Choď na obsah Choď na menu

ŠKOLA 21

skola-21-logo-2.jpeg

 

 

 

 

 

Prečo práve vzdelávanie?

 

 

 

 

Jednak som povolaním učiteľ,   jednak si myslím, že vzdelávanie, vzdelaní ľudia, to znamená prosperujúci a múdry štát, sociálne spravodlivá spoločnosť , sloboda a tvorivosť všetkých ľudí.

Pred dnežnou ne revolúciou  komunistická strana proklamovala vzdelanostnú úroveň !svojho ľudu", za prvoradú. Ale najvýznamnejšou zložkou vzdelávacích aktivít a hlavným obsahom vzdelávania bola komunistická ideológia. 

Po roku 1989 sme si všetci mysleli, že vzdelávanie, naše školstvo, naši učitelia, a hlavne naši žiaci budú stredobodom pozornosti všetkých politikov  politických strán,  poslancov, všetkých rodičov aj učiteľov. Ukazuje sa, že nie celkom je to tak.

 Niekoľko reforiem,  z ktorých ani jedna nebola dokončená, 17 ministrov školstva, poddimenzované financie, frustrovaní a apatickí učitelia a nezáujem rodičov – to sú hlavné syndrómy  porevolučného vývoja slovenského školstva. To, že v medzinárodných meraniach vpatríme  medzi najhoršie  krajíny Európskej únie,  že  v úrovni  vzdelávania sme dlhodobo a permanentne na spodných priečkach krajín OECD, to o niečom svedčí. 

Neviem si spomenúť, či niektorý  porevolučný predseda vlády povedal,  že školstvo je jeho srdcovou záležitosťou. Že bude osobne dohliadať na to, aby malo dostatok financií, kvalifikovaných učiteľov, moderný obsah i metódy a že bude nosnou ídeou programového vyhlásenia a  stredobodom rokovaní vlády i parlamentu . Ak sa mýlim, tak sa ospravedlňujem. Ale výsledky a súčasný stav nášho školstva potvrdzujú to, čo som uviedol. 

Preto chcem v tejto rubrike venovať pozornosť problémom obsahu, metdódam a formám vzdelávania, príprave učiteľov i stavu učiteľskej profesie, postojom rodičov k Vzdelávaniu a ku škole aj Tiež financovaniu školstva.

 

KAM KRÁČA SLOVENSKÉ ŠKOLSTVO?

27. 7. 2017 ŠKOLA 21 | Komentáre: 0

Koncepcia vyučovania SjaL

1. 8. 2017 ŠKOLA 21 | Komentáre: 0

NOVÝ MODEL MATURITNEJ SKÚŠKY

13. 10. 2017 ŠKOLA 21 | Komentáre: 0

 Ako sa tvoril a realizoval nový model maturitnej skúšky na Slovensku.

Príspevok uvádzam aj ako memento: Ak sa nedajbože začne realizovať niečo z projektu Učiace sa Slovensko, na politickej úrovni sa treba vyvarovať podobných chýb, aké sa stali pri zavedení novej koncepcie maturitnej skúšky v rokoch 2000 – 2004. A ak niekto z politikov chybu urobí, musí za to niesť politickú zodpovednosť.

Po voľbách roku 1998 padla Mečiarova vláda. Predsedom vlády sa stal Mikuláš Ďurinda a novým ministrom školstva sa Milan Ftáčnik. K zmene došlo aj na poste riaditeľa Štátnou pedagogického ústavu, ktorý bol zodpovedný za obsah, metódy a formy vzdelávania na Slovensku.

 V roku 1999 sa začalo uvažovať o tom, aké zmeny by sa mali školstve realizovať tak, aby bolo moderné a efektívne. Už tých časoch bolo zrejmé, že jednou najproblémovejších oblasti je stredoškolské vzdelávanie, kde bolo treba riešiť predovšetkým j spôsob jeho ukončenia maturitnú skúšku. Vedelo sa, že dovtedajší systém maturít je neobjektívny a nespravodlivý. Preto sme v ústave začali riešiť, čo s maturitami. Začal sa rodiť nový model maturitnej skúšky. Vytvoril sa odborný tím, ktorý začal úlohu realizovať.

