Choď na obsah Choď na menu

REGISTRÁCIA, HESLO

 

Pri registrácii Registrácia do sociálnej siete

nemusíte ako identifikačné meno, ktoré bude verejne dostupné, uvádzať svoje celé meno a priezvisko, môžete použiť aj pseudonym. Nikdy ako meno neuvádzajte svoju emailovú adresu.

 

Do každej sociálnej siete je potrebné sa zaregistrovať. To znamená že je potrebné si vytvoriť účet resp. konto, zvyčajne u administrátora sociálnej siete. Registrácia spočíva v tom, že sa záujemca identifikuje určitými údajmi, predovšetkým menom heslom. Súčasne administrátor zvyčajne vyžaduje v rámci registrácie aj kontakty na overenie údajov a komunikáciu s potenciálnym používateľom sociálnej siete  - emailovú adresumobilné telefónne číslo. Tieto údaje administrátor nemôže zverejniť, pokiaľ používateľ k tomu nedá písomný súhlas, resp. pokiaľ ich používateľ sám nezverení vo svojom profile. Ako meno môže záujemca uviesť svoje krstné meno, priezvisko, aj meno aj priezvisko, ale môže uviesť aj meno vymyslené (pseudonym). Keďže členmi sociálnych sieti bývajú aj záujmové skupiny a rôzne iné kolektívy, firmy, združenia a podobne, tieto uvádzajú názov skupiny.

Administrátor môže pri registrácii požadovať aj ďalšie údaje, ktoré však bez súhlasu používateľa nemôže zverejniť.

Registrácia do sociálne siete býva ukončená zadaním hesla. Keď zadáte heslo a pošlete prostredníctvom tlačidla registráciu administrátorovi sociálnej siete, ten prostredníctvom emailu alebo telefónneho čísla potvrdí správnosť registrácie a vyzve vás, aby ste sa do sociálne siete prihlásili. To môžete urobiť zadaním mena hesla.

 

 

Heslo

Pre každý účet si zvoľte iné heslo, ktoré by malo mať minimálne 10 znakov v zložení veľké a malé písmena, čísla, znaky, kompatibilné minimálne medzi anglickou a slovenskou klávesnicou.

 

Heslo, ktoré vytvoríte a zadáte pri registrácii do akéhokoľvek digitálneho zariadenia (počítač, tablet, smartfón, iné), do akejkoľvek webovej aplikácie, účtu, konta, a teda aj sociálnej siete, je jeden z hlavných a najdôležitejších údajov zaručujúcich  bezpečnosť vášho konta alebo účtu, a teda aj bezpečnú ochranu vašich osobných údajov.

 

Vytvoreniu správneho hesla, ktoré bude bezpečné, ktorým sa budete na svoj účet na sociálnej sieti prihlasovať, je treba venovať mimoriadnu pozornosť. Podľa odborných štúdií z oblasti IT, bezpečné heslo by nemalo pozostávať iba z písmen abecedy, ale by malo byť kombináciou veľkých a malých písmen, číslice a iných znakov (+,, –!,?=*/%| §). Súčasne by malo obsahovať nie menej ako 10 znakov.

 

Podľa informácií Safelab (Kurzy, TÉMA 2: Základy bezpečnosti na internete, časť Heslá) „Štvorpísmenové heslo má len necelých 500 000 kombinácií a bežný počítač si s ním poradí rádovo za sekundy... heslo dlhé 6 znakov z malých, veľkých písmen abecedy a číslic dokážu moderné počítače odhaliť za pár minút, ale odhaliť heslo dlhé 10 znakov by rovnakým počítačom trvalo roky.“

 

V takomto prípade sa bude jednať o pomerne bezpečné heslo. No keďže každý z nás je prihlásený do viacerých sociálnych sieti, na rôzne weby a stránky, má teda množstvo účtov, mal by mať aj každý účet samostatne heslo. To vytvára problém pamätania si všetkých hesiel. Slúžia na to napr. Aplikácie ako Kľúčenka Apple iOS, Password manager (správca hesiel).

Preto je vhodné vytvoriť si určitý systém, kde znaky v hesle môžu znamenať nejakú výpoveď, ktorej obsah alebo zmysel môžete poznať a identifikovať iba vy.

 

Príklady pre tvorbu bezpečných hesiel:

Školy, školské zariadenia ktoré ste navštevovali

-ZšSnina96*04

-SVSTBlava(01-06)

Vaše zamestnania

76Predavac+85

*MetodiK(94+99)

vaši literárni autori

20s.Kafka-Proces

Homer7pml-Troja

 vaše hudobné skupiny a speváci

+GottKaja+20

Chrobáci*62-+70

vaše turistické destinácie

 Bejrut:1969

04:Stokholm!

vaše diagnózy

slepákX-984

21-05:Kovid?

 

Aby ste si jednotlivé heslá pamätali, resp. si ich niekde zapísali, stačí potom uviesť:

Facebook korona

Google Trójska vojna

Twitter základná škola

Mobil Libanon

VUB Beatles

 

Tieto heslá môžete mať napísané v dokumente Word alebo Excel v prehľadnej tabuľke, pričom tento dokument máte uložený buď na nejakom externom zariadení – disk, USB kľúč, alebo na disku vášho počítača a tento dokument si zabezpečte kódom, resp. heslom vytvoreným podobne ako iné heslá, ktoré bude ľahko zapamätateľné.

 

 

 

 

Kontakt

Štatistiky

Online: 1
Celkom: 352297
Mesiac: 6002
Deň: 212