Choď na obsah Choď na menu

PODVODY NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

 

UKRADNUTÁ IDENTITA, FALOŠNÉ ÚČTY A PROFILY A ICH ZNEUŽITIE

 

Podozrivé statusy a informácie môžete zablokovať, resp. ich aj nahlásiť administrátorovi. Nesnažte sa prečítať všetky zaujímavé statusy naraz, ale si ich uložte a prečítajte neskôr.

  1. Blokovanie, nahlásenie príspevku, ukladanie

 

Každý status na sociálnej sieti môžete skúsiť zablokovať, resp. nahlásiť administrátorovi ako podozrivý. Niekto, kto má záujem zneužiť Vaše osobné údaje, môže používať falošné alebo ukradnuté kontá a profily, napríklad pod menami Vašich priateľov.

 

Pokiaľ Vám pošle priateľ status zameraný na propagáciu nejakej webovej stránky, propagáciu rôznych podozrivých súťaži, hier, nákupov alebo iných akcií, ak je to možné, radšej sa skontaktujte s týmto priateľom a overte si u neho, či je autorom zdieľania tohto statusu, resp. či to, čo status uverejňuje a propaguje, si Váš priateľ overil a či je to bezpečné.

 

Často sa stáva, že v rámci komunikácie na sociálnej sieti buď s niektorým z Vašich rodinných príslušníkov alebo priateľov vediete nezáväznú konverzáciu, ktorá môže obsahovať rôzne konkrétne osobné údaje, týkajúce sa Vašej rodiny, partnerov, aktivít, finančných alebo zdravotných problémov, atď.

 

Ak uvádzate príliš veľa podrobností a priateľ/kolega, s ktorým komunikujete, tiež reaguje uvádzaním ďalších podrobností, niekto, kto má záujem zneužiť Vaše osobné údaje, môže na základe informácií, ktoré Vy a Váš komunikačný priateľ uvádzate v profiloch a na základe uvedenej konverzácie pomerne jednoducho identifikovať rôzne podrobnosti o Vašej osobe, Vašej rodine či Vašich priateľoch.

 

Medzi najnebezpečnejšie aktivity podvodníkov na sociálnych sieťach patrí aktivita založená na ukradnutej identite. Na internete existujú takzvané trhoviská, na ktorých ponúkajú ukradnuté identifikačné údaje jednak z rôznych inštitúcií, ale aj z úradov a súkromných osôb, ktoré boli odcudzené z nedostatočne zabezpečených počítačov a počítačových serverov. Mnohokrát ide aj o údaje získané prostredníctvom neopatrne preposielaných identifikačných kariet – občianskych preukazov, pasov, platobných kariet, zdravotných preukazov skenovaných a preposielaných prostredníctvom mailov, aplikácií určených na posielanie správ a multimediálnych obsahov  (Messenger, WhatsApp, Viber, Telegram, Signal), sociálnych sieti a podobne. Podvodník si práve na základe údajov z takto získaných identifikačných kariet vytvorí na sociálnej sieti falošný účet, na ukradnuté meno založí mailový účet resp. aj telefónne číslo. Prostredníctvom takéhoto účtu na sociálnej sieti môže zasielať a tvoriť rôzne statusy, propagovať rôzne falošné weby na vylákanie finančných prostriedkov od dôverčivých užívateľov sociálnych sieti.

 

Ďalšou formou napádania na sociálnych sieťach je vytvorenie falošných profilov, prezentujúcich rôzne typy kompetencií a aktivít, ktorých cieľom je nalákať a okradnúť dôverčivých užívateľov sociálnych sieti. Podvodník má napr. na profile uvedené, že je lekár a lieči určité diagnózy spojené s bolesťou chrbtice. Ak nájde na sociálnej sieti človeka, ktorý buď v profile alebo vo svojom statuse uvádza, že má problémy s  chrbticou, takýto útočník nadviaže komunikáciu s týmto človekom a v podstate ho donúti (dotknutý človek sám bude považovať za nutnosť), aby využil jeho ponúkané služby. Za ponúkané služby bude nutné sa buď dopredu zaregistrovať a zaplatiť registračný poplatok, alebo zaplatiť zálohu za liečebné úkony alebo iné vymyslené poplatky. Takýto podvodník je schopný aj na svojom profile presne uviesť adresu, kde dané služby poskytuje. Ak si záujemca nepreverí túto adresu napríklad pomocou Google Maps, a vyberie sa za takýmto podvodníkom resp. liečiteľom, môže zistiť že na danej adrese sa nachádza nejaká polo-zbúraná budova resp. úplne iné zariadenie. Ak sa takémuto podvodníkovi podarí oklamať viacero záujemcov, svoje konto na sociálnej sieti zruší a ľudia, ktorí mu poslali peniaze, sa k nim už nikdy nedostanú.