Jednou zo zásadných otázok bolo, akým spôsobom maturitnú skúšku objektivizovať tak, aby merania vedomosti maturantov malo nespochybniteľné a objektívne parametre. Prijal sa model dvojzložkovej maturitnej skúšky, kde základom preverovania vedomosti sa malo stať testovanie vedomosti prostredníctvom špeciálne vypracovaných testov. Aby mohol byť tento systém vytvorený, bolo potrebné získať poznatky a informácie  z krajín, kde je testovanie zavedené a dlhodobo a kvalitne realizované. Jedným z takýchto modelov boli jazykové testy z Cambridge. Preto bolo rozhodnuté, že získať informácie o testovaní (príprava a tvorba testovacích úloh, riešenie bezpečnosti a ďalšie) bude vhodné práve na tomto modeli. Počas pobytu v Cambridge  sme získali množstvo veľmi cenných údajov o  spôsobe testovania resp. aká je logistika testovania, ako sa pripravuje testovanie, ako sa tvoria a overujú jednotlivé testovacie úlohy a zadania, aký je systém overovania a schvaľovania jednotlivých položiek, akým spôsobom sa úlohy do jednotlivých testov vyberajú a štrukturujú, akým spôsobom je zabezpečená bezpečnosť a ochrana jednotlivých testov, ako sa tlačia distribuujú.

Aj na základe poznatkov z ďalších zdrojov sme zistili, že vytvoriť nový model maturitnej skúšky tak, aby bol relevantný, objektívny, nespochybniteľný a bezpečný, nebude jednoduché. A že to bude stáť veľa peňazí a že na to bude potrebný Dostatočne dlhý čas. Na základe toho všetkého bola vypracovaná logistika prípravy a realizácie základných krokov pre tvorbu a odskúšanie nového systému maturitnej skúšky. Ako člen odborného tímu som vypracoval určitý model logistických postupov. Bolo to v marci roku 2000.

Návrh predpokladal, že nový spôsob maturity sa spustí niekedy v roku 2006. Keďže maturita bola aj politickou objednávkou vlády M. Dzurindu a ministra školstva M. Fronca, jej zavedenie bolo urýchlene. Nová koncepcia bola schválená už v roku 2004 a ponovom sa začalo maturovať už v školskom roku 2004/2005. Je samozrejme, že urýchlenie prác neumožnilo uskutočniť niektoré opatrenia, najmä na odskúšanie modelu na vzorke škôl a zabezpečenie ochrany testov. To potom spôsobilo, že už v prvom roku realizácie nového spôsobu maturity došlo k úniku informácií z maturitných testov. Pritom tvorcovia novej koncepcie upozorňovali ministerstvo školstva, že je potrebné veľmi seriózne a zodpovedne pristupovať ochrane úloh maturitných testov a zabezpečeniu pred únikom informácií. Poukazovali sme na to, že je potrebné vytvoriť veľmi sofistikovaný systém bezpečnosti a ochrany testovania , na ktorý je potrebné vyčleniť aj relevantné množstvo finančných prostriedkov. To sa nestalo. Preto došlo k úniku informácií maturitných testov.

Po škandále s maturitami minister Fronc namiesto odmietol niesť zodpovednosť za problémy, hoci on bol tým, kto podpísal predčasné spustenie maturitnej skúšky napriek tomu, že jej realizácia nebola dostatočne zabezpečená. Minister 5.4.2005 odvolal riaditeľa štátneho Pedagogického ústavu.

Na tomto príklade sa ukazuje, ako politika a politici diletantsky pristupujú k realizácii úloh, ktoré vyžadujú relevantne dlhý čas na prípravu aj adekvátne finančné zabezpečenie. To sa pri zavádzaní novej koncepcie maturitné skúšky nestalo. Napriek tomu politickú zodpovednosť neniesol nikto. Dôležitejšie bolo, že sa blížili voľby (2006) a M. Fronc a KDH potrebovali nejako bodovať. Tak, ako je to na Slovensku zvykom.

