Choď na obsah Choď na menu

KAM KRÁČA SLOVENSKÉ ŠKOLSTVO?  6

Čo po voľbách

 

Výzvy v oblasti vzdelávania v 21. storočí musia zodpovedať novým potrebám a zabezpečiť, že národné vzdelávacie systémy budú stavané na podpore permanentného zvyšovania kvality. Nestačí len deklarovať, že budujeme vzdelanostnú spoločnosť, je treba realizovať zásadné reformy, a to aj s veľkorysým uvoľnením finančných prostriedkov. Je zrejmé, že tempo zmien sa bude zrýchľovať, pretože vedomosti a zručnosti budú rýchlo starnú. Globalizácia v pracovnom trhu, obchode i života, požiadavky na konkurencieschopnosti, ale aj národnú prosperitu, zamestnateľnosť a kvalita života - to sú výzvy pre kurikulárne reformy. Reforma, ako to deklaruje aj Milénium, musí akceptovať európske trendy a dohody. Európsky kvalifikačný rámec je manuálom ale aj výzvou do diskusie: manuálom k tomu, čo chceme a ako prostredníctvom reformy docieliť, ako sa chceme v oblasti výchovy a vzdelávania etablovať na európskom, ale aj svetovom trhu práce; ale tiež výzvou o náš aktívny príspevok k formulovania princípov ľudskej dimenzie výchovy a vzdelávania – ako štátu s dlhoročnou multietnickou a multikultúrnou dimenziou, ako štátu so skúsenosťou deformovania a potláčania ľudských práv a slobôd (najmä v kontinuite so súčasnými diskusiami o výhrade svedomia i o o slobode médií a názoru prezentovaného v nich - kauza dánskych karikatúr). Výchova a vzdelávanie patrí medzi kontraverzné oblasti: vyžaduje veľa peňazí a pozitívne výsledky zmien sú v nedohľadne. A najmä reformy týkajúce sa obsahu výchovy a vzdelávania sa nedajú merať volebnými obdobiami. Je nevyhnutná celospoločenská dohoda.

Slovensko prešlo kus cesty. Prijalo Milénium ako zásadnú filozofiu pre kreovanie svojej vzdelanostnej úrovne. Po voľbách bude otázkou vlády a politických elít, ale aj aktérov procesu výchovy a vzdelávania dohodnúť sa na tom, aký chceme byť v spoločenstve štátov v Európskej únii. Milénium i Európsky kvalifikačný rámec dávajú k tejto diskusii dostatočné odborné stimuly.

23. 02. 2006

© PaedDr. Ján Cangár, 2006

 

 

 

[1] „Oblasť vysokoškolského vzdelávania v Európe – dosahovanie cieľov“. Komuniké konferencie európskych ministrov zodpovedných za vysokoškolské vzdelávanie, Bergen, 19. – 20. mája 2005

[2] Možno sa tu odvolať aj na portály s podobnými informáciami o príležitostiach na vzdelanie a pracovných príležitostiach, napríklad portál ERACAREERS pre výskumníkov (http://europa.eu.int/eracareers).

 

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 1
Celkom: 352299
Mesiac: 6003
Deň: 205