 

Podobne môže podvodník na osobnom profile uvádzať napr. že je členom skupiny prominentných fanúšikov futbalového klubu. Zase prostredníctvom zisťovania profilov a komunikácie na sociálnych sieťach môže ľuďom, ktorí uvádzajú, že majú radi daný futbalový klub, ponúknuť službu zaobstarania vstupeniek na nejaký významný futbalový zápas. Samozrejme, za takúto vstupenku je potrebné zaplatiť dopredu. Dôverčivý človek, ktorý si nepreverí údaje, príde o peniaze.

 

Podozrivé informácie, hoaxy, rôzne údaje, či webové stránky môžu vo svojich statusoch okrem podvodníkov s falošnou identitou a profilom zdieľať aj bežní užívatelia sociálnych sietí. Môže sa to diať tak, že človek patriaci do okruhu Vašich priateľov na sociálnej sieti zdieľa nejakú webovú stránku, ktorá ponúka prostredníctvom zakúpenia aktivity okamžité a veľmi výhodné zbohatnutie a získanie finančných prostriedkov. Tento Váš priateľ túto stránku mohol dostať buď od svojho priateľa alebo od niekoho s falošným účtom alebo identitou.

 

Preto vždy, skôr, než začnete s takouto zdieľanou stránkou alebo adresou nejakým spôsobom  narábať, overte si údaje o tejto stránke, a to prostredníctvom prehliadačov, ako je napr. Google. Radšej neklikajte na uvedenú adresu webovej stránky ani na nejaký odkaz alebo tlačidlo, pokiaľ o tejto stránke nezískate relevantné a dôveryhodné informácie.

 

Veľmi opatrne reagujte a preverujte si podozrivé informácie a aktivity – statusy, profily, kontakty, emailové adresy, telefónne čísla, reklamy,  inzeráty, ktoré môžu predstavovať bezpečnostné riziko.

 

 

Rizikové aktivity na sociálnych sieťach

 

Digitalizácia spoločnosti v súčasnej dobe umožňuje vytvoriť obrovský priestor pre ekonomické a marketingové aktivity. Sociálne siete v súčasnosti používajú miliardy ľudí, milióny firiem, organizácií, inštitúcií a iných subjektov.  Sociálne siete nevytvárajú priestor len  pre komunikáciu medzi súkromnými osobami, ale vytvárajú možnosti pre rôzne typy najrôznejších spoločenských (ekonomických, sociálnych, kultúrnych, športových a iných) aktivít. Na sociálnych sieťach právnické aj fyzické osoby propagujú svoju činnosť, ponúkajú svoje produkty, poskytujú služby, poradenskú činnosť, vytvárajú priestor pre rôzne typy súťaženia, investovania prostriedkov, atď. Myslíme si, že je možné konštatovať, že drvivá väčšina všetkých subjektov zapojených na sociálnych sieťach sú spoľahlivé subjekty a seriózni partneri a užívatelia. No je zároveň samozrejmé, že tento obrovský priestor poskytuje možnosť aj pre páchanie nekalej, až trestnej činnosti vo všetkých oblastiach, ktoré sa na sociálnych sieťach vyskytujú.

