, Greenieplanet, Bebo, Habbo, SomTurista, Blindr, a iné.

 


    

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 1
Celkom: 358195
Mesiac: 5106
Deň: 133