 

O reforme Učiace sa Slovensko.

3. 10. 2017 ŠKOLA 21 | Komentáre: 0

Posldené zbohom, UČIUACE SA SLOVENSKO

Práve som dopozeral večerné televízne noviny. A skoro ma pri nich porazilo.

Viete prečo?

O SÚČASNEJ SITUÁCII V ŠKOLSTVE

22. 11. 2017 ŠKOLA 21 | Komentáre: 0

Cítim sa byť hlboko frustrovaný. Dôvodom je situácia v našom školstve posledných hodinách a dňoch odohralo.

ŠKOLSTVO 2000 - 1. časť

13. 8. 2018 ŠKOLA 21 | Komentáre: 0

05-erex.jpg

V rokoch 1997 – 1998 som pracoval na Úrade pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky, ktorý patril pod podpredsedu vlády Tibora Tótha. Tam som participoval na rozsiahlom materiáli Analýza sociálneho ekonomického rozvoja slovenskej republiky za obdobie rokov 1990 – 1998. V ňom som spracoval kapitolu Školstvo. Keďže materiál je pomerne zaujímavý najmä z hľadiska faktografie, je tam množstvo tabuliek, číselných údajov a porovnaní, rozhodol som sa tento materiál v štyroch častiach na svojej stránke zverejniť. Celú kapitolu Školstvo si bude možné stiahnuť stiahnuť aj vo formáte PDF.

školstvo 2000 - 2. časť

13. 8. 2018 ŠKOLA 21 | Komentáre: 0

školstvo 2000 - 3. časť

13. 8. 2018 ŠKOLA 21 | Komentáre: 0

školstvo 2000 - 4. časť

13. 8. 2018 ŠKOLA 21 | Komentáre: 0

UČITELIA EŠTE VYDRŽIA. DOKEDY?

27. 7. 2017 ŠKOLA 21 | Komentáre: 0

Článok Učitelia ešte dlho vydržia vznikol na jeseň roku 2010. V tom čase sa rozhodovalo, akým smerom sa bude školstvo i vzdelávanie uberať. 

Marazmus predošlých rokov sa výrazne podpísal pod stav aj nášho školstva. Článok je reakciou na neľahkú situáciu učiteľov. A myslím, že je aktuálny aj teraz. Po nástupe druhej Ficovej vlády sa veľa rozpráva o tom, ako sú učitelia nespokojní, ako chcú zvyšovanie platov. Premiér neustále tvrdí, že sa platy učiteľov každoročne zvyšujú. Nespomínam si, že by som počul reagovať premiéra Fica na problémy nedostatku peňazí v školstve fundovane. Stále  sa hovorí o platoch. Ale ako je aj v článku naznačené, financie nepotrebujú len učitelia pre svoj život. Financie potrebujú školy a učitelia preto, aby mohli pracovať v kvalitných pracovných podmienkach. Aby mohli poskytnúť kvalifikované a kvalitné informácie svojim žiakom, ktoré budú na úrovni doby. To znamená že je treba investovať do školského prostredia ako takého. Treba premyslieť, či dnešné triedy vyhovujú podmienkam 21. storočia, či dnešné učebnice kráčajú s digitálnou dobou, či kompetencie učiteľov sú dostatočné na to, aby v tejto dobe odborne obstáli.

Učitelia prežili všeličo. Ale prežije aj slovenská spoločnosť mnohonásobné reformné experimenty, pod ktore sa podpísali neustále opakujúce sa koncepčne zmeny školského systému a jeho vzdelávania? Čo citeľne a evidentne chýba, je kontinuita. Vytvorenie dobrého systému vzdelávania je beh na dlhú trať. Zreformovať školstvo tak, aby pozitívne zmeny bolo vidieť na profile absolventov vysokých škôl, na to je treba minimálne 20-25 rokov. O tomto som hovoriť nepočul ani predchádzajúcich ministrov školstva ani ministra súčasného.

© Ján Cangár, marec 2017

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 135109
Mesiac: 6348
Deň: 205