 

A tak môžeme vidieť, že sociálne siete sa hemžia rôznymi reklamnými kampaňami, že sa na nich prezentujú rôzne webové stránky, organizujú rôzne súťaže, ankety, že množstvo užívateľov na sociálnych stránkach zverejňuje inzeráty rôzneho typu, že sa ponúkajú možnosti na investovanie peňazí, že na sociálnej sieti je možné získať pôžičku, že tu fungujú rôzne typy zoznamovacích služieb alebo sa tu prezentujú rôzne charitatívne aktivity. Preto ak chceme nejakým spôsobom komunikovať či zapojiť sa do niektorej z týchto aktivít, musíme sa mať na pozore, musíme byť ostražití a musíme každú jednu aktivitu, do ktorej sa zapojíme, preveriť z hľadiska pravdivosti, relevantnosti i bezpečnosti.

 

  1. Vždy musíme preveriť, kto je majiteľom účtu a identity na sociálnej sieti, ktorá prezentuje danú aktivitu. To znamená, že ak je majiteľom účtu/identity nejaká právnická osoba, mali by sme prostredníctvom napr. Google zistiť, či má webovú stránku a zverejnené dôveryhodné kontaktné údaje, podrobne posúdiť profil a ďalšie náležitosti. Podobne je to treba urobiť aj prípade, ak rôzne typy aktivít ponúkajú súkromné osoby. Tam by sme tiež mali zistiť,  či má kontaktné údaje (e-mailovú adresu, telefónne číslo, adresu), alebo či je možné túto osobu relevantne kontaktovať, resp. či má aj webovú stránku.
  2. Takisto by sme mali posúdiť údaje majiteľa účtu zverejnené v profile na sociálnych sieťach. Ak sa tam nachádza málo informácií a majiteľ účtu má webovú stránku, je treba zistiť relevantné informácie z tejto webovej stránky. Medzi relevantné a dôležité informácie každej takejto webovej stránky resp. každého, kto ponúka nejaké aktivity alebo služby, musí byť dostupná emailová adresa, telefónne kontakty, adresa, alebo iné možnosti  komunikovania resp. spätnej väzby s daným subjektom.
  3. Súčasne každý subjekt ponúkajúci na sociálnych sieťach rôzne typy ekonomických,  marketingových alebo iných aktivít by mal mať vytvorené určité pravidlá opierajúce sa o relevantnú legislatívu. To znamená, že by mal mať napríklad stanovené obchodné podmienky, reklamačný poriadok, resp. pravidlá súťaženia, pri investovaní finančných prostriedkov aj podrobne portfólia pre investovanie.
  4. Pri zapájaní sa do takýchto aktivít by si mal každý, kto sa chce do nejakej  takejto aktivity zapojiť, podrobne prečítať podmienky registrácie. Ak vyžadujú od účastníka tejto aktivity zaplatenie nejakého typu registračného poplatku, je treba zvýšiť pozornosť. Ak sa chceme zaregistrovať do nejakej súťaže alebo kampane, ktorej výsledkom by malo byť získanie nejakého benefitu, napríklad finančnej výhry, vecné ceny alebo podobne, je nelogické, aby organizátor tejto aktivity požadoval od účastníka, ktorý sa jej chce zúčastniť, vopred zaplatenie registračného poplatku. Takisto pri nákupoch rôznych tovarov, služieb a podobne, je treba preveriť spôsob platby za takéto služby a tovary. Poskytovateľ takejto aktivity musí umožniť platenie poplatkov za nákup služby alebo tovaru nielen prostredníctvom bankovej karty, ale aj v hotovosti alebo na dobierku, resp. inak. V opačnom prípade sa jedna zrejme o podvodníka.

 

Zásadné a základné pravidlo pri zapájanie sa do aktivít ekonomického a marketingového typu na sociálnych sieťach:

Skôr, než sa začnete registrovať do danej aktivity, kliknete na link webovej stránky alebo na nejaké tlačidlo na profilovej stránke alebo statuse subjektu, ktorý tieto aktivity ponúka, preverte si všetky možné údaje a tvrdenia zverejnené v tomto statuse či profile. Až potom, keď zistíte, že sa jedna o bezpečnú a relevantnú aktivitu, môžete konať.

 

 

 

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 352299
Mesiac: 6003
Deň: 206